Nieuwsbrief 21

Nieuws

jan 27

Lied van de week

Groep 3,4,5a: Ik ben veilig in Jezus armen
Groep 6,7,8: Ps 84:1

Schoolfruit

Volgende week krijgen de leerlingen een mandarijn, een appel en een sinaasappel.

Te laat

Eerder heb ik in de nieuwsbrief aangegeven dat de leerplichtambtenaar van de gemeente Giessenlanden bij ons op school is geweest. Aandachtspunt tijdens dit gesprek was het te laat komen. Leerplichtambtenaren gaan hier strenger op toezien. Er is nu een pilot gestart met een aantal scholen waarbij meldingen die leerkrachten in het leerlingvolgsysteem zetten, gelijk doorgestuurd worden naar de leerplichtambtenaar. Op haar advies zijn we gestart met het bijhouden van het te laat komen van leerlingen. Als een soort van opstap naar de ontwikkelingen die gaan komen. Daarnaast vinden wij het als team ook belangrijk om na de tweede bel gelijk te kunnen starten. Mocht uw kind te laat komen, dan is dit te zien in ouderportal. Mocht uw kind veelvuldig te laat komen, dan brengen we u daarvan op de hoogte per mail. Mocht het te laat komen daarna nog voorkomen, zijn we genoodzaakt om dit bij de leerplichtambtenaar te leggen.

Tijdens dit gesprek is er ook gesproken over het aanvragen van verlof. Mocht u verlof willen aanvragen dan moet dat altijd door middel van het formulier dat te downloaden is via de website.
http://www.cbssamenopweg.nl/downloads

Poëzieweek

Vandaag zijn wij gestart met de landelijke poëzieweek. Groep 4/5a heeft als kick-off de maandviering helemaal in het teken gedaan van rijmen en dichten.
Verder gaan we in de klassen aan de slag met poëzie. De biebmoeders hebben alle dichtbundels uit de kasten gehaald en ook zijn er nieuwe dichtbundels aangeschaft. In de klas gaan we verschillende vormen van poëzie behandelen, zelf aan de slag met poëzie schrijven en diverse gedichten lezen.
Alle kinderen zijn vandaag naar huis gegaan met een armbandje waarop een quote, dichtzin, rijmpje of iets ander te lezen is wat te maken heeft met de poëzieweek. We hopen er een leuke en leerzame week van te maken, waarbij de kinderen gaan ontdekken dat poëzie niet saai hoeft te zijn, maar juist heel erg leuk is!

Rapport

Januari staat in het teken van het rapport. Vorig schooljaar is er besloten om van 3 naar 2 rapporten te gaan. Vandaag zal het rapport met de kinderen mee naar huis gaan. In het rapport staat een gemiddelde van cijfers (en/of letters) die reeds zichtbaar zijn in ouderportal. Daarnaast worden er nog andere zaken beschreven als werkhouding en inzet bij de verschillende vakgebieden.

Citotoetsen

Januari en februari staat ook in het teken van de citotoets. In alle groepen worden elk half jaar citotoetsen afgenomen, waarom toetsen we?
In het volgende filmpje geeft cito daar uitleg over: https://www.youtube.com/watch?v=YQ8d-2c51PQ
De afgenomen cito toetsen zullen nog niet zichtbaar zijn op het rapport. Deze kunnen straks wel ingezien worden via ouderportal. U zult daar nog informatie over ontvangen.

Verplichte 10-minutengesprekken 14 februari voor groepen 3 t/m 7

Tijdens de 10 minutengesprekken op 14 februari zal dan het gebruikelijke formulier met de cito gegevens aan u meegegeven worden. (voortgangsgrafieken). Dit zijn verplichte gesprekken voor de ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 7. In de loop van volgende week krijgt u per mail het rooster. Mochten het tijdstip waarop u wordt uitgenodigd u niet uitkomen, dan kunt u ruilen met één van de ouders. Wilt u dit dan wel even doorgeven aan de leerkracht?

Graag uw aandacht voor het volgende:

– Wilt u na het wegbrengen van uw kinderen via de hoofduitgang het gebouw verlaten? Zo voorkomen we opstoppingen als de groepen via de zijingang naar binnen komen.
– Wilt u bij het ophalen en wegbrengen uw auto in de daarvoor bestemde vakken parkeren? Ook vragen we u om zoveel mogelijk de rijbanen te gebruiken op het plein. Zo voorkomen we onoverzichtelijke situaties en verkleinen we de kans op ongelukken.
Alvast bedankt!

