Nieuwsbrief 26

Nieuws

mrt 16

Lied van de week

Groep 3 t/m 5: Paasliederen
Groep 6 t/m 8: Paasliederen

Rapporten en plakboeken

Vandaag krijgen de leerlingen hun tweede rapport mee naar huis. De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen hun plakboek mee. Er zijn aan dit rapport geen 10-minutengesprekken gekoppeld i.v.m. de huisbezoeken die op het moment door de leerkrachten worden afgelegd. Mocht u dringende vragen hebben over het rapport, dan kunt u altijd contact opnemen met de betreffende leerkracht.

Studieochtend 25 maart

Op woensdag 25 maart is er een regionale studiedag voor alle leerkrachten, alle leerlingen zijn dan vrij.

Terugblik Biddag

Woensdag 11 maart vierden we met de groepen 3 t/m 8 biddag in de hervormde kerk van Hoornaar. Onder veel belangstelling, de kerk zat vol, hebben de kinderen van elkaar geleerd wat de verschillende verzen van het Onze Vader voor ons betekenen. De kinderen deden dat vol overgave en met veel enthousiasme. Er werden liedjes gezongen, stukjes opgevoerd en moeilijke dingen uitgelegd of uitgebeeld. Complimenten voor het uitvoeren, maar zeker ook voor het luisteren naar elkaar. We kijken er met een warm gevoel op terug. Op de website staat een fotoalbum van de viering.

Sponsorloop KIKA

Op vrijdag 27 maart organiseren we met de hele Brede School een sponsorloop voor KIKA.
We gaan dit doen in samenwerking met Gerrit den Hartog (vader van Lieke uit groep 1). Hij gaat op 1 november in New York de marathon lopen voor KIKA. Donderdag heeft hij in alle groepen verteld waarom hij dat gaat doen en dat de kinderen mee kunnen doen met een mini-marathon. De kinderen hebben een sponsorformulier meegekregen, waarmee sponsoren gezocht kunnen worden. Ook zat in de enveloppe een brief met daarin de benodigde informatie en het startbewijs met veiligheidsspeldjes. Dit startbewijs moet op de ochtend van de sponsorloop op de kleding bevestigd zijn.
We starten op die dag om 8.45 uur met een gezamenlijke warming-up, waarna de burgemeester het officiële startschot zal geven. Bij de kleuters mogen de ouders ook meelopen. Daarnaast zou het natuurlijk erg leuk zijn als u die vrijdagochtend uw kind komt aanmoedigen.
Het sponsorgeld moet uiterlijk donderdag 26 maart ingeleverd zijn bij de leerkracht

Gezocht: handwerkmoeders en iemand voor controle hoofdluis

Wie wil er komen helpen op donderdagmorgen met de handwerkles van 11.00 uur tot 12.00 uur?
Ook zijn we op zoek naar iemand die op de donderdagmiddag na elke schoolvakantie mee wil helpen met het controleren op hoofdluis bij de leerlingen.
Opgeven kan via administratie@cbssamenopweg.nl

Veel kinderen ongevaccineerd op reis naar Kroatië, Turkije, Tunesië, Marokko, Egypte

Veel kinderen gaan onbeschermd op reis naar landen waar hepatitis A voorkomt, zoals Kroatië, Egypte, Tunesië, Marokko en Turkije.

Wat is hepatitis A?
Hepatitis A is een besmettelijke geelzucht (leverontsteking) die je oploopt via besmet water en voedsel. Omdat het besmettelijk is kunnen u en uw kind hiervan ziek worden en andere klasgenoten of vriendjes /vriendinnetjes besmetten.
Misschien denkt u dat uw kind geen prik nodig heeft omdat:
• de prik al gegeven is op het consultatiebureau, hepatitis A wordt niet gegeven op het consultatiebureau.
• u naar een 5 sterren resort gaat, helaas is het water van dezelfde kwaliteit als op een camping.
• u familie gaat bezoeken, door drinkwater en de minder hygiënische omstandigheden kan uw kind ook daar hepatitis A oplopen.
• het niet zover vliegen is, het risico op hepatitis A is dichterbij dan u denkt.
Uit onderzoek is gebleken dat veel reizigers zich wel laten prikken als zij weten dat ze naar een risicogebied reizen.
Deze prik wordt vaak vergoed door de zorgverzekeraar en gaat niet van uw eigen risico af.
Kortom jouw reis begint bij de Dienst Gezondheid & Jeugd. (GGD)
Hier krijg je een advies op maat, want ook medicijngebruik, leeftijd van u en uw kind, duur van de reis en gezondheid wordt besproken en meegenomen in het vaccinatieadvies.

