Nieuwsbrief 27

Nieuws

mrt 15

Lied van de week

Groep 3 en 4: Paasliederen
Groep 5 t/m 8: Paasliederen

Schoolfruit

De leerlingen krijgen deze week een sinaasappel, een stukje Cantaloupe meloen en een stukje watermeloen.

Nog 6 weken krijgen we 3 x per week fruit aangeleverd voor al onze leerlingen. Daarna stopt deze actie. We zien dat veel kinderen met veel plezier en smaak het fruit eten en sommigen zelfs hebben leren eten. De vraag is nu; hoe gaan we verder?
Volgende week zullen we een poll uitzetten op de website met vragen over het schoolfruitbeleid. Graag horen wij u mening. Wilt u daarom meedoen?
U ontvangt een aparte mail met link naar de poll.

Vragen voor de poll:
– Vindt u het een goed idee als we de kinderen 3 x per week (verplicht) fruit mee laten nemen voor in de pauze?
– Wilt u dat de school 3 x per week de kinderen fruit blijft geven?
– Wilt u financieel bijdragen in de kosten voor het fruit, als we dit als school gaan regelen?

Studiedag

Op donderdag 17 maart hadden we als team weer een studiedag. Dit keer hadden we twee onderwerpen;
Kanjertraining en opbrengsten.
Voor de Kanjertraining hadden we nu de laatste training. Daarmee sluiten we een traject van 4 jaar af en hebben we nu officieel het certificaat van “Kanjerschool”. Daar zijn we uiteraard heel trots op! In de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het introduceren en uitvoeren van de Kanjertraining. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze methode echt werkt tegen pesten maar ook heel goed is voor het ontwikkelen van goede sociaal-emotionele vaardigheden bij kinderen. Door het geven van lessen hierover en het doen van oefeningen zien we inderdaad dat kinderen leren op te komen voor zichzelf en voor anderen. Vertrouwen in elkaar vormt hiervoor de basis. We hebben inmiddels ook een Kanjercoördinator op school; Juf Agnes. Zij heeft hiervoor nog een extra training gevolgd. Als u vragen heeft op dit gebied, kunt u bij haar terecht.

Verder hebben we de citoscores van de leerlingen uit alle groepen met elkaar geanalyseerd. We kunnen concluderen dat de gemiddelde scores in de groepen gelukkig goed zijn. We hebben per groep gekeken aan welke vakken er extra aandacht gegeven moet worden of dat dit gericht moet zijn op individuele aanpak. Hiervoor worden dan in elke groep groepsplannen geschreven.

Tot slot hebben we juf Marja bedankt voor haar invalwerk tijdens het verlof van Jolanda. Ook juf Carolien heeft haar werk als invaller voor de plusklas afgerond. Beide collega’s blijven nog op school; juf Carolien in groep 5-6 en juf Marja als vaste invaljuf.

We hopen dat u ook een fijne dag heeft gehad!

Hoofdluis

Er is hoofdluis geconstateerd op school. Wilt u uw kinderen weer even extra controleren?

Kidsrun

Vanmorgen is de Kidsrun gelopen. In de loop van volgende week zullen er foto’s van op de website verschijnen. De kinderen, maar ook vaders, moeders, opa’s en oma’s hebben vele rondjes om de school gelopen. Tijdens de Paasviering wordt het juiste bedrag bekend gemaakt.
Om een indruk te krijgen van de Kidsrun staat er al wel een filmpje op de website.

Karate

Er zijn inmiddels twee proeflessen karate geweest. Veel kinderen waren enthousiast. Er zijn al een aantal aanmeldingen, maar helaas nog niet genoeg om een groep te starten. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn kan er een groep gestart worden in Hoornaar. Dit zal zijn op woensdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur in de gymzaal van het Bruisend Hart. Vanaf woensdag 6 april is er nog een mogelijkheid om een aantal proeflessen te volgen tot de meivakantie (3 lessen). Hierna kan er definitief ingeschreven worden. Hopelijk zijn er dan voldoende aanmeldingen. Kinderen vanaf 5 jaar kunnen mee doen, dus ook de kinderen van groep 2 zijn van harte welkom!
Ook kinderen uit omliggende dorpen zijn van harte welkom.

