Nieuwsbrief 21

Nieuws

jan 26

Lied van de week

groep 3 t/m 5 Lied 14:1
groep 6 t/m 8 Lied 285:1

Schoolfruit deze week

De leerlingen krijgen dinsdag waspeen, donderdag een banaan en vrijdag een appel.
Mocht er een fruitsoort tussen zitten wat uw kind niet lust, dan kunt u ander fruit of groente meegeven voor in de ochtendpauze.

Parkeren in de vakken

Afgelopen weken was het veelal regen- en stormachtig weer. Daardoor werden veel kinderen naar school gebracht met de auto. Begrijpelijk. Wel wil ik ieder er op wijzen dat het van belang is om de auto’s in de daarvoor zijnde vakken te plaatsen om vervelende situaties te voorkomen. Mocht uw kind door iemand anders op school gebracht worden, wilt u ze dan ook hiervan op de hoogte brengen?

Rapporten

Vandaag krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 hun rapport mee. Hier staan geen resultaten van Cito-toetsen op, omdat deze nog niet allemaal zijn afgenomen. De Cito-resultaten zullen na afname van de toetsen op het ouderportaal verschijnen.
Naar aanleiding van het rapport en de Cito-resultaten zijn er voor de ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 7 verplichte 10-minutengesprekken op dinsdag 13 februari. I.v.m. de grootte van de groepen 3/4a en 4b/5 wordt er mogelijk een tweede avond ingepland.
Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 zijn op 20 februari de VO-gesprekken.
Het rooster voor de verplichte 10-minutengesprekken ontvangt u eind volgende week per mail.

Plakboek groep 1 en 2

De leerlingen van groep 1 en 2 krijgen vandaag het “heen- en weerboek” mee naar huis. In het boek vindt u tekeningen, plakwerk en informatie over uw kind. Ook u krijgt de ruimte om iets te schrijven in het boek.
Het doel van dit boek is dat u ziet wat uw kind op school doet, of er vorderingen zijn waar te nemen in de ontwikkeling van uw kind en dat de leerkracht, door het lezen van uw verhalen, uw kind nog beter leert kennen.
Mocht uw kind een vol “heen- en weerboek” meekrijgen, dan mag u dit thuis houden, anders graag het boek weer inleveren op school.

Invalwerk

We willen onze mogelijkheden om vervanging bij ziekte en verlof van personeel uitbreiden en hebben het volgende idee.
In ons ouderbestand zitten veel mensen met een lesbevoegdheid. We zouden het fijn vinden wanneer die mensen zich bij ons melden, zodat we hen in geval van nood kunnen oproepen. Uiteraard worden deze invaldagen uitbetaald. Hierdoor kunnen we wellicht impopulaire maatregelen als het naar huis sturen van groepen voorkomen. Door te rouleren, krijgen we ook niet te maken met onverantwoorde verplichtingen die voortvloeien uit de WWZ (Wet Werk en Zekerheid).
Voor meer informatie klikt u op de volgende link: Ouderbrief Invalwerk en WWZ Samen op Weg

Open ochtend

Voor de ouders en de kinderen die voor 31 juli 2019 de vierjarige-leeftijd bereiken, wordt er op 13 februari een open ochtend gehouden. Tussen 9.00 uur en 11.00 uur bent u van harte welkom. Er is een rondleiding door de school en om 10.00 uur een presentatie. In de ochtend heeft uw kind de mogelijkheid om in groep 1 te kijken. Tevens bestaat de mogelijkheid om uw kind in te schrijven.
Voor de ouders die al een kind op school hebben is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website. Inschrijvingen graag uiterlijk 15 april inleveren i.v.m. de planning van volgend schooljaar.

Schoolmelk


Als school vinden wij het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Niet alleen thuis, maar ook op school. Daarom hebben wij ervoor gekozen om op onze school schoolmelk aan te bieden. Al voor 28 cent per pakje kan uw kind elke dag in de kleine en/of grote pauze een lekker koud pakje verse melk krijgen. Interesse? Ga dan naar www.schoolmelk.nl en sluit een abonnement af. Drie weken na afsluiten van het abonnement start de levering van de melk. Zie de volgende link: Onepager Schoolmelk

Website

Op de website staat nieuws bij groep 6 over de gehouden juffendag.

Data om te onthouden

26 januari rapport
28 januari juf Gerlinde jarig
11 februari kerkdienst kerk, school, gezin
13 februari open ochtend, mogelijkheid tot inschrijving leerlingen
13 februari 10-min gesprekken groep 3 t/m 7

Namens,

Jolanda Mulder
directeur

Malcare WordPress Security