Nieuwsbrief 20

Nieuws

jan 31

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Ps 23:1
Groep 5 t/m 8: Opw. 144 Een rivier vol van vrede

Project “Techniek ontmoet Kunst”

Volgende week staat onze school in het teken van Techniek met het thema “Techniek ontmoet Kunst”

Met de aanschaf van een bijzondere kast vol ontdekdozen op het gebied van techniek willen we het techniekonderwijs op school een impuls geven. Naast rekenen, taal, lezen vinden we het belangrijk dat kinderen ook op andere gebieden uitgedaagd worden. Techniekonderwijs is een verplicht onderdeel van ons lesprogramma én daarnaast vraagt het bedrijfsleven steeds meer om technisch geschoolde mensen. Dit vormde voor ons de reden om hier extra aandacht aan te besteden.

Wij hebben voor deze week contact gezocht met het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs. Alle groepen zullen een bezoek brengen aan een bedrijf in de regio. De volgende bedrijven doen hieraan mee:
– Wonink Installatietechniek
– Foreco houtconstructies
– Bano constructie (onderdeel van Bassa Staal)
– Nol Bikker Motoren
– Van Houwelingen Tweewielers
– Bouwbedrijf DTH

De bedrijven verzamelen voor ons materialen en daarmee zullen de kinderen op school een kunstwerk gaan maken. Daarbij zullen zij begeleid worden door leerlingen van het Vakcollege het Gilde uit Gorinchem.
Op vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur nodigen wij u van harte uit om de kunstwerken te komen bekijken in de hal van de school. Dan kunt u meteen onze nieuwe Techniektorens bewonderen.
De week wordt geopend op maandagochtend in de hal van de school. De burgemeester zal hierbij aanwezig zijn en de Techniektorens onthullen!

Kaart in actie

De kerstkaartenactie op school door de leerlingen heeft het prachtige bedrag van € 1247,40 opgeleverd!
Dit bedrag gaat naar de actie “Red een kind!” Voor dit doel halen we ook elke maandagmorgen zendingsgeld op. Elk jaar sterven er 6 miljoen kinderen door ondervoeding. Onze wens is dat alle kinderen genoeg te eten hebben.

Maandopening groep 7

Op dinsdag 4 februari verzorgen de leerlingen van groep 7 de maandopening. Alle ouders van de leerlingen van groep 7 worden hiervoor uitgenodigd. De maandopening begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Schoolvolleybaltoernooi

Het schoolvolleybaltoernooi zal op woensdag 5 februari worden gehouden in Sportzaal Neerpolder in Giessenburg.
Kinderen uit groep 4, 5 en 6 spelen van 13.30- 15.15 uur
Kinderen uit groep 7 en 8 spelen van 15.30- 17.15 uur
Natuurlijk is iedereen uitgenodigd om op 5 februari te komen aanmoedigen in Giessenburg!

Naschoolse sportactiviteiten

De naschoolse sportactiviteiten in Het Bruisend Hart door de sportcoach van de gemeente Giessenlanden zullen tot de voorjaarsvakantie niet doorgaan.

Voor alle kinderen van de basisscholen: Sport- en speldagen Wasko!

Na het succes van vorig jaar organiseert Wasko ook dit jaar weer sport- en spelmiddagen. Ongeacht of u klant bent bij Wasko of niet, uw kind kan altijd deelnemen aan deze activiteit!
Tijdens aankomende voorjaarsvakantie hebben we op donderdag 20 februari een sport- en speldag gepland op onze locatie De Polderkids.
Het thema voor deze sport- en speldag is ‘Ik hou van Holland’. De Wasko “Ik hou van Holland-dag” is een dag vol gezellige spelletjes en uitdagende activiteiten. De ochtend staat in het teken van spelletjes die de kinderen misschien wel zullen herkennen van de TV. ’s Middags kunnen de kinderen zich creatief uitleven.
Hoe kunnen kinderen aangemeld worden?
Kinderen die op de dag zelf gebruik maken van de opvang kunnen automatisch meedoen. Kinderen die op een andere dag opvang hebben, kunnen hun opvangdag ruilen met een dag in diezelfde week of een extra dag afnemen.
Ouders die geen klant zijn van Wasko kunnen meedoen aan deze dag door een incidentele opvangdag af te nemen. Informatie kunt u opvragen op onderstaand telefoonnummer of mailadres. De kinderen krijgen van ons op vaste momenten eten en drinken. Hierdoor kunt u uw kind met een gerust hart bij onze professionele medewerkers achterlaten.

