Nieuwsbrief 22

Nieuws

jan 28

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Vijf broden en twee vissen
Groep 6,7 en 8: Lied 442

Dochter voor juf Jolanda en Dennis


Vandaag ben jij geboren,
heel lief, hulpeloos en klein.
Wij beseffen dat jij iets bent,
om heel dankbaar voor te zijn.

Met deze woorden maken Jolanda en Dennis bekend dat er bij hen een dochter is geboren, Tess. Moeder en dochter maken het goed.
Het adres van Jolanda en Dennis is Tiendweg 4, 2965 CE Nieuwpoort.
De kinderen zijn gistermiddag getrakteerd op beschuit met muisjes en maandagmorgen hopen de kinderen van groep 8 even bij de juf en Tess te kunnen gaan kijken.
We wensen Jolanda en Dennis veel geluk en wijsheid toe bij de opvoeding van de kleine meid. (Voor een vergroting van het geboortekaartje kunt u op het kaartje klikken)

Maandopening groep 5

Maandag 4 februari wordt de maandopening verzorgd door de leerlingen van groep 5. De ouders van de leerlingen van groep 5 worden van harte uitgenodigd deze maandopening bij te wonen. De opening begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Cito eindtoets groep 8

Dinsdag 5 februari begint de CITO eindtoets voor groep 8. De eindtoets bevat opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde, Studievaardigheden en Wereldoriëntatie. Ook op woensdag en donderdag zullen er toetsen worden afgenomen.
We wensen alle jongens en meisjes van groep 8 veel succes!

Juf Margaret verzorgt gymlessen op maandagmiddag

Hoi allemaal,
Mijn naam is Margaret van Vuuren en vanaf februari zal ik op de maandagmiddag de gymlessen komen verzorgen. Dit geldt voor de groepen 3 en 8. Ik zit op de Marnix academie in Utrecht en volg daar de minor bewegingsonderwijs, dat houdt in dat ik mij een halfjaar lang bezig zal houden met gym. De kinderen hebben voor mij al een bekend gezicht, aangezien ik het afgelopen anderhalf jaar stage heb gelopen bij jullie op school. Ik heb zin in de gymlessen en verwacht een gezellig halfjaar!

Computerouders gezocht

Op vrijdagmorgen gaan de leerlingen vanaf groep 2 naar het computerlokaal om daar onder begeleiding van ouders op de computers te werken. Er worden dan bijv. reken- of taalopdrachten gedaan of andere opdrachten die door de leerkracht opgegeven worden. Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar één ouder voor de bovenbouw (van 08.15 uur tot 10.00 uur) en naar drie ouders voor de onderbouw (van 10.00 – 11.30 uur) die eens in de veertien dagen daarbij willen helpen. Een combinatie van onderbouw en bovenbouw is ook mogelijk. Heeft u interesse, loop gerust op vrijdagmorgen even binnen om te kijken. U kunt zich opgeven via tineke@cbssamenopweg.nl.

Schoolarts groep 2

Dinsdag 5 februari komt de verpleegkundige van de GGD bij de leerlingen van groep 2 een vooronderzoek doen, op 7 en 8 februari worden zij met een ouder/verzorger verwacht bij de schoolarts. Alle ouders/verzorgers krijgen daar nog een uitnodiging voor met de juiste tijd.
Mocht de tijd u niet uitkomen dan kunt u in overleg wisselen met iemand anders. De lijst komt op de deur te hangen van groep 2.

Open schoolochtend en inschrijving nieuwe leerlingen

De open ochtend voor nieuwe leerlingen zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 14 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur. Deze ochtend is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt na 1 juli 2013. Er kan ook in groep 1 gekeken worden en uw kind kan ingeschreven worden. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website.
Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dit dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen. Deze ochtend is er ook open ochtend op OBS Klim-op, PSZ Trippel-Trappel en BSO de Polderkids.

Website

Voor open dagen en open avonden van het voortgezet onderwijs vindt u een overzicht op de website onder “downloads”.


Data om te onthouden

4 februari maandopening groep 5
5 t/m 7 februari CITO eindtoets
6 februari oud papier
14 februari open ochtend
22 februari leerlingen ’s middags vrij
25 februari t/m 1 maart voorjaarsvakantie

Groeten,
Inge Ros