Nieuwsbrief 25

Nieuws

feb 21

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Opw. voor kids 11
Groep 6,7 en 8: Ps 22:1

Voorjaarsvakantie

Vanmiddag om 12.00 uur begint de voorjaarsvakantie. Alle kinderen hebben dus ’s middags vrij. De voorjaarsvakantie duurt tot en met 1 maart.
Het team wenst iedereen een fijne vakantie!

Ouderraad

De ouderraad heeft vanmorgen de hal in de lentesfeer gebracht. Het ziet er heel gezellig uit.
Ouderraad bedankt.

Groepen 1 en 2 werken over 112

Groepen 1 en 2 werken op dit moment over het alarmnummer 112. Donderdagmiddag is er bezoek geweest van twee politieagenten. Onder “Fotoalbum” een fotoverslag van dit bezoek.

10-min. gesprekken groep 7

Op woensdag 6 maart en donderdag 7 maart zullen er voor groep 7 10-minutengesprekken gehouden worden.
De ouders hebben hier een mail over ontvangen van juf Rachel. Wilt u uw voorkeur doorgeven voor maandag 4 maart, door het beantwoorden van die mail.

Maandopening groep 1

Maandag 11 maart verzorgt groep 1 de maandopening. Alle ouders van de leerlingen van groep 1 worden hiervoor uitgenodigd. De maandopening begint om 8.30 uur en duurt ongeveer een half uur.

Biddag voor gewas en arbeid

Op woensdag 13 maart is het Biddag. We vieren dit met groep 3 t/m 8 in de NH-kerk van Hoornaar. Hierbij willen we de ouders uitnodigen. In de volgende nieuwsbrief zal meer informatie bekend gemaakt worden.

Studieochtend woensdag 20 maart

Op woensdag 20 maart is er een studieochtend voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn dan vrij.

Bericht van de Oranjevereniging

I.v.m. de kroonswisseling zal er op 22 maart in de avond een lindeboom worden gepoot. Ook zal er dan een ballonnenwedstrijd worden gehouden. Nadere gegevens volgen nog. Zet u de datum vast in uw agenda?

Miniaturen Albert Heijn

Heeft u misschien miniaturen van Albert Heijn die u niet gebruikt of dubbel heeft? Groep 2 verzamelt ook miniaturen voor de letterbak. U zou hen er heel blij mee maken.

Computerouders gezocht

Op vrijdagmorgen gaan de leerlingen vanaf groep 2 naar het computerlokaal om daar onder begeleiding van ouders op de computers te werken. Er worden dan bijv. reken- of taalopdrachten gedaan of andere opdrachten die door de leerkracht opgegeven worden. Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar één ouder voor de bovenbouw (van 08.15 uur tot 10.00 uur) en naar drie ouders voor de onderbouw (van 10.00 – 11.30 uur) die eens in de veertien dagen daarbij willen helpen. Een combinatie van onderbouw en bovenbouw is ook mogelijk. Heeft u interesse, loop gerust op vrijdagmorgen even binnen om te kijken. U kunt zich opgeven via tineke@cbssamenopweg.nl.

Schoolmelk

We maken u attent op de mogelijkheid om gebruik te maken Campina op school. Het zuivelassortiment van Campina op School bestaat uit vier zuivelproducten, te weten: halfvolle melk, halfvolle chocolademelk, Campina drink rode vruchten en Optimel drink framboos. U kiest voor uw kind voor één of meerdere consumptiemomenten (ochtendpauze/lunchpauze) een product uit het assortiment en u sluit het abonnement rechtsreeks af met FrieslandCampina. De EU verleent subsidie op de zuivelproducten. Deze prijs is berekend in de prijs per pakje. Een pakje halfvolle melk kost in het schooljaar 2012/2013 daarom slechts € 0,36 en het overige assortiment slechts € 0,38. Aan u wordt de prijs per pakje berekend. Het aantal pakjes hangt af van het aantal consumptiedagen en consumptiemomenten op de school.
U kunt uw kind aanmelden via www.campinaopschool.nl of via het formulier dat deze week uitgedeeld is in de klas. Als we te weinig leerlingen hebben die gebruik maken van schoolmelk, stopt Campina mogelijk met de levering van de schoolmelk. Mocht dit het geval zijn, zullen we een oplossing zoeken voor de kinderen die tijdens de lunch schoolmelk drinken.

Website

Voor open dagen en open avonden van het voortgezet onderwijs vindt u een overzicht op de website onder “downloads”.


Data om te onthouden

14 februari open ochtend
22 februari leerlingen ’s middags vrij
25 februari t/m 1 maart voorjaarsvakantie
6 maart oud papier
11 maart weekopening groep 1
13 maart juf Tirza jarig
13 maart Biddag voor gewas en arbeid
20 maart studieochtend

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security