Bijwonen kanjerles

Het is u vast niet ontgaan dat we een echte Kanjerschool zijn. Sinds kort hang ook het bordje bij de hoofingang aan de muur. Om u ook een idee te geven wat dit is, willen wij u als ouders (geen kleine broertjes/zusjes) uitnodigen om een kanjerles bij te wonen.
Groep 1, 4/5a en 7 op donderdag 2 februari en groep 2,3 5b/6 en 8 op vrijdag 3 februari. Beide lessen beginnen om 9.00 uur. Het is de bedoeling dat u één groep per keer kiest en niet halverwege de les wisselt. De les zal een half uur tot drie kwartier duren. Van harte welkom! Graag vooraf opgeven bij de leerkracht.

Kanjer in groep 1

Wekelijks zijn we in alle groepen bezig met de kanjertraining. Natuurlijk verloopt een les in groep 1 heel anders dan in groep 8, maar we zijn allemaal bezig met vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.
In groep 1 hebben we een heel mooi, groot “knieboek” over “Max en het dorp”. Max komt allerlei dieren tegen met een gekleurde pet op. De tijger (witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer.
Het konijn (gele pet) doet zielig, trekt zich terug en doet bang.
Het aapje (rode pet) lacht uit, loopt mee, doet als een uitslover en maakt theater en
de vlerk (zwarte pet) daagt uit, pest, zoekt ruzie, speelt de baas.
Ook hebben we prachtige handpoppen en kunnen we héél véél situaties naspelen.
We hopen dat u volgende week allemaal een kijkje komt nemen in de “open kanjerles” op 2 of 3 februari.

Open ochtend

Voor de ouders en de kinderen die voor 31 juli 2018 de vierjarige-leeftijd bereiken, wordt er op 14 februari een open ochtend gehouden. Tussen 9.00 uur en 11.00 uur bent u van harte welkom. Er is een rondleiding door de school en om 10.00 uur een presentatie. In de ochtend heeft uw kind de mogelijkheid om in groep 1 te kijken. Tevens bestaat de mogelijkheid om uw kind in te schrijven.
Voor de ouders die al een kind op school hebben is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website. Inschrijvingen graag uiterlijk 15 april inleveren i.v.m. de planning van volgend schooljaar.

Projectweek

Binnenkort hebben we op school een projectweek van groep 1 t/m 8. Het thema is: “Reis door de wereld”. Iedere groep heeft een land uitgekozen om daar over te werken. Op donderdag 16 februari beginnen we de projectweek met de kinderen op een ludieke manier. Tijdens deze week is ook een professionele danseres uitgenodigd. Marina Bykova gaat alle kinderen een dans aanleren uit het gekozen land. Donderdag 23 februari bent u als ouders opa’s, oma’s, familie en belangstellenden van harte welkom op de open avond van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Penningmeester gezocht

Tijdens de komende ledenvergadering, welke zal plaatsvinden op D.V. 3 april 2017, nemen we afscheid van Jeanette den Breejen.
Zij is sinds jaren de penningmeester in het bestuur van de schoolvereniging. Met haar vertrek zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Bent u betrokken bij de school van uw kind(eren), en bereid om uw financiële kennis in te zetten ten dienste van de school?
Bent u lid van de vereniging (of bereid dat te worden), onderschrijft u de identiteit van de school en bent u lid van een christelijke gemeente?
Dan zijn we op zoek naar u!
Een uitgebreide beschrijving van het profiel van penningmeester vindt u met de volgende link: http://www.cbssamenopweg.nl/downloads/functieprofiel-penningmeester
U wordt van harte uitgenodigd om te reageren voor 13 februari via bestuur@cbssamenopweg.nl.
Ook voor aanvullende vragen kunt u dit mailadres gebruiken of één van de bestuursleden aanspreken.
Bedankt, het bestuur.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst. Er is nieuws bij groep 1 en bij groep 4/5a. Er is een fotoalbum onder “foto’s” van het bezoek van de brandweer aan groep 4/5a en de maandviering van groep 4/5a.


Data om te onthouden

27 januari rapport 1
28 januari juf Gerlinde jarig
1 februari oud papier
2 februari open kanjerles groep 1, 4/5a en 7
3 februari open kanjerles groep 2, 3, 5b/6 en 8
12 februari kerkdienst NH-kerk in samenwerking met de school
14 februari open ochtend nieuwe leerlingen
14 februari verplichte 10-minutengesprekken groepen 3 t/m 7
16 februari start projectweek

Groeten,
Jolanda Mulder
directie