Paasviering 22 maart


Dinsdagavond 22 maart wordt de Paasviering gehouden in het Bruisend Hart. We verwachten alle leerlingen van groep 3 t/m 8. Voor de leerlingen van groep 1 en 2 is het vrij om te komen. Ook u wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Aanvang van de viering: 19.00 uur. De zaal is open om 18.45 uur. Matthijs Vlaardingerbroek zal deze avond verzorgen.

Schoolvolleybaltoernooi 23 maart

Woensdag 23 maart wordt het jaarlijkse schoolvolleybaltoernooi gehouden in Giessenburg. Er zijn maar liefst 5 en mogelijk 6 teams die meedoen van onze school!
De teams uit de groepen 4-5-6 spelen van 13.30 – ca. 15.00 uur, de teams uit de groepen 7 en 8 spelen van 15.30 – ca. 17.00 uur
Van de eindtijd kan nog iets afgeweken worden i.v.m. het aantal aanmeldingen.
Iedereen is natuurlijk welkom om op woensdag 23 maart te komen kijken en de teams aan te moedigen.

Ledenvergadering met aansluitend ouderavond over lezen

Op woensdag 13 april wordt er een ouderavond gehouden over lezen. Zoals u wel weet is lezen op onze school erg belangrijk. Kinderen lezen steeds minder boeken maar voor het leren is goed kunnen lezen erg belangrijk. We steken veel energie in het bevorderen van lezen en hopen dat u dat thuis ook doet. Om u daarbij te helpen willen we op deze avond ingaan op het leesproces in het algemeen, het nut van voorlezen, het kiezen van de juiste boeken voor uw kind, het leesonderwijs op onze school en de begeleiding en materialen voor kinderen met dyslexie. Juf Gerlinde is in opleiding tot Leesspecialist en zal deze avond verzorgen.
De avond start om 20.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Van harte aanbevolen!

Voorafgaand aan deze ouderavond houden we onze jaarlijkse vergadering:
Ledenvergadering

We willen u alvast attenderen op de ledenvergadering die dit jaar gehouden wordt op woensdag 13 april a.s. U bent gewend dat wij u een aantal weken voor de ledenvergadering in de gelegenheid stellen om namen in te dienen voor vacante bestuursfuncties. Echter, dit jaar hebben de aftredende bestuursleden (Renske van Dijk, voorzitter; Jorieneke van Drenth, algemeen bestuurslid; en Nicole Versteeg, secretaris) te kennen gegeven nog een termijn verder te willen in het bestuur. Indien er geen tegenkandidaten worden ingediend, zullen deze personen tijdens de ledenvergadering worden herkozen. Wij kunnen u ook alvast aankondigen dat we dit jaar een voorstel tot statuten wijziging en wijziging van het huishoudelijk reglement zullen doen tijdens de ledenvergadering. De reden hiervoor is dat onze huidige statuten verouderd zijn en niet meer voldoen aan de wettelijke norm die hoort bij de code goed bestuur. Ieder lid van de vereniging van de school zal binnenkort een uitnodiging voor de ledenvergadering ontvangen met daarbij de nodige informatie omtrent deze statutenwijziging.
Het bestuur.

Ouder gezocht voor hulp op sportdag vrijdag 22 april

Vrijdag 22 april wordt de jaarlijkse sportdag voor de groepen 5 t/m 8 georganiseerd. We zijn op zoek naar ouders die deze dag willen helpen. U kunt zich opgeven bij meester Govert via govert@cbssamenopweg.nl

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst. Er is nieuws bij groep 1 en een fotoalbum onder “foto’s” van de high tea.


Data om te onthouden

22 maart Paasviering
23 maart schoolvolleybaltoernooi
25 maart t/m 28 maart leerlingen vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen

Groeten,
Inge Ros