Nieuwsbrief 27

Nieuws

mrt 15

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Paasliederen
Groep 6,7 en 8: Paasliederen

Biddag

Afgelopen woensdag hebben we met de kinderen van groep 3 t /m 8 biddag gevierd in de kerk van Hoornaar. Het symbool van een hand is gebruikt om de kinderen te helpen bedenken waar je voor kunt bidden. De duim verwijst naar de mensen om je heen, de wijsvinger naar de mensen van ver, de middelvinger naar de gezagsdragers, de ringvinger naar de arme en zwakke mensen en de pink naar jezelf. Elke groep had hierover ook een collage gemaakt . Verder heeft elke groep heeft een lied ten gehore gebracht. Dominee Klink heeft uitgelegd wat biddag eigenlijk is. Fijn dat er ook ouders en andere belangstellenden waren. In de hal van de school hangt de hand met de collages van de groepen. Neem gerust eens een kijkje. Onder “foto’s” vindt u een album met enkele foto’s.

Studieochtend woensdag 20 maart

Op woensdag 20 maart is er een studieochtend voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn dan vrij.

Rapport II

Vrijdag 22 maart krijgen de leerlingen het 2e rapport van dit schooljaar mee naar huis. Er zijn aan dit rapport geen 10-minutengesprekken gekoppeld i.v.m. de huisbezoeken die op het moment door de leerkrachten worden afgelegd.
Mocht u dringende vragen hebben over het rapport, dan kunt u altijd contact opnemen met de betreffende leerkracht.


Data om te onthouden

20 maart studieochtend, alle leerlingen vrij
22 maart Rapport II
29 maart t/m 1 april vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security