Nieuwsbrief 26

Nieuws

mrt 21

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Palmpasen
Groep 5 t/m 8: Licht van de wereld

Studiedag donderdag 27 maart

Op donderdag 27 maart is er een studiedag voor alle leerkrachten.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Naschoolse sportactiviteiten

De naschoolse sportactiviteiten voor de leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn weer hervat. De kinderen kunnen weer in Het Bruisend Hart terecht op maandag 31 maart en 14 april. De sportactiviteiten beginnen om 15.30 uur. De naschoolse sportactiviteiten worden georganiseerd door de sportcoach van de gemeente Giessenlanden.

Dringende oproep ouderhulp sportdag dinsdag 13 mei

De jaarlijkse sportdag voor groep 5 t/m 8 krijgt een andere opzet dan voorheen, daardoor moeten wij voor tien vrijwilligers zorgen. Tot nog toe hebben we te weinig aanmeldingen. Wie is van de ouders van de leerlingen van groep 5 t/m 8 is bereid te helpen op deze dag? Graag doorgeven via govert@cbssamenopweg.nl

Wijziging maandopening

De data van de maandopening zijn gewijzigd. Op dinsdag 8 april zal groep 5 de maandopening verzorgen, op dinsdag 20 mei doet groep 3 dit.

Van het bestuur

Alle leden van de schoolvereniging hebben deze week bericht gehad over de mogelijkheid namen in te dienen voor de bestuursverkiezing tijdens de jaarvergadering op 21 mei a.s. Het formulier is ook te vinden onder “downloads” op de website van de school. Namen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 4 april. Het bestuur

Klassenlunch

Groep 5/8 heeft donderdag deelgenomen aan de Klassenlunch “Ik eet het beter”. Ik eet het beter is een initiatief van Albert Heijn dat kinderen actief aanzet tot een gezonde leefstijl. Basisschoolleerlingen ervaren en ontdekken met elkaar hoe lekker en leuk het is om gezond te eten en te bewegen.

Vlinderkasten

Groep 1 en 2 zijn op zoek naar twee bakken die gebruikt kunnen worden als vlinderkast. De bakken, bijvoorbeeld een aquarium of een grote accubak zullen gebruikt worden om rupsen en poppen in te houden totdat deze zich hebben ontwikkeld tot vlinder. Heeft u iets staan wat geschikt zou zijn, dan willen de juffen van groep 1 en 2 deze graag een poosje gebruiken.

Handwerkmoeder gezocht

De handwerkmoeders zijn op zoek naar versterking. Wie heeft interesse om eens in de veertien dagen op donderdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur te helpen bij de handwerkles? Graag aanmelden bij Tineke of via tineke@cbssamenopweg.nl.

Website

Op de website treft u bij groep 6 nieuws aan over GIPS (gehandicapten Informatie Platform Scholieren). Onder “foto’s” een fotoalbum van deze middag.


Data om te onthouden

27 maart studiedag, alle leerlingen vrij
2 april schoolvoetbaltoernooi meisjes
8 april maandopening groep 5
9 april schoolvoetbaltoernooi jongens
18 april (Goede Vrijdag) t/m maandag 5 mei meivakantie

Groeten,
Inge Ros