Nieuwsbrief 20

Nieuws

jan 21

Lied van de week

Groep 3 en 4: Lied 14:1
Groep 5 t/m 8: Opw 619

Even voorstellen……

Als nieuwkomer heb ik de eer om mezelf via deze nieuwsbrief voor te stellen. Mijn naam is Wilma van Ooijen en de komende periode ben ik vier ochtenden in de week hier op school te vinden. Ik ben er om de leerkrachten van de groepen 3, 5/6 en 6/7 extra ondersteuning te bieden. Soms zal ik die ondersteuning bieden in de groep en soms zal ik met een groepje kinderen buiten de groep aan de slag gaan. Sinds 2010 ben ik in het bezit van een pabo-diploma. Maar ik kies er nu bewust voor om tijdelijk een stap terug te doen, omdat ik dat beter vind passen bij mijn huidige gezinssituatie.
Ik vind het mooi om te zien hoe kinderen groeien in hun ontwikkeling en wil daar graag mijn steentje aan bij dragen. Of dat nu is als leerkracht of als onderwijsassistente, het gaat mij om het welbevinden van de kinderen en daar wil ik mij graag met alle liefde voor inzetten. Niet alleen………maar samen!
Als ik niet op school ben, geniet ik van onze twee kinderen. Van Jens onze stoere zoon van 4 jaar en van onze schattige dochter Elin die 1 jaar oud is. Samen met mijn gezin woon ik in Nieuwland. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om fotoshoots te maken van onze kinderen. Als ze tenminste meewerken en niet wegkruipen of besluiten om gekke gezichten te trekken naar de camera………;-) Nou hopelijk heeft u een beeld van wie ik ben en wat ik de komende periode op school hoop te gaan doen!

Plakboeken kleuters weer terug naar school!

Nog niet alle plakboeken van de kleuters zijn weer terug op school. Heeft u het plakboek van uw kind nog thuis, wilt u het dan zo snel mogelijk inleveren?
We kunnen dat weer alle werkjes van de kinderen aanvullen met de nieuwe werkjes.

Maandviering groep 1b/2

De kinderen van groep 1b/2 zongen een liedje over het bouwen van een huis en over een wijs man. De wijze man bouwde zijn huis op de rots en de dwaze man bouwde zijn huis op het zand. Ook lieten enkele kinderen zien dat het huis gebouwd op stenen bleef staan toen het nat werd en dat het huis gebouwd op zand van het water instortte. Dus bouw je huis op Jezus, de Rots!

Herhalingscursus BHV’ers

Afgelopen woensdag hebben de BHV’ers van de school weer de jaarlijkse herhalingscursus gevolgd. Op de basisschool in Hoogblokland hebben zij weer de nodige zaken geoefend, zoals eerste hulp, reanimatie en brand. Inge R., juf Agnes, meester Govert, juf Rachel, juf Mariëtte en Tineke zijn weer gecertificeerde BHV’ers voor een jaar.

Karate op school

Dat we op school gezond aan het snoepen zijn in de pauzes is al een feestje, maar regelmatig genieten van een sportieve clinic is natuurlijk ook iets om enthousiast van te worden!!
Op woensdag 27 januari komt Dennis Wor een -gratis- kennismaking verzorgen met karate in Het Bruisend Hart.
Sommige kinderen denken dat karate draait om slaan en trappen, maar Dennis zal in zijn les duidelijk maken dat het vooral gaat om zelfbeheersing, controle en plezier maken met leeftijdsgenoten.
Dennis komt één uur lesgeven aan kinderen van groep 3-5 (van 14.30-15.30 uur) en één uur aan kinderen van groep 6-8 (van 15.30-16.30 uur).
Op de inschrijfformulieren die op school hangen hebben zich al ca. 15 kinderen ingeschreven, maar er kunnen er best nog wat bij hoor! 
Als je woensdagmiddag wil komen; schrijf je in en wees 15 min. voor de start aanwezig met je sportkleren.

Sportieve groet,
Meester Govert

Schoolfruit

Deze week krijgen de leerlingen tomaat, peer en kiwi.

Dirk IV Loop

Zaterdag 23 januari 2016 wordt de 27e Physio Fit Dirk IV Loop gehouden.
Naast de kind- en ouderloop wordt er ook dit jaar weer een jeugdloop gehouden. De start van de kind- en ouderloop is om 10.30 uur, de start van de jeugdloop om 11.00 uur. Het parcours is op het Dirk IV Plein in Hoornaar. Voor de afstanden van de groepen verwijzen wij u naar de website: www.dirkivloop.nl Deelname is gratis en de kinderen kunnen zich inschrijven via www.inschrijven.nl. Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijd. Alle kinderen krijgen een leuke herinnering en limonade.

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Op 28 januari zal er door Govert Bok voorlichting worden gegeven over het Voortgezet Onderwijs.
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom om te luisteren naar zijn uitleg over de verschillende niveaus die er zijn, de verschillende scholen in de omgeving en de wijze van advisering en voorbereiding op onze school. De ouders van groep 6, 7 en 8 worden hier voor uitgenodigd.
Graag ontvangt meester Govert een mail met aanmelding (govert@cbssamenopweg.nl), zodat hij kan bepalen welke ruimte er klaargezet kan worden.
Het gedeelte over de Kanjertraining komt te vervallen, vanwege gebrek aan belangstelling.

Vieren verjaardagen juf Anja en juf Marijke

Op vrijdag 29 januari vieren juf Anja en juf Marijke hun verjaardag in de klas met de leerlingen van groep 1b/2. Alle kinderen van groep 1b/2 mogen verkleed naar school komen en hoeven geen pauzehapje en/of drinken mee te nemen voor de kleine pauze.

Open ochtend en avond

Voor de ouders en de kinderen die voor 31 juli 2017 de vierjarige-leeftijd bereiken, wordt er op 2 februari een open dag gehouden. Tussen 9.00 uur en 11.00 uur en 20.00 uur en 21.00 uur bent u van harte welkom. Er is een rondleiding door de school en een presentatie. In de ochtend heeft uw kind de mogelijkheid om in groep 1 te kijken. Tevens bestaat de mogelijkheid om uw kind in te schrijven.
Voor de ouders die al een kind op school hebben is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website. Inschrijvingen graag uiterlijk 15 april inleveren i.v.m. de planning van volgend schooljaar.

Gevonden voorwerpen

Wilt u zoveel mogelijk de naam van uw kind in wanten, mutsen, tassen, gymspullen, broodtrommels en bekers zetten? We kunnen de voorwerpen dan weer snel bij de juiste eigenaar terugbezorgen. Dit zijn de gevonden voorwerpen op dit moment.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst. Er staan op de website nieuws over het bezoek van juf Jolanda aan de plusklas en een fotoalbum van de maandviering van groep 1b/2.


Data om te onthouden

27 januari karate workshop
28 januari juf Gerlinde jarig
28 januari voorlichtingsavond voortgezet onderwijs, aanvang 20.00 uur
2 februari open dag Brede school
3 februari oud papier

Groeten,
Inge Ros