Nieuwsbrief 24

Nieuws

feb 10

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Ps 122:1b
Groep 6/7 en 8: Ps 37:10

Schaatsen op de ijsbaan

Vanmiddag gaan alle groepen van de scholen schaatsen op de ijsbaan achter het gezondheidscentrum.
Groep 3 en 4 zijn deze middag vrij, maar het zou natuurlijk heel gezellig zijn als zij ook komen schaatsen.
We verwachten iedereen om 13.15 uur op de ijsbaan. De kleuters kunnen om 15.15 uur weer opgehaald worden op school. Zij vertrekken eerder van de ijsbaan. De kinderen van de andere groepen kunnen gewoon op de ijsbaan blijven.
De kleuters mogen ook een slee meenemen, denkt u er wel aan duidelijk een naam op de slee te zetten!

Schaatswedstrijden

Zaterdagmiddag organiseert ijsclub Juliana kortebaanwedstrijden. Er zullen ook wedstrijden zijn voor de kinderen van groep 3 en 4, groep 5 en 6 en groep 7 en 8. Inschrijven kan vanaf 13.00 uur. De wedstrijden beginnen om 13.30 uur.

Gesprekken ouders groep 8 vervolgonderwijs

Maandag 13 februari en dinsdag 14 februari vinden de gesprekken voortgezet onderwijs plaats in de school. Vorige week is het rooster uitgedeeld aan de leerlingen van groep 8.

Schoolfotograaf

Donderdag 16 februari komt de schoolfotograaf op school. Deze keer worden er portretfoto’s gemaakt en groepsfoto’s. Tevens bieden we u de mogelijkheid om uw kind(eren) met andere kinderen uit het gezin die hier niet op school zitten op de foto te gaan. Deze foto’s worden direct om 8.30 uur gemaakt. De foto’s van de kinderen uit één gezin die allemaal hier op school zitten worden tijdens de lessen gemaakt. Denkt u aan een beetje fleurige kleding? De gymlessen gaan deze ochtend niet door.

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 17 februari begint om 12.00 uur de voorjaarsvakantie. Alle kinderen hebben dus ’s middags vrij. De voorjaarsvakantie duurt tot en met 24 februari.

Informatie over vervolgonderwijs

De volgende data zijn bij ons bekend:
Op woensdag 29 februari 2012 is er een doe-dag bij het Gilde vakcollege techniek.
Woensdag 29 februari doe-dag Talentenstromen bij het Merewade college, leerlingen kunnen zich daarvoor aanmelden via juf Jolanda of meester Govert.
Open dagen:
Wellantcollege De Bossekamp Ottoland, vrijdag 10 februari van 15.30 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.


Data om te onthouden

13 februari geen dammen
13 en 14 februari gesprekken ouders groep 8 voortgezet onderwijs
17 februari 12.00 uur begin voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari voorjaarsvakantie

Groeten,
Inge Ros