Nieuwsbrief 2

Nieuws

sep 18

Corona afspraken

We hebben in de afgelopen tijd gemerkt dat we flexibel en voorzichtig moeten zijn om ervoor te zorgen dat de kinderen veilig naar school kunnen en leerkrachten hun werk kunnen blijven doen. Gelukkig staan alle leerkrachten weer gezond voor de klas.

We zullen met elkaar de corona afspraken moeten blijven naleven. Samen zijn we verantwoordelijk voor de gezondheid van de kinderen en de leerkrachten. Daarom nog even op een rij:

Is uw kind verkouden, snotterig of niet lekker, laat het dan thuis!

  • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin thuis.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
  • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
  • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
  • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

We begrijpen dat het voor u als ouder ook niet altijd makkelijk is om goed in te schatten of u uw kind naar school kunt laten gaan. Om u hierbij te helpen hebben organisaties vanuit onderwijs en kinderopvang samen met artsen een beslisboom opgesteld. Doorloopt u de vragen van de beslisboom, dan kunt u een beslissing nemen over het wel of niet naar school gaan van uw kind.

Maandviering door groep 6

De eerste maandviering van dit schooljaar zal door groep 6 gedaan worden. Helaas is het niet mogelijk om ouder(s)/verzorger(s) hierbij aanwezig te laten zijn. Via parro zult u een impressie krijgen van wat de kinderen hebben gedaan.

Informatieavond groep 3 en 8

Donderdag 24 september zal de informatieavond plaatsvinden voor groep 3 (18.45 uur) en groep 8 (20.00 uur). Denkt u er aan dat u zich uiterlijk vandaag, 18 september kunt opgeven via de link in de eerder gestuurde mail?
Voor de andere groepen ontvangt u een informatiebrief en foto’s/filmpjes via parro.

Studiemiddag 28 september

Op maandag 28 september zijn alle kinderen om 12.30 uur uit. Als team zullen we dan o.a. uitgebreid verder spreken over het mogelijk doorzetten van het continurooster. Zoals u weet zijn we gestart met een externe, vervolgens is er een inventarisatie bij het team geweest tijdens een personeelsvergadering. Daar kwamen nog vragen en opmerkingen naar voren waar we verder op in zullen gaan tijdens de studiemiddag. Verder is er een werkgroep samengesteld van teamleden en ouders om mee te denken in het proces. Zodat we u op een goede manier kunnen voorzien van informatie, om u vervolgens om uw mening te kunnen vragen, voordat we een voorlopig besluit bij de MR kunnen voorleggen.

Kinderpostzegels

In de periode van 23 tot 30 september worden er weer kinderpostzegels verkocht door de kinderen van groep 7 en 8. Op woensdag 23 september mogen deze groepen starten met de verkoop om 12.00 uur.

Koptelefoon / geluidsoortjes

Vanaf groep 3 heeft uw kind een eigen koptelefoon of geluidsoortjes nodig bij het werken op de laptop, tablet of computer. Wilt u dit meegeven als het nog niet op school aanwezig is (graag voorzien van naam)?

Wererld Alzheimerdag Dag

Op maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag met als thema Jong en Oud. Deze dag worden tekeningen uitgedeeld bij ouderen met dementie op verschillende zorgorganisaties binnen Molenlanden. Op school en thuis is er flink gekleurd. Veel ouderen zullen verrast worden door de mooie creaties van de kinderen.

Data om te onthouden

  • 21 sept. Wereld Alzheimer dag
  • 23 sept.- 30 sept. verkoop kinderpostzegels
  • 24 sept. ouderavond groep 3 en 8
  • 28 sept. studiemiddag, leerlingen vrij vanaf 12.30 uur.
  • 2 okt. volgende nieuwsbrief