Nieuwsbrief 26

Nieuws

mrt 15

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Opw.v.kinderen 11: Gewoon maar een knecht
Groep 6 t/m 8 Psalm 99:1 God is koning

Schoolfruit

De kinderen krijgen op woensdag een halve peer, op donderdag een appel en op vrijdag een stuk komkommer.

Geslaagd!


Jochem, Demi, Anna Diecke, Louise, Nienke en Annouk van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie type-diploma!

Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels!
Op 21 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby’tjes. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes?
De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en seksualiteit. Daarom doet onze school dit jaar weer mee aan de Week van de Lentekriebels. Tijdens deze week (18 tot en met 22 maart) geven we lessen over relationele en seksuele vorming.
In het kader van dit project is een brochure met de titel ‘Praten met je kind over relaties en seksualiteit’ beschikbaar. http://www.maranathaschool.nl/bestanden/486119/pratenmetjekindoverrelatiesenseksualiteit.pdf

Spullen gezocht techniekweek


Voor de techniekweek (die in mei plaats gaat vinden) zijn wij op zoek naar de volgende materialen om mee te gaan knutselen:
– Schoenendozen
– wc/keukenrollen
– (afval)hout
– kleine plastic flesjes
U mag deze materialen in de juiste bak in het halletje van de school doen. De schoenendozen mogen los op worden gestapeld naast de bakken.
Alvast bedankt!
N.B: Verdere informatie rondom de techniekweek volgt t.z.t.

Hulp gevraagd voor de Koningsspelen

Vrijdag 12 april worden de koningsspelen gehouden voor de groepen 0 t/m 4. ’s Ochtends staan in en om de school leuke spellen klaar voor de kinderen. Voor deze ochtend is écht nog meer hulp nodig van ouders, broers/zussen, opa’s of oma’s. Geeft u zich snel op om deze gezellige ochtend op school mee te helpen. Opgeven kan bij de leerkracht of via administratie@cbsssamenopweg.nl. De ochtend zal tot 12.00 uur duren, in de middag zijn de kinderen vrij!

Sportdag hulp gevraagd

Vrijdag 12 april wordt ook de jaarlijkse sportdag gehouden voor de groepen 5 t/m 8. De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Ook dit hiervoor wordt hulp gevraagd van ouders, broers, zussen (min. 15 jaar), opa’s en oma’s om alles te kunnen organiseren. Er zijn 8 mensen nodig, inmiddels hebben 2 mensen zich aangemeld. U kunt eventueel zelf aangeven of u een groepje wilt begeleiden of liever bij een onderdeel staat ingedeeld. U kunt zich opgeven als hulp voor deze dag (of dagdeel) via govert@cbssamenopweg.nl.

Grote Rekendag


Woensdag 3 april doen we voor het eerst mee met de Grote Rekendag. Deze landelijke dag wordt al voor de zeventiende keer georganiseerd. Het is een dag die helemaal in het teken staat van rekenen. Gewoon in de klas, maar ook daar buiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek.
Het thema van deze dag is ‘Uit verhouding’. De kinderen verkennen tijdens de Grote Rekendag verschillende situaties waarin sprake is van verhoudingen. De dag start met een opening in de hal, waarna we in de groepen aan het werk gaan. Op deze dag zullen we op drie verschillende niveaus met het thema bezig zijn.
Wilt u meer weten? Neem dan een kijkje op de website: www.groterekendag.nl. Of vraag het woensdagmiddag 3 april aan uw kind…

Muzikale kindermiddag

D.V. zaterdag 6 april is er in de nieuwe activiteitenruimte bij Boekhandel Ritmeester te Meerkerk vanaf 15.00 uur een muzikale middag voor jonge kinderen n.a.v. het nieuwe boekje ‘Bijbelse liederen voor jonge kinderen’.
De liederen uit het boekje staan vermeld op www.boekhandelritmeester.nl en zijn bijgevoegd als bijlage. Kinderen kunnen tot 27 maart kiezen welke liederen er in het programma opgenomen worden. De keuze kan gemaild worden naar: info@boekhandelritmeester.nl.
Germa en Hanna nemen de begeleiding op zich en kinderen mogen hun eigen muziekinstrument meenemen. Na afloop is er drinken en een traktatie. Iedereen is hartelijk welkom en de toegang is gratis!
Wij hopen dat deze middag door veel kinderen bezocht wordt.
Muziekmiddag

Website

Er zijn nieuwe filmpjes bij de activiteiten van groep 0/1. Bij groep 6 is er nieuw huiswerk voor engels en nieuws over het GIPS project en het bezoek aan ‘de Zes Molens’.

Data om te onthouden

26 maart maandviering groep 4
28 maart studiedag, kinderen hele dag vrij
3 april grote rekendag
3 april schoolvoetbal meisjes
3 april oud papier
9 april maandviering groep 5
10 april schoolvoetbal jongens
12 april Koningsspelen / Sportdag
Namens,

Jolanda Mulder
directeur