Nieuwsbrief 28

Nieuws

apr 04

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Waarom bleef U zo stil
Groep 5 t/m 8: Uw genade is mij genoeg (Opw. 614)

Polls

In de bijeenkomsten van het team, bestuur, MR en ouderpanel passeren veel onderwerpen de revue. Over sommige zaken zouden we graag eens de mening van alle ouders van de school willen peilen. We zullen daarom starten met het uitzetten van zogenaamde polls. Hiermee kunnen we op een snelle manier uw mening over een bepaald onderwerp inventariseren. Vandaag zullen we hiermee starten. Middels de link die hierbij genoemd staat komt u bij de vraag. U kunt één maal een antwoord geven en heeft 1 week tijd om dit te doen. Uiteraard informeren wij u over de uitslag.
Hoe meer ouders meedoen, hoe beter wij op de hoogte zijn van uw mening!
Wilt u uw mening geven klikt u dan op: http://www.cbssamenopweg.nl/kortere-middagpauze

Schoolvoetbal jongens

Woensdag a.s. 9 april vindt het schoolvoetbaltoernooi plaats voor jongens. Er wordt ’s middags gespeeld op de velden van voetbalvereniging SteDoCo. Komt u ook het team van onze school aanmoedigen? Wie van de ouders wil “vlagger” zijn voor het voetbalteam deze middag, uiteraard moet u daarvoor wel op de hoogte zijn van de spelregels. Opgeven bij meester Govert via govert@cbssamenopweg.nl
Afgelopen woensdag was het schoolvoetbaltoernooi voor meisjes. Voor u foto impressie van deze middag kunt u terecht op
http://www.stedoco.nl/fotoalbum2.php?onderdeel=Vrouwen&album=Schoolvoetb…

Dringende oproep hulp sportdag

We zijn nog dringend op zoek naar ouders van leerlingen uit groep 5 t/m 8 die willen helpen tijdens de sportdag op 13 mei a.s. We komen nog twee ouders tekort. Wie wil helpen? Graag opgeven bij meester Govert of via govert@cbssamenopweg.nl

Maandopening groep 5

Op dinsdag 8 april zal groep 5 de maandopening verzorgen. Alle ouders van de leerlingen van groep 5 worden uitgenodigd om dinsdag 8 april daarbij aanwezig te zijn. De opening begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Tablets

De Ipads doen hun intrede op de school!
Met de aanschaf van een aantal Ipads zijn we begonnen met het werken met tablets. Allereerst gaan de kleuters oefenen met apps onder leiding van de juf. Het is niet de bedoeling dat we een “Steve-Job of Ipad school” worden maar het gebruik van tablets heeft zeker voordelen en meer mogelijkheden dan de computers. Ook voor de hogere groepen zijn er tablets aangeschaft. Zo zijn we ook hierin weer up-to-date en klaar voor de toekomst!

Groep 0/1

In groep 1 zijn we dit schooljaar begonnen met 15 kinderen. In de loop van het schooljaar komen er steeds kinderen bij die 4 geworden zijn. We zijn heel blij dat we nu al een groep van 28 kleuters hebben! Omdat dit best veel is, zijn we voor juf Mariette op zoek gegaan naar wat ondersteuning in de groep, iemand die kan komen helpen tot de zomervakantie. Hierdoor krijgt de juf meer gelegenheid om met groepjes kinderen aan het werk te gaan. We hopen u in de volgende nieuwsbrief meer duidelijkheid te kunnen geven over de gevonden oplossing.

Muzikale begeleiding Pinksterviering

Op donderdagavond 5 juni willen we een Pinksterviering houden in Het Bruisend Hart. We zijn op zoek naar muzikale begeleiding voor deze avond. Bespeelt u een instrument of kent u iemand die voor de begeleiding zou willen zorgen, wilt u dit dan doorgeven aan meester Govert via govert@cbssamenopweg.nl?

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt op dinsdag 17 juni. Dit jaar worden weer portretfoto’s gemaakt en groepsfoto’s. Tevens bieden we u dan de mogelijkheid om uw kind(eren) met andere kinderen uit het gezin die hier niet op school zitten op de foto te gaan. Als uw kinderen hier allemaal op school zitten wordt er via de school voor een gezinsfoto gezorgd.

Vakantiegastgezinnen gezocht voor kansarme kinderen!

Nederlandse kinderen zijn volgens onderzoek de gelukkigste kinderen ter wereld. Niet verwonderlijk: de meeste kinderen groeien op in een financieel welvarende omgeving, met ouders die hen meer dan voldoende aandacht en liefde schenken. Helaas zijn er nog heel veel kinderen in de rest van de wereld, maar ook in Nederland voor wie dat allemaal niet vanzelfsprekend is.
Al meer dan 50 jaar richt Europa Kinderhulp zich op deze categorie kinderen. Iedere zomer brengen ca. 1.500 kinderen uit binnen- en buitenland dankzij onze stichting een onvergetelijke vakantie door bij een Nederlands vakantiegastgezin. Een jaarlijks hoogtepunt in het weinig rooskleurige bestaan van deze kinderen.
Ook dit jaar zijn we op zoek naar mensen die graag tweeënhalve week een Frans, Duits of Nederlands kind bij hen thuis willen laten logeren. Om het kind een fijne vakantie te geven hoeft u beslist geen buitengewone dingen te ondernemen. Het gaat vooral om rust en regelmaat, om liefde en aandacht.
Denkt u daarom bij het plannen van de komende zomervakantie eens aan de mogelijkheid een kind dat het niet zo goed heeft als uw eigen kinderen, de vakantie van zijn leven te geven. Ter inspiratie willen we u graag attent maken op de prachtige en vaak ontroerende verhalen van (voormalige) gastouders. Ga daarvoor naar: http://www.europakinderhulp.nl/nl/de-vakantiegastouders/op-verhaal
Data van de verschillende kinderreizen in Zuid-Holland:
Franse kinderen (5-12 j.): 5 juli – 25 juli; 6 juli – 24 juli; 19 juli – 7 augustus
Duitse kinderen (5-12 j.): 14 juli – 31 juli; 4 augustus – 22 augustus
N.B. Indien noodzakelijk, dan is het toegestaan om het kind 3 x een halve dag bij een oppas onder te brengen.

Wilt u eerst even telefonisch met een medewerker overleggen voordat u zich aanmeldt? Dat kan: onze medewerksters Connie (010-5927176) en Nellie (010-4701833) staan u graag te woord. Per e-mail kunt u zich aanmelden via zuidholland@europakinderhulp.nl . U krijgt dan vrijblijvend een informatieboekje toegestuurd.

Website

Op de website treft u onder groep 5 een stukje over de verkeersmodeshow, onder groep 7 foto’s van het EHBO-examen en onder groep 8 stukjes van de leerlingen over het bezoek aan de tentoonstelling in de Kunsthal. Ook staat er nieuws over groep 2.


Data om te onthouden

8 april maandopening groep 5
9 april schoolvoetbaltoernooi jongens
18 april (Goede Vrijdag) t/m maandag 5 mei meivakantie

Groeten,
Inge Ros