Nieuwsbrief 26

Nieuws

mrt 08

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Laat je licht
Groep 6,7 en 8: Ps 22:1

Maandopening groep 1

Maandag 11 maart verzorgt groep 1 de maandopening. Alle ouders van de leerlingen van groep 1 worden hiervoor uitgenodigd. De maandopening begint om 8.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Biddag voor gewas en arbeid

Op woensdag 13 maart is het Biddag. We vieren dit met groep 3 t/m 8 in de NH-kerk van Hoornaar. Alle ouders van de leerlingen worden hiervoor van harte uitgenodigd. We verwachten de leerlingen gewoon om half negen op school. We gaan per groep lopend naar de kerk. De viering start om 8.45 uur. De viering zal ongeveer 45 minuten duren.

Studieochtend woensdag 20 maart

Op woensdag 20 maart is er een studieochtend voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn dan vrij.

Bericht van de Oranjevereniging

I.v.m. de kroonswisseling zal er op 22 maart in de avond een lindeboom worden gepoot. Ook zal er dan een ballonnenwedstrijd worden gehouden. Nadere gegevens volgen nog. Zet u de datum vast in uw agenda?

Eerste typediploma behaald!

Elke middag na schooltijd wordt de leerlingen van groep 6 de gelegenheid gegeven om op eigen kracht een typediploma te halen. In het ICT-loklaal volgen zij zelfstandig een typecursus. Hoe beter en vaker er geoefend wordt, hoe sneller het diploma behaald kan worden. Net voor de voorjaarsvakantie was Eva Krijnen al de eerste die het diploma heeft behaald. Eva, van harte gefeliciteerd met dit diploma.

Computerouders gezocht

Op vrijdagmorgen gaan de leerlingen vanaf groep 2 naar het computerlokaal om daar onder begeleiding van ouders op de computers te werken. Er worden dan bijv. reken- of taalopdrachten gedaan of andere opdrachten die door de leerkracht opgegeven worden. Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar één ouder voor de bovenbouw (van 08.15 uur tot 10.00 uur) en naar drie ouders voor de onderbouw (van 10.00 – 11.30 uur) die eens in de veertien dagen daarbij willen helpen. Een combinatie van onderbouw en bovenbouw is ook mogelijk. Heeft u interesse, loop gerust op vrijdagmorgen even binnen om te kijken. U kunt zich opgeven via tineke@cbssamenopweg.nl.

Schoolmelk

We maken u attent op de mogelijkheid om gebruik te maken Campina op school. Het zuivelassortiment van Campina op School bestaat uit vier zuivelproducten, te weten: halfvolle melk, halfvolle chocolademelk, Campina drink rode vruchten en Optimel drink framboos. U kiest voor uw kind voor één of meerdere consumptiemomenten (ochtendpauze/lunchpauze) een product uit het assortiment en u sluit het abonnement rechtsreeks af met FrieslandCampina. De EU verleent subsidie op de zuivelproducten. Deze prijs is berekend in de prijs per pakje. Een pakje halfvolle melk kost in het schooljaar 2012/2013 daarom slechts € 0,36 en het overige assortiment slechts € 0,38. Aan u wordt de prijs per pakje berekend. Het aantal pakjes hangt af van het aantal consumptiedagen en consumptiemomenten op de school.
U kunt uw kind aanmelden via www.campinaopschool.nl of via het formulier dat deze week uitgedeeld is in de klas. Als we te weinig leerlingen hebben die gebruik maken van schoolmelk, stopt Campina mogelijk met de levering van de schoolmelk. Mocht dit het geval zijn, zullen we een oplossing zoeken voor de kinderen die tijdens de lunch schoolmelk drinken.


Data om te onthouden

11 maart weekopening groep 1
13 maart juf Tirza jarig
13 maart Biddag voor gewas en arbeid
20 maart studieochtend, alle leerlingen vrij
22 maart Rapport II
29 maart t/m 1 april vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen

Groeten,
Inge Ros