Nieuwsbrief 20

Nieuws

jan 15

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Lied 74:1
Groep 6,7 en 8: Opw. 595

Sneeuwpret

Vanwege de sneeuwpret die waarschijnlijk nog wel even aanhoudt, willen we u vragen of u schoenen of pantoffels mee wilt geven aan de kinderen die snowboots of laarzen dragen. De leerlingen mogen niet met laarzen in de klas. Deze moeten op de gang blijven.
De kinderen genieten van de sneeuw voor schooltijd en tijdens de pauze. Menig sneeuwbalgevecht is al gevoerd, de voorraad ligt al klaar op de slee.

Zwarte skibroek

Jordi uit groep 3 is zijn zwarte skibroek kwijt. Heeft iemand misschien de verkeerde broek? Het is een zwarte skibroek met galgen, waarvan de bovenste drukknoop niet meer sluit.

Hoofdluis

Er is weer hoofdluis geconstateerd op school. Wilt u uw kind regelmatig controleren? Onder “downloads” vindt u meer informatie over het bestrijden van hoofdluis.

Studiedag

Vorige week donderdagmiddag hadden de kinderen vrij en hadden we als team een studiemiddag.
We hebben ons verdiept in het onderwerp “zelfstandig werken en leren”.
We zijn ons als leerkrachten er van bewust dat het belangrijk is om kinderen ook op dit gebied te begeleiden ter voorbereiding op het vervolgonderwijs.
We hebben met elkaar gesproken over mogelijkheden om kinderen hier vanaf de kleuterleeftijd in op te voeden. Hierbij moet u denken aan het zelf nakijken van oefenstof, het zelf plannen van werk, het meer verantwoordelijk voelen voor eigen werk en kinderen mee laten denken over doelen.
We werden hierbij geïnspireerd door iemand van het Seminarium Orthopedagogiek. Hij benadrukte ook het belang van deze zelfstandigheid bij kinderen, ook gezien de ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening is het belangrijk om kinderen hier vroegtijdig mee te leren omgaan.
De komende maanden gaan we plannen maken voor de praktische uitvoering en wellicht al een aantal dingen uitproberen. U wordt hier verder van op de hoogte gehouden.

Reünie groep 8

Donderdagmiddag 17 januari om 16.30 uur druppelen de oud-leerlingen rustig binnen. O ja, zo zag de klas eruit, o ja, hier moesten we altijd juf zeggen, weet je nog….
Er beginnen al snel gesprekken over hoe iedereen in die korte tijd veranderd is.
De gesprekken gaan verder onder het genot van een kopje thee en iets lekkers. Waarna we ook nog met elkaar kijken naar een stukje dvd van het kamp en van het afscheid.
Aan het einde zeggen we elkaar gedag en krijgen de kinderen de dvd’s mee naar huis, om ze thuis nog eens helemaal te kunnen bekijken.
Oud-leerlingen, leuk om jullie weer te zien en te spreken!
Meester Govert en juf Jolanda.

Voorleesontbijt vrijdag 25 januari

In het kader van de Nationale Voorleesdagen die gehouden worden van 23 januari t/m 2 februari houden we op school een voorleesontbijt.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier.
Het voorleesontbijt wordt gehouden op vrijdag 25 januari. De leerlingen hoeven zelf geen ontbijt mee te nemen, door de school wordt voor alles gezorgd.
We verwachten alle leerlingen gewoon om 8.30 uur op school, zonder dat zij thuis ontbeten hebben.
Vanwege het voorleesontbijt is er dan geen mogelijkheid om boeken te ruilen in de bibliotheek.

Dirk IV-loop 26 januari

Zaterdag 26 januari wordt de Dirk IV-loop gehouden. Speciaal voor de groepen 3 t/m 8 wordt ook een jeugdloop georganisserd. De start is om 12.00 uur, het parcours is op het Dirk IV-plein. Inschrijven is gratis en kan eventueel vooraf via www.inschrijven.nl. Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

Schoolarts groep 2

Dinsdag 5 februari komt de verpleegkundige van de GGD bij de leerlingen van groep 2 een vooronderzoek doen, op 7 en 8 februari worden zij met een ouder/verzorger verwacht bij de schoolarts. Alle ouders/verzorgers krijgen daar nog een uitnodiging voor met de juiste tijd.
Mocht de tijd u niet uitkomen dan kunt u in overleg wisselen met iemand anders. De lijst komt op de deur te hangen van groep 2.

Open schoolochtend en inschrijving nieuwe leerlingen

De open ochtend voor nieuwe leerlingen zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 14 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur. Deze ochtend is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt na 1 juli 2013. Er kan ook in groep 1 gekeken worden en uw kind kan ingeschreven worden. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website.
Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dit dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen. Deze ochtend is er ook open ochtend op OBS Klim-op, PSZ Trippel-Trappel en BSO de Polderkids.

Website

Voor open dagen en open avonden van het voortgezet onderwijs vindt u een overzicht op de website onder “downloads”.


Data om te onthouden

24 januari PV
25 januari voorleesontbijt

Groeten,
Inge Ros