Nieuwsbrief 27

Nieuws

mrt 24

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Heel alleen in de hof
Groep 5 t/m 8: Opwekking 470

Schoolvoetbal meisjes

Woensdag a.s. 2 april vindt het schoolvoetbaltoernooi plaats voor meisjes. Er wordt ’s middags gespeeld op de velden van voetbalvereniging SteDoCo. Komt u ook het team van onze school aanmoedigen?

Nieuwe opzet sportdag

Op 13 mei a.s. zal er weer een sportdag georganiseerd worden voor de kinderen van groep 5 t/m 8.
Aan deze sportdag doen kinderen mee van allerlei basisscholen uit de omgeving.
In de opzet zijn dit jaar een aantal wijzigingen;
– De groepen 1 t/ 4 hebben gewoon school vanaf 8.30 uur
De leerlingen van groep 5 t/m 8 worden ook gewoon om 8.30 uur verwacht. De groepen vertrekken gezamenlijk naar het sportveld (op de fiets).
– Er is geen uitwijkdatum bij slecht weer, dan hebben we dit jaar geen sportdag helaas.
– Na afloop mogen de kinderen die langs de route naar school wonen, zelfstandig naar huis, tenzij ouders aangeven hun kinderen op school op te halen.
Kort samengevat: alle leerlingen worden op 13 mei om 8.30 uur op school verwacht of de sportdag doorgaat of niet.
Omdat de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 nu voor de klas staan, hebben we wel 4 extra begeleiders nodig voor de sportdag. U kunt zich hiervoor opgeven bij Govert Bok.

Wijziging maandopening

De data van de maandopening zijn gewijzigd. Op dinsdag 8 april zal groep 5 de maandopening verzorgen, op dinsdag 20 mei doet groep 3 dit. Alle ouders van de leerlingen van groep 5 worden uitgenodigd om dinsdag 8 april daarbij aanwezig te zijn. De opening begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Van het bestuur

Alle leden van de schoolvereniging hebben deze week bericht gehad over de mogelijkheid namen in te dienen voor de bestuursverkiezing tijdens de jaarvergadering op 21 mei a.s. Het formulier is ook te vinden onder “downloads” op de website van de school. Namen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 4 april. De lijst met namen van de leden van de schoolvereniging ligt ter inzage bij Tineke. Het bestuur

Handwerkmoeder gezocht

De handwerkmoeders zijn op zoek naar versterking. Wie heeft interesse om eens in de veertien dagen op donderdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur te helpen bij de handwerkles? Graag aanmelden bij Tineke of via tineke@cbssamenopweg.nl.

Schoolreis groep 1 en 2

De schoolreis voor de groepen 1 en 2 zal plaatsvinden op 19 mei. Nadere informatie volgt.

Website

Op de website treft u een fotoalbum van de klassenlunch van groep 5/8 en een verslag van het bezoek van groep 8 aan de tentoonstelling over voorwerpen van de Tweede Wereldoorlog in de Kunsthal te Rotterdam.


Data om te onthouden

2 april schoolvoetbaltoernooi meisjes
8 april maandopening groep 5
9 april schoolvoetbaltoernooi jongens
18 april (Goede Vrijdag) t/m maandag 5 mei meivakantie

Groeten,
Inge Ros