Nieuwsbrief 22

Nieuws

feb 03

Lied van de week

Groep 3,4,5a: Themalied: Sta eens op, zegt Jezus
Groep 6,7,8: Themalied: Sta eens op, zegt Jezus

Schoolfruit

Volgende week krijgen de leerlingen Cantaloupe meloen, een banaan en waspeen.

Hoofdluis

Er is weer hoofdluis geconstateerd op school. Wilt u de haren van uw kind weer even extra controleren?

Open kanjerles

We zijn blij dat we ouders/verzorgers en andere betrokkenen van de kinderen mochten ontmoeten tijdens de open kanjerles afgelopen donderdag- en vrijdagochtend. Onder “foto’s” treft u een fotoalbum aan van de open kanjerles in de groepen.

Kerk-school-gezinsdienst

Op zondagochtend 12 februari wordt onze eerste kerk-school-gezinsdienst gehouden in de Hervormde Kerk van Hoornaar.
Het thema van de dienst zal zijn: “Welkom thuis“.
We hebben voor dit thema gekozen, omdat wij de kinderen op school, thuis en in de kerk willen omringen met liefde. Liefde van elkaar en Gods liefde voor de mensen. De kinderen zullen op school actief bezig zijn met de verhalen uit de Bijbel die met dit thema te maken hebben. Er worden knutselwerken gemaakt en de kinderen zullen verschillende liederen die ze op school geleerd hebben in de kerk ten gehore brengen.
Ook voor thuis hebben wij een leesrooster gemaakt. Hierin komen onder andere de verhalen terug die op school verteld worden. Dit leesrooster kunt u vinden onder “downloads” op de website.
De kerkdienst begint om 9.30 uur. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen koffie te drinken en na te praten in “de kerkbuurt”. Ouders, kinderen en andere belangstellenden, jullie zijn van harte welkom!

Verplichte 10-minutengesprekken 14 februari voor groepen 3 t/m 7

I.p.v. de citoscores (voortgangsgrafieken) aan u mee te geven op het 10-minutengesprek hebben we besloten om deze vrijdag 10 februari aan uw kind mee te geven. Vanaf 10 februari zijn de citoscores ook zichtbaar voor u in het ouderportaal. Vandaag krijgt u per mail het rooster voor de 10-minutengesprekken. Mocht het tijdstip waarop u wordt uitgenodigd u niet uitkomen, dan kunt u ruilen met één van de ouders. Wilt u dit dan wel even doorgeven aan de leerkracht?
Voor de ouders van groep 4/5a wordt de spreekavond gehouden op dinsdag 14 februari en op donderdag 16 februari.

Open ochtend

Voor de ouders en de kinderen die voor 31 juli 2018 de vierjarige-leeftijd bereiken, wordt er op 14 februari een open ochtend gehouden. Tussen 9.00 uur en 11.00 uur bent u van harte welkom. Er is een rondleiding door de school en om 10.00 uur een presentatie. In de ochtend heeft uw kind de mogelijkheid om in groep 1 te kijken. Tevens bestaat de mogelijkheid om uw kind in te schrijven.
Voor de ouders die al een kind op school hebben is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website. Inschrijvingen graag uiterlijk 15 april inleveren i.v.m. de planning van volgend schooljaar.

Projectweek

Binnenkort hebben we op school een projectweek van groep 1 t/m 8. Het thema is: “Reis door de wereld”. Iedere groep heeft een land uitgekozen om daar over te werken. Op donderdag 16 februari beginnen we de projectweek met de kinderen op een ludieke manier. Tijdens deze week is ook een professionele danseres uitgenodigd. Marina Bykova gaat alle kinderen een dans aanleren uit het gekozen land. Donderdag 23 februari bent u als ouders opa’s, oma’s, familie en belangstellenden van harte welkom op de open avond van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Penningmeester gezocht

Tijdens de komende ledenvergadering, welke zal plaatsvinden op D.V. 3 april 2017, nemen we afscheid van Jeanette den Breejen.
Zij is sinds jaren de penningmeester in het bestuur van de schoolvereniging. Met haar vertrek zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Bent u betrokken bij de school van uw kind(eren), en bereid om uw financiële kennis in te zetten ten dienste van de school?
Bent u lid van de vereniging (of bereid dat te worden), onderschrijft u de identiteit van de school en bent u lid van een christelijke gemeente?
Dan zijn we op zoek naar u!
Een uitgebreide beschrijving van het profiel van penningmeester vindt u met de volgende link: http://www.cbssamenopweg.nl/downloads/functieprofiel-penningmeester
U wordt van harte uitgenodigd om te reageren voor 13 februari via bestuur@cbssamenopweg.nl.
Ook voor aanvullende vragen kunt u dit mailadres gebruiken of één van de bestuursleden aanspreken.
Bedankt, het bestuur.

Voorjaarsvakantie

De leerlingen hebben voorjaarsvakantie van 27 februari t/m 3 maart.
Vrijdagmiddag 24 februari is een vrije middag voor alle leerlingen.
Ook op de ochtend of dagen voor de voorjaarsvakantie wordt uw kind op school verwacht. Is dit niet het geval en is er geen verlof aangevraagd en toegekend, dan moeten we in ParnasSys aangeven dat uw kind ongeoorloofd afwezig is. Voor de voorjaarsvakantie is altijd een landelijke controle op afwezigheid, wegens veel voorkomen van ongeoorloofd verlof.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst. Er is een fotoalbum over de open kanjerles en topondernemers groep 5. Er is nieuws bij groep 5b/6 en bij groep 4/5a (over groep 5).

Data om te onthouden

12 februari kerkdienst NH-kerk in samenwerking met de school
14 februari open ochtend nieuwe leerlingen
14 februari verplichte 10-minutengesprekken groepen 3 t/m 7
16 februari start projectweek
16 februari verplichte 10-minutengesprekken groep 4/5a
21 februari gesprekken voortgezet onderwijs ouders groep 8
23 februari open avond projectweek
24 februari ’s middags alle leerlingen vrij
27 februari t/m 3 maart voorjaarsvakantie

Groeten,
Jolanda Mulder
directie

Malcare WordPress Security