Nieuwsbrief 25

Nieuws

feb 29

Lied van de week

Groep 3 en 4: Ps 146:1
Groep 5 t/m 8: Lied 120

Schoolfruit

De leerlingen krijgen deze week een peer, een appel en een mandarijn.

Wc-rollen sparen

De voorraad lege wc-rollen is bijna op. Wilt u weer even meesparen? De lege rolletjes kunnen ingeleverd worden bij de leerkracht. Bedankt.

Ouderraad

De ouderraad heeft de school weer versierd. Thema: Pasen/voorjaar.
Beste ouderraad, weer heel hartelijk bedankt voor de tijd die jullie ervoor vrij gemaakt hebt.

Doel zendingsgeld

Tot de voorjaarsvakantie hebben we geld ingezameld voor het adoptiekind van de school. Er is in totaal € 267,10 opgehaald.
Nu hebben we Compassion als nieuw doel voor het zendingsgeld.
Hiervoor zal ook gelopen worden tijdens de kidsrun op 18 maart. Alle leerlingen hebben daar informatie over gekregen tijdens het klassenbezoek op dinsdag j.l.. Alle ouders hebben bij de mail over deze nieuwsbrief in de bijlage een brief ontvangen over de sponsorloop. Inleveren van het sponsorgeld uiterlijk 16 maart en niet, zoals in de brief vermeld, 17 maart. Dit i.v.m. de studiedag van 17 maart.

Karateles

Mede door de positieve verhalen en een eventuele mogelijkheid om wekelijks karate-les te komen geven in Hoornaar, komt Dennis Wor nogmaals een karate-les geven in de gymzaal van Het Bruisend Hart.
Datum & tijd: Woensdag 9 maart van 14.45 – 15.30 uur.
– Uit ervaring weet Dennis dat 45 minuten intensieve training voldoende is voor een training.

Met vriendelijke groet,

Govert Bok

PS
Kinderen hoeven zich niet speciaal meer aan te melden, maar ze mogen gewoon met vriendjes om 14.30 naar de gymzaal komen.
Ik zal er verder niet meer bij zijn, maar ik verwacht dat Dennis een formulier zal neerleggen, waarop geïnteresseerde kinderen/ ouders kunnen aangeven of ze karate-les in de toekomst zien zitten.

Topondernemers

Voor de voorjaarsvakantie hadden we weer een studiemiddag over Topondernemers. Inmiddels hebben we een aantal maanden ervaring met de methode. We zien dat kinderen enthousiast zijn en al meer gewend zijn aan de manier van werken en ook de leerkrachten worden steeds vaardiger. Marcel van Oosterwijk, onze begeleider, heeft de groepen 4 t/m 8 bezocht en geobserveerd hoe er gewerkt wordt.
Hieruit kwamen een aantal tips voort, waarmee we verbeteringen kunnen aanbrengen. Ook gaan we een stap verder in het proces door nu ook de planningskaart te gaan gebruiken. Bij de start van een nieuw thema en een nieuwe kaart gaan kinderen allereerst deze planningskaart invullen. Hierop schrijven zij de tijdsplanning (hoeveel lessen ga ik over een kaart doen), wat de vragen zijn die zij moeten beantwoorden (leerdoelen), hoe ze dit denken te gaan bereiken (planning activiteiten) en wat ze daarvoor nodig hebben.
Daarnaast willen we ook dat kinderen actief zijn bij het zoeken naar informatie over het thema. We gaan vragen of zij voor elk thema thuis iets opzoeken. Dat kan een voorwerp zijn, een boek, foto’s óf een uitgeprint A4-tje met informatie. De leerkrachten zullen aangeven wanneer en hoe dit van de kinderen verwacht wordt. Verder gaan we ook verder in het stellen van eisen aan de producten en presentaties van kinderen. We hopen met dit alles onze manier van werken met Topondernemers verder te ontwikkelen.
Als u vragen heeft, horen we die graag!

Studiedag 17 maart

Op donderdag 17 maart is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Paasviering 22 maart

Dinsdagavond 22 maart wordt de Paasviering gehouden in het Bruisend Hart. Volgende week krijgt u meer informatie.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst. Er is nieuws bij groep 2, bij groep 8 en bij de plusklas.
Er zijn fotoalbums van het bezoek van groep 6b/7 aan Bassa Staal, de workshops m.m.v. leerlingen van ’t Gilde, het metselen van groep 1 en 2 en de tentoonstelling ter afsluiting van de techniekweek. Ook is er een fotoalbum van de maandviering van groep 5/6a.


Data om te onthouden

9 maart biddag
17 maart studiedag, alle leerlingen vrij
18 maart kidsrun, sponsorloop
22 maart Paasviering

Groeten,
Inge Ros