Nieuwsbrief 22

Nieuws

jan 23

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: God is mijn toevlucht
Groep 6/7 en 8: Lied 323:1

Gevaarlijke situatie op het plein voor de school

Bij het ophalen van de kinderen met de auto ontstaan soms gevaarlijke situaties. Wilt u niet met uw auto kris-kras over het plein rijden, maar de wegen volgen? Dus niet over de parkeervakken! Als u wacht op uw kind, doet u dit dan in een parkeervak en niet langs de stoep van de school. Geeft u dit ook even door als iemand anders uw kinderen ophaalt? Het fietsen op de stoep voor de school is verboden voor ouders en kinderen!

Bereikbaarheid directie

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is er iemand van de directie aanwezig (Inge Ros of Agnes van Rijnsbergen). Op vrijdagmorgen is Tineke het eerste aanspreekpunt. Zij kan besluiten iemand van de directie te benaderen in noodzakelijke gevallen. Vrijdagmiddag zijn er alleen leerkrachten in de school.

Schooldamkampioenschappen Giessenlanden

De kinderen die meedoen aan dammen hebben een hele leuke middag gehad in Hoogblokland.
We moesten 7 wedstrijden spelen en hebben soms gewonnen en soms verloren.
We bedanken de moeders die ons gebracht en gehaald hebben en wat vooral erg fijn was dat alle moeders
zijn wezen kijken. Ineke Vrolijks

Open schoolochtend en inschrijving nieuwe leerlingen

De open ochtend voor nieuwe leerlingen zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 2 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur. Deze ochtend is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt na 1 juli 2012. Om 9.15 uur en om 10.30 uur zal er een presentatie geven worden. Er kan ook in groep 1 gekeken worden en uw kind kan ingeschreven worden. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. U kunt het formulier ook downloaden via de website. Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dat dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen. Deze ochtend is er een ook open ochtend op OBS Klim-op en PSZ Trippel Trappel en BSO de Polderkids.

Schoolarts groep 2 en groep 4

Dinsdag 7 februari komt de verpleegkundige van de GGD bij de leerlingen van groep 2 een vooronderzoek doen, op 10 februari en 13 februari worden zij met een ouder verwacht bij de schoolarts. Alle ouders/verzorgers krijgen daar nog een uitnodiging voor met de juiste tijd. Mocht de tijd u niet uitkomen dan kunt u in overleg wisselen met iemand anders. De lijst komt op de deur te hangen bij groep 2.
Alle leerlingen van groep 4 gaan ook op dinsdag 7 februari naar de verpleegkundige voor het meten en wegen. Dit gebeurt zonder ouder.

Schoolfotograaf

Donderdag 16 februari komt de schoolfotograaf op school. Deze keer worden er portretfoto’s gemaakt en groepsfoto’s. Tevens bieden we u de mogelijkheid om uw kind(eren) met andere kinderen uit het gezin die hier niet op school zitten op de foto te gaan. Deze foto’s worden direct om 8.30 uur gemaakt. De foto’s van de kinderen uit één gezin die allemaal hier op school zitten worden tijdens de lessen gemaakt.

Informatie over vervolgonderwijs

De volgende data zijn bij ons bekend:
Op woensdag 29 februari 2012 is er een doe-dag bij het Gilde vakcollege techniek.

Open dagen:
Gymnasium Camphusianum, zaterdag 28 januari van 9.00 uur tot 13.00 uur
Uilenhof (nieuwe mavo, havo junior), zaterdag 28 januari van 10.00 uur tot 13.00 uur
Lyceum Oudehoven, woensdag 1 februari vanaf 14.30 uur
Wellantcollege De Bossekamp Ottoland, vrijdag 10 februari van 15.30 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.


Data om te onthouden

30 januari geen dammen
1 februari oud papier
6 februari maandopening
6 februari PV
7 t/m 9 februari CITO eindtoets groep 8
13 en 14 februari gesprekken ouders groep 8 voortgezet onderwijs

Groeten,
Inge Ros