Locaties spreekuren:
De Dienst Gezondheid & Jeugd (GGD) heeft reizigersspreekuren in Dordrecht en Gorinchem.
De DG&J werkt volgens de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Reizigersadvisering (LCR)
Meer informatie vind u op www.dienstgezondheidjeugd.nl
Hier kunt u een afspraak maken via de site of telefonisch via 078-7708500 tussen 9.00 en 17.00 uur.

Vakantiegastgezinnen gezocht voor kansarme kinderen!

Nederlandse kinderen zijn volgens onderzoek de gelukkigste kinderen ter wereld. Niet verwonderlijk: de meeste kinderen groeien op in een financieel welvarende omgeving, met ouders die hen meer dan voldoende aandacht en liefde schenken. Helaas zijn er nog heel veel kinderen in de rest van de wereld, maar ook in Nederland voor wie dat allemaal niet vanzelfsprekend is.

Al meer dan 50 jaar richt Europa Kinderhulp zich op deze categorie kinderen. Iedere zomer brengen ca. 1.500 kinderen uit binnen- en buitenland dankzij onze stichting een onvergetelijke vakantie door bij een Nederlands vakantiegastgezin. Een jaarlijks hoogtepunt in het weinig rooskleurige bestaan van deze kinderen.
Ook dit jaar zijn we op zoek naar mensen die graag tweeënhalve week een Frans, Duits of Nederlands kind bij hen thuis willen laten logeren. Om het kind een fijne vakantie te geven hoeft u beslist geen buitengewone dingen te ondernemen. Het gaat vooral om rust en regelmaat, om liefde en aandacht.
Denkt u daarom bij het plannen van de komende zomervakantie eens aan de mogelijkheid een kind dat het niet zo goed heeft als uw eigen kinderen, de vakantie van zijn leven te geven. Ter inspiratie willen we u graag attent maken op de prachtige en vaak ontroerende verhalen van (voormalige) gastouders. Ga daarvoor naar:
http://www.europakinderhulp.nl/nl/de-vakantieouders/op-verhaal

Data van de verschillende kinderreizen in Zuid-Holland:
Franse kinderen (5-12 j.): 4 juli – 24 juli; 5 juli – 23 juli; 18 juli – 6 augustus
Duitse kinderen (5-12 j.): 20 juli – 6 augustus; 3 augustus – 21 augustus
N.B. Indien noodzakelijk, dan is het toegestaan om het kind 3 x een halve dag bij een oppas onder te brengen.

Wilt u eerst even telefonisch met een medewerker overleggen voordat u zich aanmeldt? Dat kan, onze medewerkers Joël (0182-600355) en Petra (06-12191365) staan u graag te woord. Per e-mail kunt u zich aanmelden via zuidholland@europakinderhulp.nl . U krijgt dan vrijblijvend een informatieboekje toegestuurd.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.
Er is nieuws bij groep 1, groep 2 en bij groep 4 (een filmpje van de gymles). Onder “foto’s” staat een album van de biddag, een album van het bezoek van de bibliotheek door groep 3 en een album over het werken over ridders van groep 1.


Data om te onthouden

20 maart rapport II
25 maart studieochtend voor alle leerkrachten van Midden Rivierengebied, alle leerlingen vrij
27 maart sponsorloop voor KIKA

Groeten,
Inge Ros