Nieuwsbrief 23

Nieuws

feb 02

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Ps 122:1a
Groep 6/7 en 8: Opw 389

School op Seef

Vanwege de kou en mogelijke gladheid is School op Seef van dinsdag a.s. verzet naar dinsdag 24 april.

Gevaarlijke situatie op het plein voor de school

Bij het ophalen van de kinderen met de auto ontstaan soms gevaarlijke situaties. Wilt u niet met uw auto kris-kras over het plein rijden, maar de wegen volgen? Dus niet over de parkeervakken! Als u wacht op uw kind, doet u dit dan in een parkeervak en niet langs de stoep van de school. Geeft u dit ook even door als iemand anders uw kinderen ophaalt? Het fietsen op de stoep voor de school is verboden voor ouders en kinderen!

Website van de school

Bezoekt u ook met regelmaat de website van de school? Onder “nieuws” leest u waar in de groepen over wordt gewerkt. Groep 1 en 2 werken over de kapper. De leerlingen van groep 8 zorgen zelf elke week voor één of meerdere stukjes over hun groep.

Gesprekken ouders groep 8 vervolgonderwijs

Vandaag 3 februari krijgen alle leerlingen van groep 8 het rooster mee voor de gesprekken voortgezet onderwijs. Deze gesprekken vinden plaats in de school op maandagavond 13 februari en dinsdag 14 februari.

Open schoolochtend en inschrijving nieuwe leerlingen

Donderdagmorgen was de open ochtend op de brede school. We hebben weer een aantal nieuwe gezinnen kunnen begroeten. Er is deze ochten ook een presentatie gegeven. Mocht u, of iemand die u kent, de open schoolochtend hebben gemist, dan kunt u altijd een afspraak maken voor de inschrijving van een nieuwe leerling. Graag inschrijvingen van kinderen die voor juli 2013 vier jaar worden doorgeven voor 15 maart 2012.

Schoolarts groep 2 en groep 4

Dinsdag 7 februari komt de verpleegkundige van de GGD bij de leerlingen van groep 2 een vooronderzoek doen, op 10 februari en 13 februari worden zij met een ouder verwacht bij de schoolarts. Alle ouders/verzorgers krijgen daar nog een uitnodiging voor met de juiste tijd. Mocht de tijd u niet uitkomen dan kunt u in overleg wisselen met iemand anders. De lijst komt op de deur te hangen bij groep 2.
Alle leerlingen van groep 4 gaan ook op dinsdag 7 februari naar de verpleegkundige voor het meten en wegen. Dit gebeurt zonder ouder.

Schoolfotograaf

Donderdag 16 februari komt de schoolfotograaf op school. Deze keer worden er portretfoto’s gemaakt en groepsfoto’s. Tevens bieden we u de mogelijkheid om uw kind(eren) met andere kinderen uit het gezin die hier niet op school zitten op de foto te gaan. Deze foto’s worden direct om 8.30 uur gemaakt. De foto’s van de kinderen uit één gezin die allemaal hier op school zitten worden tijdens de lessen gemaakt.

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 17 februari begint om 12.00 uur de voorjaarsvakantie. Alle kinderen hebben dus ’s middags vrij. De voorjaarsvakantie duurt tot en met 24 februari.

Informatie over vervolgonderwijs

De volgende data zijn bij ons bekend:
Op woensdag 29 februari 2012 is er een doe-dag bij het Gilde vakcollege techniek.
Open dagen:
Wellantcollege De Bossekamp Ottoland, vrijdag 10 februari van 15.30 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Rectificatie
Veel VO scholen hebben tegenwoordig voldoende aan een kopie van het legitimatiebewijs en is er dus geen uittreksel van het gemeentelijke basisadministratie nodig. Omdat dit niet voor alle scholen geldt, willen we u vragen nog even te wachten met de aanvraag bij het gemeentehuis tot na het VO gesprek. Wel is er van elke leerling een pasfoto nodig. Eén pasfoto is voldoende.


Data om te onthouden

6 februari maandopening
6 februari dammen
6 februari PV
7 t/m 9 februari CITO eindtoets groep 8
13 en 14 februari gesprekken ouders groep 8 voortgezet onderwijs
17 februari 12.00 uur begin voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari voorjaarsvakantie

Groeten,
Inge Ros