Nieuwsbrief 21

Nieuws

jan 25

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Opw. 86
Groep 6,7 en 8: Ps 84:1

Afwezigheid juf Agnes

Zoals u wellicht gemerkt heeft is juf Agnes sinds de kerstvakantie ziek. De zorgen om haar zoontje Jurre hebben er toe geleid dat Agnes oververmoeid is geraakt. Jurre heeft moeite met plassen en wordt daarvoor in februari geopereerd. Hij huilt daardoor veel en dat bevordert uiteraard niet de rust in het gezin. Juf Agnes heeft tijd nodig om uit te rusten en zal daarom voorlopig niet werken.
Juf Janette is bereid gevonden om in te vallen. Zij heeft groep 5 ook in het zwangerschapsverlof gedaan en daarom voor de kinderen geen onbekende. Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

Leerlingenraad geïnstalleerd

Op donderdagmiddag, 24 januari, is groep 8 van de Samen op Weg naar het gemeentehuis van de Gemeente Giessenlanden gefietst. Er stond namelijk wat belangrijks te gebeuren:
De installatie van de 5 leden van de leerlingenraad, namelijk:
• Roos Blokhuis en Hannah Trouwborst van ‘Partij voor dieren, pauzes en problemen'(D&P),
• Elise de Joode en Lichelle Kniep van ‘Partij voor de Toekomst’ (PvdT), en
• Lotte Boer van ‘Meer beweging op school’ (MBOS)

In het gemeentehuis werden we ontvangen in de raadszaal en kregen we uitleg van wethouder Elisabeth van Leeuwen-Klink over het kiezen van raadsleden, de rol van de verschillende leden in de raad en het opperen, steun krijgen èn realiseren van je eigen plannetjes.
Tenslotte is de leerlingenraad geïnstalleerd door te beloven dat ze hun best zullen doen om hun verkiezingsbeloften waar te maken.
De leerlingenraad is door het voeren van campagne en door het houden van een echte verkiezing – in de bovenbouw – tot stand gekomen. De leerlingenraad zal zich o.a. gaan bezighouden met plannen rond de inrichting van het schoolplein, het gebruik van de voetbalkooi en het aanpakken van pestgedrag op school. Elke partij zal vanuit zijn partijprogramma licht op deze zaken werpen en i.o.m. de directrice, Inge Ros, knopen door gaan hakken.
We zijn allemaal erg benieuwd naar de inspanningen van deze kersverse leerlingenraad die de leerlingen van de Samen op Weg een stem geeft.

Stage juf Kimberley groep 1

Dat was het dan…..Mijn allereerste stage. In groep 1 bij die liever kleine kleuters. Ik heb erg veel geleerd van juf Mariëtte en juf Tirza. Ook werd ik leuk in de groep opgenomen. Tekeningen die ik kreeg van Jelle en Jennifer (die nu in groep 2 zitten). Het kerstkaartje met het beertje van Jelle. Super lief allemaal. Ook in het schoolteam voelde ik me thuis! Ik wil jullie allemaal bedanken voor deze ervaring! Maar wie ik het meest ga missen is natuurlijk groep 1. Ik vond dit half jaar echt super gezellig met jullie. Dank jullie wel!
Juf Kimberley

Computerouders gezocht

Op vrijdagmorgen gaan de leerlingen vanaf groep 2 naar het computerlokaal om daar onder begeleiding van ouders op de computers te werken. Er worden dan bijv. reken- of taalopdrachten gedaan of andere opdrachten die door de leerkracht opgegeven worden. Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar één ouder voor de bovenbouw (van 08.15 uur tot 10.00 uur) en naar drie ouders voor de onderbouw (van 10.00 – 11.30 uur) die eens in de veertien dagen daarbij willen helpen. Een combinatie van onderbouw en bovenbouw is ook mogelijk. Heeft u interesse, loop gerust op vrijdagmorgen even binnen om te kijken. U kunt zich opgeven via tineke@cbssamenopweg.nl.

Voorleesontbijt

Vanmorgen is het voorleesontbijt gehouden. De kinderen hebben, dankzij het vele werk van de ouderraad, kunnen genieten van een heerlijke krentenbol, lekkere broodjes en crackers met beleg. Ook de ouders die in de klassen geholpen hebben, dank voor jullie bijdrage.
Onder “foto’s” vindt u een album van het voorleesontbijt.

Dirk IV-loop 26 januari

Zaterdag 26 januari wordt de Dirk IV-loop gehouden. Speciaal voor de groepen 3 t/m 8 wordt ook een jeugdloop georganiseerd. De start is om 12.00 uur, het parcours is op het Dirk IV-plein. Inschrijven is gratis en kan eventueel vooraf via www.inschrijven.nl. Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

Maandopening groep 5

Maandag 4 februari wordt de maandopening verzorgd door de leerlingen van groep 5. De ouders van de leerlingen van groep 5 worden van harte uitgenodigd deze maandopening bij te wonen. De opening begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Schoolarts groep 2

Dinsdag 5 februari komt de verpleegkundige van de GGD bij de leerlingen van groep 2 een vooronderzoek doen, op 7 en 8 februari worden zij met een ouder/verzorger verwacht bij de schoolarts. Alle ouders/verzorgers krijgen daar nog een uitnodiging voor met de juiste tijd.
Mocht de tijd u niet uitkomen dan kunt u in overleg wisselen met iemand anders. De lijst komt op de deur te hangen van groep 2.

Open schoolochtend en inschrijving nieuwe leerlingen

De open ochtend voor nieuwe leerlingen zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 14 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur. Deze ochtend is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt na 1 juli 2013. Er kan ook in groep 1 gekeken worden en uw kind kan ingeschreven worden. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website.
Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dit dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen. Deze ochtend is er ook open ochtend op OBS Klim-op, PSZ Trippel-Trappel en BSO de Polderkids.

Website

Voor open dagen en open avonden van het voortgezet onderwijs vindt u een overzicht op de website onder “downloads”.


Data om te onthouden

4 februari maandopening groep 5
6 februari oud papier
14 februari open ochtend
22 februari leerlingen ’s middags vrij
25 februari t/m 1 maart voorjaarsvakantie

Groeten,
Inge Ros