Nieuwsbrief 22

Nieuws

feb 08

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Lied 336:1
Groep 6 t/m 8 Lied 328: Here Jezus om uw woord

Schoolfruit

De leerlingen krijgen woensdag appel, donderdag een sinaasappel, vrijdag krijgen de leerlingen druiven.

Open ochtend

De open ochtend voor nieuwe leerlingen zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 12 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur. Deze ochtend is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt voor juli 2020. Er kan ook in groep 1 gekeken worden en uw kind kan worden ingeschreven. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website.
Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dit dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen.

Hockeyclinic met GIGA


Gisteren hebben de kinderen uit groep 6, 7 en 8 een hockeyclinic gehad. Deze werd georganiseerd door GIGA. Er werd uitleg gegeven door een echte hockeymeester van ‘Rapid’ (Gorinchem) en we hebben veel geleerd. De groepen 3, 4 en 5 zijn ook met hockey aan de slag gegaan. De foto’s vindt u in het album.

Mocht u meer informatie willen hebben over de hockeyschool:
https://www.rapidmills.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=hockeyschool

Luizenhulp gevraagd

Wie wil ons helpen bij de controle voor luizen, iedere donderdagmiddag na de vakanties? Opgeven kan via administratie@cbssamenopweg.nl.

Overblijf

We zoeken iemand voor de maandag. Wie o wie kan het laatste plekje invullen? Welke ouder, broer, zus, opa, oma, tante, oom, etc. zou het leuk vinden om wekelijks met de kinderen te eten? Voor informatie kunt u terecht bij de overblijfmoeders of ondergetekende.

Bestuursverkiezing

Tijdens de komende ledenvergadering, op maandag 15 april 2019, nemen we afscheid van Nicole Versteeg. Zij is als bestuurslid aftredend en heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Voor de invulling van haar positie is het bestuur op zoek naar een kandidaat, die (op termijn) de rol van voorzitter op zich wil nemen. Bent u lid van de schoolvereniging en weet u een geschikte kandidaat voor deze rol, of wilt u zichzelf daarvoor opgeven, dan wordt u uitgenodigd om de naam van deze persoon in te dienen via bestuur@cbssamenopweg.nl. Graag voor 13 februari aanstaande. Op de website van de school (onder downloads) vindt u het profiel van de voorzitter. Uit de ingediende namen wordt door het bestuur een tweetal opgesteld, waarop tijdens de ledenvergadering een stem kan worden uitgebracht.
Iedereen alvast bedankt voor het meedenken en de betrokkenheid!
Het bestuur

Kerk-School-Gezin

Op 17 februari is er een kerk-school-gezinsdienst in de Hervormde Kerk van Hoornaar. Alle kinderen en hun ouders zijn van harte uitgenodigd. De dienst begint om 9.30 uur. De kinderen zullen op school actief met verhalen uit de Bijbel bezig zijn rondom het Bijbelboek ‘Esther’. Dit jaar hebben we gekozen om een Bijbelboek centraal te stellen. We willen met elkaar leren en lezen uit het Bijbelboek Esther. Een Bijbelboek uit het oude testament, maar met veel wijze lessen voor nu. In de laatste week van januari is de poëzieweek gestart met het thema: ‘Vrijheid’. Esther ‘vecht’ ook voor de vrijheid van haar volk. Op haar manier, met haar talenten en in haar positie. Uiteindelijk heeft Esther een sleutelpositie in de bevrijding van het Joodse volk. Dit maakt het voor haar niet gemakkelijk, ook zij had gebed, moed en geloof nodig.

Website

Bij foto album vindt u de foto’s van de hockeyclinic. Er is ook nieuws uit groep 1.

Data om te onthouden

12 feb Inschrijfochtend nieuwe leerlingen
17 feb kerkdienst kerk, school en gezin
19 feb Maandviering groep 1/2
19 feb VO gesprekken gr8
21 feb 10-min gesprekken gr 3t/m7
22 feb ’s middags vrij, voorjaarsvakantie

Namens,

Jolanda Mulder
directeur