Nieuwsbrief 28

Nieuws

mrt 31

Lied van de week

Groep 3 t/m 5: Omdat Hij leeft
Groep 6 t/m 8: Paasliederen

Pasen

Vandaag vierden we in alle groepen het Paasfeest.
Samen met de kinderen dachten we na over het lijden en de opstanding van Jezus en wat dat voor ons betekent. Omdat Jezus uit de dood is opgestaan mogen wij leven in vrijheid en zijn onze zonden vergeven! Wij krijgen zijn genade gratis omdat hij voor ons aan het kruis is gestorven. Wat prachtig om dat te vieren.

Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan
omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan

U werd geschopt en geslagen
ze lachten en scholden U uit
en zelfs door uw vrienden verlaten
hing U voor mij aan het kruis

U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet
dat U zoveel van mij kon houden
nee, Heer, dat begrijp ik niet

Refr.
Jezus, ik dank U
U gaf uzelf voor mij
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U
ik geef mijzelf aan U

Tekst & muziek: Marcel Zimmer
https://www.youtube.com/watch?v=sR8v6uXWK8E
Namens het team wens ik u gezegende paasdagen!

Schoolvoetbaltoernooi voor jongens op woensdag 8 april

Woensdagmiddag 8 april is er weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi voor jongens. Ook onze school neemt daaraan deel met een team op het sportcomplex van SVM in Meerkerk. Supporters van harte welkom!
Het schoolvoetbaltoernooi voor meisjes is vanwege de slechte weersomstandigheden verzet naar woensdagmiddag 15 april.

Vergadering MR

Op maandag 13 april komt de MR weer in vergadering bijeen. Mocht u punten hebben die u besproken wilt hebben in de MR, dan kunt dit indienen in de MR-bus op de sidetable tegenover de lokalen van groep 1 en 2.

Hulp gezocht voor sportdag 24 april

Vrijdag 24 april hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 sportdag op het sportcomplex van SteDoCo. We zijn op zoek naar ouderhulp voor deze dag.
Wilt u deze dag helpen bij één van de onderdelen van de sportdag, dan kunt u dit doorgeven aan meester Govert via govert@cbssamenopweg.nl.

Sponsorloop KIKA

Het eindbedrag van de sponsorloop is € 7440,=. Namens Gerrit den Hartog: “Alle kinderen van de scholen in Hoornaar, nogmaals super bedankt. Ik heb echt van jullie genoten en jullie kunnen trots op jezelf zijn. Samen helpen we kinderkanker de wereld uit.!”

Jaarvergadering van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding School met de Bijbel

Op dinsdag 21 april wordt de jaarvergadering gehouden door het bestuur van de school. Alle leden krijgen daar nog een uitnodiging voor. Er zijn dit jaar geen bestuursleden aftredend en/of herkiesbaar.
Dit jaar zijn ook niet-leden op de jaarvergadering welkom, na de pauze zal er uitleg gegeven worden over cultuureducatie binnen de school. U wordt van harte uitgenodigd. Op de jaarvergadering bestaat ook nog de mogelijkheid op u als lid aan te melden van de vereniging.

Sociaal Team Giessenlanden

EVEN KENNISMAKEN

Leonie Bloemheuvel, jeugdprofessional
Selina Vervoorn, maatschappelijk werker
Jeannette van der Vlies, maatschappelijk werker
‘Wij denken met u mee en ondersteunen u waar nodig’

Met deze slogan heeft het Sociaal Team Giessenlanden zich in januari 2015 in Giessenlanden gepresenteerd.
Het STG is van vele markten thuis, maar Leonie, Selina en Jeannette onderhouden in het bijzonder de contacten met de scholen van uw kinderen.
Indien zich op school zaken voordoen waarbij de leerkracht en/of de intern begeleider behoefte heeft aan advies van een maatschappelijk werker of jeugdprofessional dan nemen zij contact op met een van ons.
Daarnaast is het altijd mogelijk dat u als ouders zelf contact met een van ons opneemt. U heeft daarvoor geen toestemming van school nodig. Heeft u bijvoorbeeld vragen over opvoeding, maakt u zich zorgen over uw kind, of over andere zaken die betrekking hebben op school en/of uw kind, bel gerust of stuur ons een e-mailbericht.
Contact:
T: 0183-583917
E: sociaalteam@giessenlanden.nl

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.
Er is nieuws bij groep 1,groep 6 en de plusklas, ook zijn er weer nieuwe fotoalbums aangemaakt. Op de site staat ook een sfeerverslag van de sponsorloop, een filmpje van de warming-up en van de bekendmaking van het sponsorbedrag.


Data om te onthouden

3 april Goede Vrijdag
6 april Pasen
8 april schoolvoetbaltoernooi voor jongens
15 april schoolvoetbaltoernooi voor meisjes

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security