Ouders die in de vakantie moeten werken maar nog geen opvang hebben, kunnen ook alleen tijdens vakanties een aantal dagen opvang afnemen. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website, www.wasko.nl of kunt u contact opnemen met onze afdeling plaatsingen, telefoonnummer 078-6157165.

Schoolmonitor

Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 4 t/m 8 een digitale vragenlijst ingevuld over lezen. Dit is een onderdeel van de zogenaamde Schoolmonitor. Dit is een meetinstrument vanuit de Bibliotheek op School waarin leesgedrag en gebruik van internet gemeten wordt. Dit wordt landelijk vergeleken en komt jaarlijks terug. We zouden volgend jaar kunnen zien of onze inspanningen in de bibliotheek en in de klas op het gebied van leesbevordering ook daadwerkelijk iets oplevert in de leesbeleving. Bovendien kunnen we op basis van de resultaten onze plannen beter afstemmen op de behoefte van de leerlingen op het gebied van lezen.

Dyslexie

In oktober hebben we als team een studiemiddag gehad over dyslexie. Juf Agnes heeft u toen via de nieuwsbrief/site inhoudelijk op de hoogte gesteld van wat er die middag aan de orde is geweest.

Met de informatie van de studiemiddag zijn we gestart met het opstellen van een protocol. Daarin staat wat wij kinderen met dyslexie kunnen bieden. Zo kan de CITO toets worden voorgelezen (behalve begrijpend lezen, anders wordt het begrijpend luisteren) en is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het vergroten tot A3 formaat. De aanpassingen worden vooraf besproken met leerling en ouders.
Verder zijn we op dit moment bijvoorbeeld nog aan het bekijken hoe we omgaan met het afnemen en normeren van Engelse toetsen.
In januari/februari worden de CITO toetsen afgenomen en zullen we tijdens de personeelsvergadering over de opbrengsten bekijken welke kinderen in aanmerking zouden kunnen komen voor een dyslexieverklaring.
De leerkracht zal, als dit uw kind betreft, contact met u opnemen om dit met u te bespreken. Vervolgens zal er met uw toestemming een traject beginnen waarin uw kind 3 maanden extra en intensieve leesbegeleiding krijgt. Deze begeleiding staat los van de leeslessen in de groep en mag alleen door een leerkracht of een RT-er worden gegeven.
Na deze 3 maanden kunnen we (door opnieuw te toetsen) kijken of er vooruitgang zichtbaar is en of er voldoende reden is om een onderzoek aan te vragen.
Mochten er nog vragen zijn, kunt u ze natuurlijk altijd stellen aan de groepsleerkracht of juf Jolanda.

Nieuws uit groep 3 en 4

Op donderdag 8 mei gaan wij met de groepen 3 en 4 op excursie. Wij zullen die morgen meelopen met de boswachter in Leersum. Hij gaat ons van alles leren over het zoeken en volgen van dierensporen en over de dieren in het bos.
Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders die ons willen rijden en begeleiden. Aangezien wij met twee groepen gaan, hebben wij minimaal 10 ouders nodig om de excursie door te laten gaan. U kunt zich hiervoor opgeven bij Janette (janette@cbssamenopweg.nl). Wilt u ook vermelden hoeveel kinderen er in uw auto kunnen?
Wij zien uit naar uw reactie.

Open schoolochtend 6 februari en inschrijving nieuwe leerlingen

Op donderdagmorgen 6 februari is van 9.00 uur tot 11.00 uur de jaarlijkse open ochtend van de brede school, CBS Samen op Weg, OBS Klim-op, PSZ Trippel-Trappel en BSO de Polderkids.
Op onze school is deze ochtend bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt na 1 juli 2014. Er kan ook in groep 1 gekeken worden en uw kind kan ingeschreven worden. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website.
Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt tussen 1 juli 2014 en 30 juni 2015, wilt u dit dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen.

Website

Op de website treft u nieuws van groep 5 en groep 8, zij hebben een ei-experiment gehouden


Data om te onthouden

3 t/m 7 februari techniekweek
4 februari maandopening groep 7
5 februari schoolvolleybaltoernooi in Giessenburg
5 februari oud papier
6 februari open ochtend brede school
7 februari 16.00 uur tot 17.00 uur bezichtiging kunstwerken projectweek
11 feb. t/m 13 feb. CITO eindtoets groep 8
14 februari alle leerlingen s’middags vrij
17 februari t/m 21 februari voorjaarsvakantie

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security