Nieuwsbrief 23

Nieuws

feb 08

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Opw. voor kids 240
Groep 6,7 en 8: Opw. 488

Dochter voor juf Jolanda en Dennis

Groep 8 heeft maandagmorgen een bezoek gebracht aan Tess, de dochter van juf Jolanda en Dennis. Onder nieuws van groep 8 op de website treft u foto’s en een verslag van het bezoek.

Cito eindtoets groep 8

Dinsdag 5 februari begon de CITO eindtoets voor groep 8. Donderdagmorgen is de laatste toets gemaakt.
Alle leerlingen waren opgelucht dat het afgelopen was, al zullen ze het snoep eten tijdens de toetsen wel een beetje missen.

Bericht van het bestuur

Alle oudste kinderen van de leden van de schoolvereniging krijgen vandaag een formulier mee zodat u door middel van de antwoordstrook kandidaten voor kunt dragen voor de aankomende vacature in het bestuur. De leden zonder schoolgaande kinderen krijgen dit formulier per post toegestuurd. Dit formulier is ook te vinden onder “downloads” op de website. Het formulier kan ingeleverd worden bij Nicole Versteeg, Dorpsweg 114 of op school bij Tineke (administratie). U kunt uw reactie ook mailen naar bestuur@cbssamenopweg.nl.

Computerouders gezocht

Op vrijdagmorgen gaan de leerlingen vanaf groep 2 naar het computerlokaal om daar onder begeleiding van ouders op de computers te werken. Er worden dan bijv. reken- of taalopdrachten gedaan of andere opdrachten die door de leerkracht opgegeven worden. Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar één ouder voor de bovenbouw (van 08.15 uur tot 10.00 uur) en naar drie ouders voor de onderbouw (van 10.00 – 11.30 uur) die eens in de veertien dagen daarbij willen helpen. Een combinatie van onderbouw en bovenbouw is ook mogelijk. Heeft u interesse, loop gerust op vrijdagmorgen even binnen om te kijken. U kunt zich opgeven via tineke@cbssamenopweg.nl.

Open schoolochtend en inschrijving nieuwe leerlingen

De open ochtend voor nieuwe leerlingen zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 14 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur. Deze ochtend is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt na 1 juli 2013. Er kan ook in groep 1 gekeken worden en uw kind kan ingeschreven worden. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website.
Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dit dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen. Deze ochtend is er ook open ochtend op OBS Klim-op, PSZ Trippel-Trappel en BSO de Polderkids.

Schoolmelk

We maken u attent op de mogelijkheid om gebruik te maken Campina op school. Het zuivelassortiment van Campina op School bestaat uit vier zuivelproducten, te weten: halfvolle melk, halfvolle chocolademelk, Campina drink rode vruchten en Optimel drink framboos. U kiest voor uw kind voor één of meerdere consumptiemomenten (ochtendpauze/lunchpauze) een product uit het assortiment en u sluit het abonnement rechtsreeks af met FrieslandCampina. De EU verleent subsidie op de zuivelproducten. Deze prijs is berekend in de prijs per pakje. Een pakje halfvolle melk kost in het schooljaar 2012/2013 daarom slechts € 0,36 en het overige assortiment slechts € 0,38. Aan u wordt de prijs per pakje berekend. Het aantal pakjes hangt af van het aantal consumptiedagen en consumptiemomenten op de school.
U kunt uw kind aanmelden via www.campinaopschool.nl of via een formulier dat te verkrijgen is bij Tineke.

Vakantiegastgezinnen gezocht

Heeft u de vakantie voor deze zomer al weer vastgelegd of bent u nog aan twijfelen wat u dit jaar gaat doen? In beide gevallen kunt u misschien eens denken aan de mogelijkheid om wat tijd in te ruimen voor een vakantiekind van Europa Kinderhulp.
Europa Kinderhulp is namelijk dringend op zoek naar lieve mensen die een kansarm kind ca. tweeënhalve week een fijne vakantie willen bieden. Een vakantie waarin het vooral gaat om meedraaien in het gezin, aandacht, buiten spelen en rust. Voor u en uw kinderen misschien allemaal erg gewoon, maar voor onze vakantiekinderen heel speciaal. Vaak zelfs een ervaring voor het leven!

Dit jaar komt een aantal groepen vakantiekinderen nog voordat de schoolvakantie begint. Misschien vindt u dat eigenlijk wel prettig, omdat u het vakantiekind zo nog meer aandacht kan geven. Maar belangrijk is wel om te weten dat u het vakantiekind per week drie halve dagen bij een oppas onder mag brengen.
En mocht het dit jaar toch niet lukken, dan weet u misschien wel iemand in uw omgeving die niet afhankelijk is van de schoolvakantie en graag iets wil betekenen in het leven van een kansarm kind. Wie weet is het iets voor uw vitale ouders (actieve senioren zijn welkom tot 69 jaar) of die alleenstaande buurvrouw?

Als u serieus denkt dat dit iets voor u is, meldt u zich dan alstublieft niet te laat aan. Vorig jaar hebben wij veel vakantiegastouders én kinderen moeten teleurstellen, omdat de aanmeldingen te laat binnen kwamen.
Data vakantiereizen:
Franse kinderen: 6/7-26/7, 7/7-25/7, 20/7-9/8
Duitse kinderen: 8/7-25/7, 15/7-2/8
Nederlandse kinderen: 22/7 – 9/8

Voor meer informatie: www.europakinderhulp.nl. Aanmelden kan via e-mail: zuidholland@europakinderhulp.nl. U krijgt dan vrijblijvend een informatieboekje toegestuurd.
U kunt voor aanmelding of informatie ook bellen met Connie Nieuwendaal 010-5927176 of Petra v.d. Kaaden 0180-844652.

Website

Voor open dagen en open avonden van het voortgezet onderwijs vindt u een overzicht op de website onder “downloads”.


Data om te onthouden

14 februari open ochtend
22 februari leerlingen ’s middags vrij
25 februari t/m 1 maart voorjaarsvakantie

Groeten,
Inge Ros