Nieuwsbrief 2

Nieuws

aug 23

Informatieavond

De eerste week zit er inmiddels al weer (bijna) op. Ik zag nog wat gespannen gezichten op de eerste dag, maar heb het idee dat iedereen inmiddels al zijn draai begint te vinden.
Binnenkort hopen we u te ontmoeten op de informatieavond waarop we u een beeld willen geven van waar de kinderen mee bezig zijn, maar ook wat ze nog te wachten staat dit schooljaar.
We nodigen u van harte uit op maandagavond 5 september. Vooral ook voor de uitleg die er gegeven zal worden over ouderportaal. Dit schooljaar gaan we namelijk stapje voor stapje u, als ouder/verzorger, inzicht geven in het leerlingvolgsysteem dat we op school gebruiken, ParnasSys. U moet hierbij denken aan inzicht in uw administratieve gegevens (naam, adres, emailadres), maar ook aan cijfers van methode gebonden toetsen en Cito. Voor deze uitleg worden ook de ouders van de leerlingen van groep 3 uitgenodigd.
De avond zal er als volgt uit zien:
19.00 tot 19.45 uur informatie in de groepen: 0/1, 4/5a, 5b/6
20.00 uur uitleg ouderportaal
20.45 tot 21.30 uur informatie in de groepen: 2, 7 en 8
De leerkracht van groep 3 en van de plusklasleerkracht houden de informatieavond op dinsdag 6 september om 20.00 uur.

Hulp gezocht voor handwerken en hoofdluis controle

We zijn dringend op zoek naar ouders/opa’s/oma’s of andere vrijwilligers die willen helpen met het geven van de handwerkles op donderdagmorgen van 11.00 uur tot 12.00 uur. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de hoofdluis controle. Deze controle wordt uitgevoerd na elke vakantie.
Opgeven kan via Tineke@cbssamenopweg.nl

Doel zendingsgeld tot de herfstvakantie

Tot aan de Herfstvakantie hebben we in alle groepen speciale aandacht voor Ajay Kumar Boodi. Boodi is zijn achternaam.
Ajay Kumar is geboren op 1 juli 2000 – hij is dus 16 jaar- en woont in India. Hij heeft een vader en moeder en een broer, Vijay van 15 jaar.
Hij vindt het leuk om jongere kinderen te helpen met hun schoolwerk en doet vaak klusjes voor zijn moeder.
Veel speelgoed heeft hij niet, maar hij vindt het leuk om te schaken.

Door middel van het kind-sponsorprogramma van Woord & Daad ondersteunen wij hem al jaren financieel.
Door Ajay Kumar maandelijks te sponsoren, kan hij naar school en krijgt hij daar gezonde maaltijden.
Op school leert hij behalve lezen en schrijven ook over de God van de Bijbel en zingen ze veel liedjes over Jezus. Hij houdt erg van zingen, dus dat komt goed uit (;
Met zijn cijfers gaat het ook goed en hij is afgelopen jaar weer over gegaan naar de volgende groep.
Met zijn ouders is hij in de zomervakantie naar het dorp van zijn opa en oma geweest. Dat was het hoogtepunt van zijn vakantie.

Via Woord & Daad worden veel kinderen gesponsord door een gezin, maar wij sponsoren Ajay Kumar als school.
Dat maakt het wel iets onpersoonlijker, omdat we als school niet zo vaak een brief voor hem schrijven…
Het zou leuk zijn als we komend jaar -behalve zendingsgeld sturen- ook aan Ajay Kumar denken door het sturen van een tekening of een brief.
–> Geef die brief gerust af bij meester Govert, dan zorgt hij dat de tekening/ brief via Woord & Daad in India komt. Wellicht krijg je dan ook antwoord, hoewel de post er soms maanden over doet.
Dus je moet even geduld hebben…

Startdienst nieuwe schooljaar

Vanmorgen was de startdienst van het nieuwe schooljaar met als thema “Jij bent bijzonder”. Christiaan den Toom heette iedereen welkom namens de kerk en vertelde over de kerk en wat er te zien was. Na het zingen van “Here Jezus om Uw woord” ging Christiaan voor in gebed. Vervolgens werd het lied “Mijn God is zo groot!” gezongen en werd de schriftlezing gedaan door Lara en Luuk. Na het zingen van “U alleen U loven wij” deden Jorieneke van Drenth, Maud en Iris een sketch over verloren geld en sloot ds. Klink aan met een overdenking over de verloren penning. Het lied “Jij ben bijzonder” werd gevolgd door gebed van juf Janette. Het lied “‘K stel mijn vertrouwen” werd in canon ter afsluiting van de dienst gezongen.
Via https://www.youtube.com/watch?v=9wvZDZszRtk&feature=youtu.be krijgt u een impressie van de dienst. Onder “foto’s” staat een link voor het album van de startdienst.

Buitenschoolse muzieklessen voor leerlingen van groep 3 en 4

MuziekLokaal Giessenlanden biedt degelijk muziekonderwijs aan in een veilige omgeving: instrumentaal, individueel en in groepen, voor jong en oud.
Vanaf woensdag 21 september begint, op hun locatie in Arkel, de cursus AMV/VIO, voor kinderen uit groep 3 en 4 van de basisschool.

Tijdens deze AMV (Algemene Muzikale Vorming)-lessen, onder vakkundige leiding van Remco Kuijpers, leren de kinderen in groepjes spelenderwijs het notenschrift lezen.
Daarnaast leren ze van alles over maat, ritme en toonhoogtes.
Zo worden ze voorbereid op het bespelen van een instrument.
In de AMV-lessen zijn 10 VIO (Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs)-lessen opgenomen.
Door hun docenten worden verschillende instrumenten gedemonstreerd en mogen de kinderen het uiteraard zelf ook proberen!
Dit helpt hen bij het kiezen van een instrument, waarop zij later les kunnen krijgen.

Volgende week wordt huis aan huis bij Het Kontakt een flyer gevoegd, waarin MLG deze muzieklessen aankondigt.
Het betreft 38 lessen van 45 minuten, kosten € 297,= bij inschrijving voor 21 september. Meer informatie www.muzieklokaalgiessenlanden.nl

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.

Op de website vindt u onder “de school” – “jaarkalender” alle activiteiten van het nieuwe schooljaar. Ook zijn daar de vakanties en studiedagen terug te vinden.


Data om te onthouden

5 september informatieavond alle groepen, uitgezonderd groep 3
5 september informatie over openen ouderportaal
6 september informatieavond groep 3 en de plusklas

Groeten,
Jolanda Mulder
(waarneming directie)