Nieuwsbrief 28

Nieuws

mrt 19

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Paasliederen
Groep 6,7 en 8: Paasliederen

Planten van de koningslinde gaat vanavond niet door

Het planten van de koningslinde vanavond gaat definitief niet door. De gemeente bezorgt de koningslinde pas eind april op de plaats van bestemming in Hoornaar, vandaar dat de Oranjevereniging hun plannen moesten wijzigen.
De boom wordt nu geplant op 30 april, Koninginnedag, om circa 15.45 uur. De kinderen die dan op het plein aanwezig zijn, zullen met het bestuur van de Oranjevereniging gezamenlijk naar de plek lopen. Daar mag door ieder kind meegeholpen worden om de boom te planten. Er wordt voor een paar schepjes gezorgd, de kinderen mogen ook zelf een schep meenemen. Daarna worden op die plaats de ballonnen loslaten.

Rapport II

Vandaag krijgen de leerlingen het 2e rapport van dit schooljaar mee naar huis. Er zijn aan dit rapport geen 10-minutengesprekken gekoppeld i.v.m. de huisbezoeken die op het moment door de leerkrachten worden afgelegd.
Mocht u dringende vragen hebben over het rapport, dan kunt u altijd contact opnemen met de betreffende leerkracht. De 10-min-gesprekken die op de jaarkalender staan op 4 april voor groep 7 zijn al eerder dit schooljaar gehouden.

Rijders gezocht voor groep 5

Dinsdagmiddag a.s. willen we de voedsel-, kleding- en speelgoedbank in Sleeuwijk bezoeken. Dit naar aanleiding van ons thema tijdens Biddag.
We zijn nu dringend op zoek naar rijders. We willen vertrekken om 13.00 uur en zullen om ongeveer 15.30 uur weer terug zijn op school.
Als u (of een opa of oma) kunt rijden, mailt u dan even naar agnes@cbssamenopweg.nl. Het zou jammer zijn als het bezoek niet door zou kunnen gaan vanwege vervoersproblemen.
Juf Agnes

Optreden groep 4,5 en 6 in Hoogblokland

Dinsdagavond was er een spetterend optreden van de kinderen van groep 4, 5 en 6 in De Hoeksteen, te Hoogblokland. De kinderen hadden in de klas een aantal liedjes ingestudeerd en bijpassende knutsels gemaakt. Dinsdagochtend was de dirigent van Symphonia in de klas om te oefenen. Hij liet ook instrumenten zien en horen die het orkest ’s avonds bespeelde. Onder grote belangstelling van ouders brachten de kinderen de liederen ten gehore en mochten ze na afloop de instrumenten nog uitproberen. Onder foto’s vindt u een album van deze avond.

Studiemorgen

Afgelopen woensdagmorgen hebben we met het team een studieochtend gehad. De leerkrachten van de kleutergroepen hebben zich beziggehouden met een nieuwe manier van werk en registreren, onder leiding van een onderwijsbegeleider. U heeft misschien al gemerkt dat een aantal activiteiten naar de gang verplaatst zijn. We willen hiermee meer ruimte creëren in de groepen en hebben zo de mogelijkheid om meer hoeken te maken. De kinderen zullen ook niet meer allemaal tegelijk aan de tafels werken. Hierdoor krijgen de leerkrachten meer tijd om kinderen te begeleiden.
De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 hebben zich geconcentreerd op het leesonderwijs. We hebben een nieuwe leesmethode aangeschaft voor de groepen 4-8. Deze methode hebben we ons uiteraard goed eigen moeten maken. De kinderen zullen op 3 niveaus begeleid worden (zwakke lezers, de basisgroep, de sterkere lezers). De lessen worden wel gezamenlijk gestart en afgesloten. Ook algemene zaken rondom leesonderwijs en leesbeleving hebben we onder de loep genomen.
Daarnaast gaan we ons boekenbestand uitbreiden om het voor kinderen nog aantrekkelijker te maken leuke boeken te lezen. We zullen ook een ouderavond over lezen organiseren om u als ouders te betrekken bij het leesonderwijs en het belang van lezen. Deze avond zal gehouden worden op 23 mei. Zet u hem vast in uw agenda?
Na deze intensieve ochtend hebben we ons beziggehouden met een heel andere activiteit, ter bevordering van de teamspirit. We speelden het spel “Wie is de Mol” en dat bracht weer heel andere kwaliteiten naar boven bij diverse teamleden.

Koningsspelen

Zoals u wellicht al in de media heeft gehoord heeft het Oranjecomité een sport en speldag bedacht ter ere van de kroning van Willem-Alexander. Op school zijn we hard aan het nadenken over de invulling hiervan. Een belangrijke voorwaarde voor de organisatie is dat er hulp is van ouders, opa’s oma’s of anderen. Daarom hierbij de vraag wie er bereid is te helpen op vrijdagochtend 26 april?
U kunt zich hiervoor opgeven bij Tineke: administratie@cbssamenopweg.nl
Zodra we een indicatie hebben van het aantal hulpouders zullen we verder gaan met de organisatie van deze dag.

Bedankt

Via deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor alle felicitaties, kaarten en cadeautjes die we mochten ontvangen voor de geboorte en doop van Tess. Zoals je kunt zien groeit onze kleine meid goed en genieten we met volle teugen! Groetjes Dennis, Jolanda en Tess Mulder.

Afscheidsavond groep 8

Voor de agenda van de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8: de afscheidsavond vindt dit jaar plaats op dinsdag 16 juli.


Data om te onthouden

22 maart Rapport II
29 maart t/m 1 april vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen
3 april juf Addie jarig
3 april oud papier

Groeten,
Inge Ros