Nieuwsbrief 20

Nieuws

jan 20

Lied van de week

Groep 3,4,5a: Lied 47:1
Groep 6,7,8: Opw. 595 Licht van de wereld

Schoolfruit

Volgende week krijgen de leerlingen mango, een peer en een appel.

Rapport

Januari staat in het teken van het rapport. Vorig schooljaar is er besloten om van 3 naar 2 rapporten te gaan. Volgende week zal het rapport met de kinderen mee naar huis gaan. In het rapport staat een gemiddelde van cijfers (en/of letters) die reeds zichtbaar zijn in ouderportal. Daarnaast worden er nog andere zaken beschreven als werkhouding en inzet bij de verschillende vakgebieden.
Januari en februari staat ook in het teken van de citotoets. In alle groepen worden elk half jaar citotoetsen afgenomen, waarom toetsen we?
In het volgende filmpje geeft cito daar uitleg over: https://www.youtube.com/watch?v=YQ8d-2c51PQ
De afgenomen cito toetsen zullen nog niet zichtbaar zijn op het rapport. Deze kunnen straks wel ingezien worden via ouderportal. U zult daar nog informatie over ontvangen.
Tijdens de 10 minutengesprekken op 14 februari zal dan het gebruikelijke formulier met de cito gegevens aan u meegegeven worden. (voortgangsgrafieken)

Graag uw aandacht voor het volgende:

– Wilt u na het wegbrengen van uw kinderen via de hoofduitgang het gebouw verlaten? Zo voorkomen we opstoppingen als de groepen via de zijingang naar binnen komen.
– Wilt u bij het ophalen en wegbrengen uw auto in de daarvoor bestemde vakken parkeren? Ook vragen we u om zoveel mogelijk de rijbanen te gebruiken op het plein. Zo voorkomen we onoverzichtelijke situaties en verkleinen we de kans op ongelukken.
Alvast bedankt!

Medezeggenschapsraad

Beste ouders,
Wij willen je er graag op attenderen dat de MR begin februari weer zal vergaderen. Mochten er punten zijn die je zou willen inbrengen dan kunnen je ons aanspreken (Inge, Janette, Antoinette of Annemieke) of een mail sturen naar miek_vd@hotmail.com. We horen het graag!

Maandviering groep 4/5a

Vrijdag 27 januari verzorgen de leerlingen van groep 4/5a de maandviering. Alle ouders van de leerlingen van deze groep worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De viering begint om half negen en duurt ongeveer een half uur.

Dirk IV Loop

Zaterdag 28 januari 2017 wordt de 28e Physio•Fit Dirk IV Loop gehouden. Naast de kind en ouderloop, wordt er ook dit jaar weer een jeugdloop gehouden. De start van kind en ouderloop is om 10:30 uur. De jeugdloop gaat om 11:00 uur van start. Het parcours is op het Dirk IV Plein in Hoornaar. Voor de afstanden van de groepen verwijzen wij u graag naar onze website http://dirkivloop.nl/index.php/deelnemers/jeugdloop Deelname voor de kinderen is gratis. Inschrijven kan via www.inschrijven.nl Alle kinderen krijgen na afloop een herinnering en drinken.

Bijwonen kanjerles

Het is u vast niet ontgaan dat we een echte Kanjerschool zijn. Sinds kort hang ook het bordje bij de hoofingang aan de muur. Om u ook een idee te geven wat dit is, willen wij u als ouders (geen kleine broertjes/zusjes) uitnodigen om een kanjerles bij te wonen.
Groep 1, 4/5a en 7 op donderdag 2 februari en groep 2,3 5b/6 en 8 op vrijdag 3 februari. Beide lessen beginnen om 9.00 uur. Het is de bedoeling dat u één groep per keer kiest en niet halverwege de les wisselt. De les zal een half uur tot drie kwartier duren. Van harte welkom! Graag vooraf opgeven bij de leerkracht.

Open ochtend

Voor de ouders en de kinderen die voor 31 juli 2018 de vierjarige-leeftijd bereiken, wordt er op 14 februari een open ochtend gehouden. Tussen 9.00 uur en 11.00 uur bent u van harte welkom. Er is een rondleiding door de school en om 10.00 uur een presentatie. In de ochtend heeft uw kind de mogelijkheid om in groep 1 te kijken. Tevens bestaat de mogelijkheid om uw kind in te schrijven.
Voor de ouders die al een kind op school hebben is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website. Inschrijvingen graag uiterlijk 15 april inleveren i.v.m. de planning van volgend schooljaar.

Projectweek

Binnenkort hebben we op school een projectweek van groep 1 t/m 8. Het thema is: “Reis door de wereld”. Iedere groep heeft een land uitgekozen om daar over te werken. Op donderdag 16 februari beginnen we de projectweek met de kinderen op een ludieke manier. Tijdens deze week is ook een professionele danseres uitgenodigd. Marina Bykova gaat alle kinderen een dans aanleren uit het gekozen land. Donderdag 23 februari bent u als ouders opa’s, oma’s, familie en belangstellenden van harte welkom op de open avond van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Penningmeester gezocht

Tijdens de komende ledenvergadering, welke zal plaatsvinden op D.V. 3 april 2017, nemen we afscheid van Jeanette den Breejen.
Zij is sinds jaren de penningmeester in het bestuur van de schoolvereniging. Met haar vertrek zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Bent u betrokken bij de school van uw kind(eren), en bereid om uw financiële kennis in te zetten ten dienste van de school?
Bent u lid van de vereniging (of bereid dat te worden), onderschrijft u de identiteit van de school en bent u lid van een christelijke gemeente?
Dan zijn we op zoek naar u!
Een uitgebreide beschrijving van het profiel van penningmeester vindt u met de volgende link: http://www.cbssamenopweg.nl/downloads/functieprofiel-penningmeester
U wordt van harte uitgenodigd om te reageren voor 13 februari via bestuur@cbssamenopweg.nl.
Ook voor aanvullende vragen kunt u dit mailadres gebruiken of één van de bestuursleden aanspreken.
Bedankt, het bestuur.

Schildersezel

Na de kerstviering van de kleuters is er nog een schildersezel blijven staan. We weten niet meer precies van wie. Mist u uw schildersezel? Deze staat in de hal van de school.

Voor de agenda

Het schoolreisje voor groep 1 is gepland op 15 mei, groep 2 gaat 16 mei op schoolreis. Nadere informatie volgt t.z.t.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst. Er is een fotoalbum onder “foto’s” van groep 1.


Data om te onthouden

27 januari maandviering groep 4/5a
27 januari rapport 1
28 januari juf Gerlinde jarig
1 februari oud papier
2 februari open kanjerles groep 1, 4/5a en 7
3 februari open kanjerles groep 2, 3, 5b/6 en 8
12 februari kerkdienst NH-kerk in samenwerking met de school
14 februari open ochtend nieuwe leerlingen
14 februari 10-minutengesprekken groepen 3 t/m 7
16 februari start projectweek