Nieuwsbrief 28

Nieuws

mrt 24

Lied van de week

Groep 3 en 4: Een wijs man bouwde zijn huis op de rots
Groep 5 t/m 8: Ps 25:2

Schoolfruit

De leerlingen krijgen deze week een appel, een peer en een stukje watermeloen.

Nog 6 weken krijgen we 3 x per week fruit aangeleverd voor al onze leerlingen. Daarna stopt deze actie. We zien dat veel kinderen met veel plezier en smaak het fruit eten en sommigen zelfs hebben leren eten. De vraag is nu; hoe gaan we verder?
Er wordt een poll uitgezet op de website met vragen over het schoolfruitbeleid. Graag horen wij u mening. Wilt u daarom meedoen?
U ontvangt een aparte mail met link naar de poll.

Paasfeest

Afgelopen dinsdag vierden we Paasfeest met alle kinderen en ouders.
Het was een feestelijke avond waarin de boodschap van het Paasfeest op heel verrassende wijze werd verteld. Het was fijn dat we met zoveel mensen konden stilstaan bij het feit dat Jezus voor ons naar de aarde kwam om te sterven. Hij heeft de dood overwonnen door zijn opstanding uit de dood. Dat vierden we en zullen we ook aanstaande zondag in de kerk weer vieren.
Matthijs Vlaardingerbroek, die de avond vulde, werkt ook voor Compassion. Zo werd er meteen een link gelegd naar de sponsorloop van vorige week. De totale opbrengst bedroeg € 3739,10
Heel hartelijk dank , namens Annemieke Bok en Barda Verhagen, voor uw bijdrage.
Zij zullen hun prestatie nog moeten gaan leveren door een halve marathon te gaan lopen en wij wensen hen daarbij heel veel succes!
We sparen op school nog tot de meivakantie door voor Compassion.

Karate

Er zijn inmiddels twee proeflessen karate geweest. Veel kinderen waren enthousiast. Er zijn al een aantal aanmeldingen, maar helaas nog niet genoeg om een groep te starten. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn kan er een groep gestart worden in Hoornaar. Dit zal zijn op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur in de gymzaal van het Bruisend Hart. Vanaf woensdag 6 april is er nog een mogelijkheid om een aantal proeflessen te volgen tot de meivakantie (3 lessen). Hierna kan er definitief ingeschreven worden. Hopelijk zijn er dan voldoende aanmeldingen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen mee doen, dus ook de kinderen van groep 2 zijn van harte welkom!
Ook kinderen uit omliggende dorpen zijn van harte welkom.

Ledenvergadering met aansluitend ouderavond over lezen

Op woensdag 13 april wordt er een ouderavond gehouden over lezen. Zoals u wel weet is lezen op onze school erg belangrijk. Kinderen lezen steeds minder boeken maar voor het leren is goed kunnen lezen erg belangrijk. We steken veel energie in het bevorderen van lezen en hopen dat u dat thuis ook doet. Om u daarbij te helpen willen we op deze avond ingaan op het leesproces in het algemeen, het nut van voorlezen, het kiezen van de juiste boeken voor uw kind, het leesonderwijs op onze school en de begeleiding en materialen voor kinderen met dyslexie. Juf Gerlinde is in opleiding tot Leesspecialist en zal deze avond verzorgen.
De avond start om 20.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Van harte aanbevolen!

Voorafgaand aan deze ouderavond houden we onze jaarlijkse vergadering:
Ledenvergadering

We willen u alvast attenderen op de ledenvergadering die dit jaar gehouden wordt op woensdag 13 april a.s. U bent gewend dat wij u een aantal weken voor de ledenvergadering in de gelegenheid stellen om namen in te dienen voor vacante bestuursfuncties. Echter, dit jaar hebben de aftredende bestuursleden (Renske van Dijk, voorzitter; Jorieneke van Drenth, algemeen bestuurslid; en Nicole Versteeg, secretaris) te kennen gegeven nog een termijn verder te willen in het bestuur. Indien er geen tegenkandidaten worden ingediend, zullen deze personen tijdens de ledenvergadering worden herkozen. Wij kunnen u ook alvast aankondigen dat we dit jaar een voorstel tot statuten wijziging en wijziging van het huishoudelijk reglement zullen doen tijdens de ledenvergadering. De reden hiervoor is dat onze huidige statuten verouderd zijn en niet meer voldoen aan de wettelijke norm die hoort bij de code goed bestuur. Ieder lid van de vereniging van de school zal binnenkort een uitnodiging voor de ledenvergadering ontvangen met daarbij de nodige informatie omtrent deze statutenwijziging.
Het bestuur.

Ouders gezocht voor hulp op sportdag vrijdag 22 april

Vrijdag 22 april wordt de jaarlijkse sportdag voor de groepen 5 t/m 8 georganiseerd. We zijn op zoek naar ouders die deze dag willen helpen. U kunt zich opgeven bij meester Govert via govert@cbssamenopweg.nl
We zijn op zoek naar ongeveer tien ouders die willen helpen bij:
60 meter hardlopen
verspringen
kleine ba lwerpen
grote bal werpen
behendigheidsproef
duurloop
doelschieten
op korf mikken.
U kunt uw voorkeur in de aanmeldingsmail aangeven.

Ouders gezocht voor Koningsspelen op vrijdag 22 april

Dit jaar worden de Koningsspelen op 22 april gehouden. De Koningsspelen zijn voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4. We zijn op zoek naar ouders die deze dag willen helpen. U kunt zich opgeven bij juf Janette via janette@cbssamenopweg.nl

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst. Er is een fotoalbum van de Kidsrun en een album van de Paasviering. De foto’s van de Paasviering worden zichtbaar door op de link te klikken die onder “foto’s” staat bij het album. Foto’s kunnen dan gedownload worden.
Er staat nieuws onder groep 3, groep 4 en groep 5/6a.


Data om te onthouden

25 maart t/m 28 maart leerlingen vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen
6 april meisjesvoetbaltoernooi
6 april oud papier

Groeten,
Inge Ros