Nieuwsbrief 21

Nieuws

feb 01

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Vijf broden en twee vissen
Groep 6 t/m 8 Lied 442: Jezus ga ons voor

Schoolfruit

De leerlingen krijgen woensdag sinaasappel, donderdag een peer, vrijdag krijgen de leerlingen galiameloen.

Luizenhulp gevraagd

Wie wil ons helpen bij de controle voor luizen, iedere donderdagmiddag na de vakanties. Opgeven kan via administratie@cbssamenopweg.nl

Overblijf

We zoeken iemand voor de maandag. Wie o wie kan het laatste plekje invullen? Welke ouder, broer, zus, opa, oma, tante, oom, etc. zou het leuk vinden om wekelijks met de kinderen te eten? Voor informatie kunt u terecht bij de overblijfmoeders of ondergetekende.

Studiedag

Woensdag 23 januari hebben de kinderen mogen genieten van een vrije dag.
Wij, als team, hebben ons deze ochtend o.a. bezig gehouden met snappet, onder de begeleiding van een deskundige op dit gebied. In groep 6 loopt er een pilot en is inmiddels de juf in het bezit van een certificaat, vanwege het doorlopen van het gehele begeleidingstraject. In maart nemen we een besluit over of en hoe we verder willen gaan met snappet.
De middag stond in het teken van vernieuwingen en inspiratie. Een groot gedeelte van het team heeft toen een bezoek gebracht aan de onderwijsbeurs NOT in de jaarbeurs in Utrecht.

Even kennismaken…


Hoi!
Voor velen ben ik geen onbekende. Inmiddels ben ik al heel wat jaren betrokken bij school als ouder en als bestuurslid. Vanaf deze week wacht mij een nieuwe uitdaging als administratief medewerker. Op donderdag en vrijdag ochtend neem ik de administratieve taken van Tineke over. Voor wie mij nog niet zo goed kent, ik ben Nicole Versteeg, getrouwd met Cees en wij hebben 5 kinderen. Drie kinderen gaan inmiddels naar de middelbare school, Salomé zit in groep 7 en Micha in groep 2. Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan. We zullen elkaar vast snel ontmoeten!

Open ochtend

De open ochtend voor nieuwe leerlingen zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 12 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur. Deze ochtend is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt voor juli 2020. Er kan ook in groep 1 gekeken worden en uw kind kan worden ingeschreven. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website.
Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dit dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen.

Bestuursverkiezing

Tijdens de komende ledenvergadering, op maandag 15 april 2019, nemen we afscheid van Nicole Versteeg. Zij is als bestuurslid aftredend en heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Voor de invulling van haar positie is het bestuur op zoek naar een kandidaat, die (op termijn) ook de rol van voorzitter op zich wil nemen. Bent u lid van de schoolvereniging en weet u een geschikte kandidaat voor deze rol, of wilt u zichzelf daarvoor opgeven, dan wordt u uitgenodigd om de naam van deze persoon in te dienen via bestuur@cbssamenopweg.nl. Graag voor 13 februari aanstaande. Op de website van de school (onder downloads) vindt u het profiel van de voorzitter.
Uit de ingediende namen wordt door het bestuur een tweetal opgesteld, waarop tijdens de ledenvergadering een stem kan worden uitgebracht.
Iedereen alvast bedankt voor het meedenken en de betrokkenheid!
Het bestuur

Website


Op de website staan de foto’s van de maandviering (onder foto’s). Ook kunt u zien dat de kinderen van groep 2 vandaag nog van de sneeuw genoten hebben.

Data om te onthouden

6 feb oud papier
12 feb Inschrijfochtend nieuwe leerlingen
17 feb kerkdienst kerk, school en gezin

Namens,

Jolanda Mulder
directeur

Malcare WordPress Security