Nieuwsbrief 20

Nieuws

jan 09

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Ps 23:1
Groep 6/7 en 8: Ps 142:1

Een nieuw jaar

We begonnen dit jaar koud op school. Door een stroomstoring bleek de verwarming uitgevallen, de computers en de telefoon werkten ook niet meer. Zonder elektriciteit is er bijna niet meer te werken op een school met allerlei digitale hulpmiddelen. Gelukkig hebben we goede ondersteuning van een ICT bedrijf dat ons snel uit de brand kon helpen. Daarnaast zijn de leerkrachten wel zo vaardig dat zij ook zonder computer les kunnen geven!
We hopen natuurlijk dat dit geen voorbode is van andere mankementen in het nieuwe jaar maar je weet nooit van te voren wat een nieuw jaar gaat brengen. De agenda’s staan vol, de lesstof is van week tot week gepland, de vakanties geboekt, maar of het precies zo uit zal pakken is maar de vraag. Gelukkig maar, zou ik haast zeggen, want juist onverwachte wendingen houden het leven spannend.
Wel weten we dat we ook in 2012 weer mogen uitgaan van een altijd aanwezige God die ons wil steunen en helpen, in goede en kwade dagen, met moeilijke maar ook met leuke dingen.
In dat vertrouwen gaan we het nieuwe jaar in en wij wensen ook u voor het nieuwe jaar Gods zegen toe!

Huiswerk spelling verandert!

In verband met nieuwe inzichten over spelling willen we de vorm van het huiswerk van de dicteewoorden veranderen. Tot nu toe krijgen de kinderen vaak een lijst woorden mee die ze over moeten schrijven. Vanaf januari krijgen de kinderen een werkboekje mee waarin werkbladen zitten waarin de woorden terugkomen. De kinderen oefenen daardoor meer de spellingsmoeilijkheid dan alleen het woordje. Hierdoor begrijpen kinderen beter hoe ze soortgelijke woorden moeten spellen.
De groepsleerkracht geeft aan hoeveel er gemaakt moet worden per week en op welke dag de kinderen de boekjes mee naar huis krijgen en weer mee naar school moeten nemen.
Wij hopen dat hierdoor kinderen nog beter leren spellen!
Bij vragen kunt u bij de leerkracht terecht.

Hoofdluis geconstateerd

Er is weer hoofdluis geconstateerd op school. Wilt u uw kind weer even extra controleren? Onder “downloads” op de website van de school vindt u informatie bij “Luis in je haar? Kammen maar!”.

Uitnodiging bijwonen kanjerles en ouderavond

Maandag is de uitnodiging meegegeven voor het bijwonen van de kanjerles en de ouderavond op 17 janauri. Het opgavestrookje uiterlijk maandagmorgen inleveren bij de leerkracht of bij Tineke. Opgeven kan ook via administratie@cbssamenopweg.nl. De uitnodiging is ook terug te vinden onder “downloads” op de website van de school. Aanvang van de kanjerles 14.30 uur. De ouderavond begint om 19.30 uur.
Het pestprotocol, waarover uitleg wordt gegeven op deze avond, is eveneens te downloaden via “downloads” op de website.

Typediploma

Alle leerlingen van groep 6 krijgen de mogelijkheid om hun typediploma te halen. Elke week volgen zij het programma “Typebasic” wat aan het einde een diploma oplevert. Dit jaar was Joost de eerst die het diploma behaalde, inmiddels heeft ook Luca zijn diploma gehaald.

Open schoolochtend en inschrijving nieuwe leerlingen

De open ochtend voor nieuwe leerlingen zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 2 februari. Deze ochtend is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt tussen 1 juli 2012 en 30 juni 2013. Er kan dan in groep 1 gekeken worden en uw kind kan ingeschreven worden. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. U kunt het formulier ook downloaden via de website. Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dat dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen. Deze ochtend is er een ook open ochtend op OBS Klim-op en PSZ Trippel Trappel.

Dirk IV loop

Zaterdag 21 januari wordt de 23e Dirk IV loop gehouden. Speciaal voor de groepen 3 t/m 8 wordt ook een jeugdloop georgansiseerd. De start is om 13.00 uur. Het parcours is op het Dirk IV-plein. Inschrijven kan via www.inschrijven.nl of op de dag zelf tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijd.

Biebmoeder gezocht

De biebmoeders willen nog versterking voor de vrijdagmorgen bij het innemen en uitlenen van de boeken. Voor meer informatie over de bibliotheek kunt u terecht op de website, via “school” komt u op “bibliotheek”. U kunt zich opgeven via administratie@cbssamenopweg.nl.

Oproep aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8

Voor het aanmelden op de voortgezet onderwijsschool zijn de volgende materialen nodig:
– 2 pasfoto’s
– uittreksel GBA (Gemeentelijke Basis Administratie)
Wilt u tijdens de VO gesprekken in februari deze materialen meenemen?
Tip, het uittreksel kan via internet worden aangevraagd (is tevens goedkoper):
https://secure.giessenlanden.nl/index.php?simaction=content&stukid=4071&…
Als er vragen zijn, dan hoor ik dat graag.
Jolanda Mulder.

Informatie over vervolgonderwijs

De volgende data zijn bij ons bekend:
Op woensdag 29 februari 2012 is er een doe-dag bij het Gilde vakcollege techniek.

Open dagen:
Het Gilde vakcollege techniek, woensdag 25 januari 2012 van 13.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 21.00uur
Wellantcollege Gorinchem, woensdag 25 januari 2012 van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur
Merewade College (atheneum, havo, mavo), vrijdag 27 januari 2012 van 16.00 uur tot 21.00 uur
Uilenhof (nieuwe mavo, havo junior) is op zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 uur tot 13.00 uur
Scholengemeenschap Gomarus (vmbo, havo, atheneum), dinsdag 17 januari 2012 aanvang 19.00 uur
Lyceum Oudehoven, woensdag 1 februari 2012 vanaf 14.30 uur
Wellantcollege De Bossekamp Ottoland, vrijdag 10 februari 2012 van 15.30 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.


Data om te onthouden

16 januari maandopening groep 8
16 januari geen dammen
17 januari kijkmiddag Kanjertraining, aanvang 14.30 uur
17 januari ouderavond met als onderwerp “pesten”, aanvang 19.30 uur
18 januari meester Tom jarig

Groeten,
Inge Ros