Nieuwsbrief 2

Nieuws

sep 02

Lied van de week

Groep 3 en 4: Adam, waar ben je?
Groep 5 t/m 8: Opw. 461

Eerste schoolweek

De eerste schoolweek zit er al weer bijna op. Toch wel spannend; is mijn juf/meester aardig, naast wie zit ik, etc. In groep 3 zijn de eerste letters al geleerd en lezen de kinderen al het eerste woordje IK.
Verder is er in alle groepen veel aandacht besteed aan kennismaken, regels opstellen, omgaan met elkaar. Wij gebruiken daarvoor naast de Kanjertraining ook het boekje Grip op de Groep en merken dat investeren in de eerste schoolweken veel oplevert voor de rest van het jaar. In het kader daarvan starten we volgende week ook met Schooljudo. U kunt hierover verderop meer lezen.
De handwerklessen die de afgelopen jaren in groep 4 werden gegeven, hebben een andere opzet gekregen. Elke groep krijgt nu 4-6 weken per jaar handwerkles van de moeders in de klas in aanwezigheid van de juf/meester. Voor elke groep is iets nieuws bedacht. Zo is groep 7 deze week begonnen met breien!

De scholen zijn weer begonnen

Na de zomervakantie vallen er 15% meer verkeersslachtoffers onder jonge kinderen dan door het jaar heen. Om alle verkeersdeelnemers bewust te maken van de risico’s in het verkeer is er een ludieke en leerzame actie op maandag 8 september van 18.45 uur tot 19.45 uur op het Dirk IV-plein te Hoornaar.
Namens de gemeente zal wethouder Snoek aanwezig zijn, de presentator van deze avond is theatermaker Johan Cahuzak.
De actie wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Giessenlanden, politie, brandweer, ambulancedienst, EHBO, Veilig Verkeer Nederland, Lotus Groep en anderen.

Schooljudo gaat van start!

Vanaf volgende week starten we met Schooljudo.
Dit houdt in dat we 6 weken lang in de groepen 3 t/m 8 de kinderen 1 uur judoles per week aanbieden onder gymtijd. We hebben hiervoor gekozen omdat dit naar ons idee heel goed past bij het programma van de eerste schoolweken op het gebied van groepsvorming.
Zes weken lang staat de gymles in het teken van de waarden respect, samenwerken, beheersing, weerbaarheid, vertrouwen, en discipline. Belangrijke opvoedkundige waarden van het judo die in het speciale lesprogramma van Schooljudo worden geaccentueerd. Daarnaast staan de lessen ook voor heel veel plezier. Niet voor niets noemt Schooljudo haar gekwalificeerde Schooljudo leraren ‘Schooljudo Entertrainers’.
Schooljudo is een mooie toevoeging op het bewegingsonderwijs. Met echte judomatten en judopakken (voor de judopakken zorgt de school) wordt de gymzaal vanaf volgende week zes weken lang omgetoverd tot een dojo en wordt er in de klas de geheime Japanse taal van Schooljudo gesproken. De lessen worden gegeven in samenwerking met de lokale judoscholen. Na het programma kunnen de kinderen kennismaken bij deze clubs. Hierover ontvangen de deelnemers later meer informatie.
Kijk voor meer informatie over Schooljudo op www.schooljudo.nl

Informatieavond

Donderdag 18 september wordt er op school een informatieavond gehouden. Op deze avond krijgt u informatie over het lesprogramma in de betreffende groep en de specifieke afspraken die voor deze groep gelden.
Indeling informatieavond:
19.00 – 20.00 uur: groep 3, 5, 7, 8
20.15 – 21.15 uur: groep 1, 2, 4, 6
U wordt van harte uitgenodigd in het lokaal van uw kind!

Typecursus

Evenals vorig jaar bieden we de leerlingen van groep 6 een typcursus aan. Elke dinsdagmiddag na schooltijd wordt er in het ICT lokaal typles gegeven door juf Janette. Daarnaast kunnen de kinderen thuis oefenen met dit programma. Op dinsdagmiddag 16 september geeft juf Janette een voorlichting over deze typcursus. Als u van plan bent uw kind mee te laten doen, zou het fijn zijn als u hierbij aanwezig bent, zodat u precies weet hoe alles werkt. U bent van harte welkom in het ICT lokaal om 15.30 uur met uw zoon/dochter.

Wijziging datum schoolreis groep 3 t/m 7

De schoolreis voor de groepen 3 t/m 7 is gewijzigd. I.p.v. maandag 29 september is de schoolreis op dinsdag 30 september, bestemming Archeon.


Data om te onthouden

1 sept eerste schooldag
3 sept oud papier
14 sept juf Marijke jarig
18 sept informatieavond alle groepen (nadere informatie volgt)
22 sept informatieavond voor de ouders van de leerlingen van de plusklas

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security