Nieuwsbrief 21

Nieuws

jan 20

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Lied 444
Groep 6/7 en 8: Ps 89:2

Schooldamkampioenschappen

Woensdag 25 januari gaan de dammers meedoen aan de schooldamkampioenschappen van Giessenlanden. Dit wordt gehouden in De Hoeksteen te Hoogblokland. Supporters zijn welkom! Dammers, veel succes!

Workshop fotografie voor groep 5 t/m 8

Op 26 januari komt er iemand van het Kunstgebouw voor een workshop fotografie “Kijken en Klikken”.
Na een korte uitleg over fotografie en de camera gaan de kinderen snel aan de slag met elkaar te portretteren. Ze krijgen speciale opdrachten, zoals fotografeer vijf gezichtsuitdrukkingen. De resultaten worden direct op de computer bekeken.
De tijden zijn als volgt:
Groep 6/7: 9.30 -10.30 uur
Groep 8: 10.45 – 11.45 uur
Groep 5: 13.15 – 14.15 uur

Ouderavond

Afgelopen dinsdag was er een ouderavond over pesten. Tijdens deze goed bezochte avond werd er door Jolanda kort iets verteld over de Kanjertraining. ’s Middags zijn er in alle groepen ouders op bezoek geweest om een Kanjerles bij te wonen. Complimenten geven aan elkaar, vertrouwen geven en krijgen, stevig in je schoenen staan, waren thema’s die hierbij naar voren kwamen.
Vervolgens kwam het pestprotocol aan de orde. Besproken werd wat het verschil is tussen plagen en pesten, hoe je pestgedrag kunt herkennen en wat er op school aan gedaan wordt. Het pestprotocol kunt u ook vinden op de website van de school, onder downloads.
Na de pauze gaf Annelies Baerveldt van Touchmedia een presentatie over cyberpesten. Waar houden kinderen zich tegenwoordig mee bezig op internet? Wat zijn de gevaren van Hyves, Facebook, Twitter en online-spelletjes? En hoe kun je als ouder hier mee omgaan en je kind hierin begeleiden? Vragen waar we aan het einde van de avond een antwoord op hadden. Wilt u de presentatie van Annelies nog eens terugkijken of (als u er niet bij was) graag eens bekijken, klikt u dan op de volgende link:
http://prezi.com/xlahnsgulqcc/lezing-cbs-hoornaar/?auth_key=b95dd6d39d7f… We kunnen terugkijken op een fijne avond, vol informatie, met als doel een goede samenwerking tussen school en ouders bij het voorkomen en bestrijden van pestgedrag onder kinderen.

Paasviering groep 3 t/m 8

Op dinsdag 3 april willen we een paasviering houden voor de leerlingen van groep 3 t/m 8 met hun ouders in Het Bruisend Hart. Aanvang van deze avond 19.30 uur. De viering zal ongeveer één uur duren. Zet u de datum in uw agenda?

Huiswerk spelling verandert!

In verband met nieuwe inzichten over spelling willen we de vorm van het huiswerk van de dicteewoorden veranderen. Tot nu toe krijgen de kinderen vaak een lijst woorden mee die ze over moeten schrijven. Vanaf januari krijgen de kinderen een werkboekje mee waarin werkbladen zitten waarin de woorden terugkomen. De kinderen oefenen daardoor meer de spellingsmoeilijkheid dan alleen het woordje. Hierdoor begrijpen kinderen beter hoe ze soortgelijke woorden moeten spellen.
De groepsleerkracht geeft aan hoeveel er gemaakt moet worden per week en op welke dag de kinderen de boekjes mee naar huis krijgen en weer mee naar school moeten nemen.
Wij hopen dat hierdoor kinderen nog beter leren spellen!
Bij vragen kunt u bij de leerkracht terecht.

Open schoolochtend en inschrijving nieuwe leerlingen

De open ochtend voor nieuwe leerlingen zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 2 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur. Deze ochtend is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt na 1 juli 2012. Om 9.15 uur en om 10.30 uur zal er een presentatie geven worden. Er kan ook in groep 1 gekeken worden en uw kind kan ingeschreven worden. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. U kunt het formulier ook downloaden via de website. Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dat dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen. Deze ochtend is er een ook open ochtend op OBS Klim-op en PSZ Trippel Trappel en BSO de Polderkids.

Go VMBO game

Go VMBO game is een gratis spel dat leerlingen op de computer kunnen doen. Leerlingen leren gaandeweg het Voortgezet Onderwijs kennen. Ze ontdekken hun eigen talenten en combineren deze met hun interesses om uiteindelijk uit te vinden op welke opleiding en school zij het beste tot hun recht komen.
Via www.govmbo.nl kan je het spel spelen. Je moet je wel voor het spel aanmelden met naam en e-mailadres (deze gebruiken ze om een nieuwsbrief te sturen). Tevens is er informatie te vinden over hoe het Voortgezet Onderwijs in elkaar zit.

Oproep aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8

Voor het aanmelden op de voortgezet onderwijsschool zijn de volgende materialen nodig:
– 2 pasfoto’s
– uittreksel GBA (Gemeentelijke Basis Administratie)
Wilt u tijdens de VO gesprekken in februari deze materialen meenemen?
Tip, het uittreksel kan via internet worden aangevraagd (is tevens goedkoper):
https://secure.giessenlanden.nl/index.php?simaction=content&stukid=4071&…
Als er vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Jolanda Mulder.

Informatie over vervolgonderwijs

De volgende data zijn bij ons bekend:
Op woensdag 29 februari 2012 is er een doe-dag bij het Gilde vakcollege techniek.

Open dagen:
Het Gilde vakcollege techniek, woensdag 25 januari 2012 van 13.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 21.00uur
Wellantcollege Gorinchem, woensdag 25 januari 2012 van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur
Merewade College (atheneum, havo, mavo), vrijdag 27 januari 2012 van 16.00 uur tot 21.00 uur
Uilenhof (nieuwe mavo, havo junior) is op zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 uur tot 13.00 uur
Scholengemeenschap Gomarus (vmbo, havo, atheneum), dinsdag 17 januari 2012 aanvang 19.00 uur
Lyceum Oudehoven, woensdag 1 februari 2012 vanaf 14.30 uur
Wellantcollege De Bossekamp Ottoland, vrijdag 10 februari 2012 van 15.30 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.


Data om te onthouden

23 januari dammen
23 januari MR
23 januari AB
25 januari schooldamkampioenschap
26 januari workshop fotografie groep 5 t/m 8
26 januari PV
1 februari oud papier

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security