Nieuwsbrief 2

Nieuws

sep 05

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Gewoon maar een knecht (opw. voor kids 11)
Groep 5 t/m 8: Ps 81:1

Spelen op het plein

Er zijn voor de pauze diverse buitenspeelmaterialen aangeschaft. De kinderen hebben daar al met veel plezier gebruik van gemaakt.

Zendingproject

Elke maandagmorgen wordt in de klas het zendingsgeld opgehaald. We sparen dit jaar voor het project ‘een volle maag’ van de organisatie ‘Red een kind’,
Elk jaar sterven er 6 miljoen kinderen door ondervoeding. Een onvoorstelbaar cijfer! Ondervoede kinderen zijn vatbaar voor allerlei ziektes. En met een lege maag kun je niet leren. Onze wens is dat alle kinderen genoeg te eten hebben. Een onbereikbaar doel? Niet als we allemaal ons steentje bijdragen. Op donderdagmiddag 12 september komt een medewerker van ‘Red een kind’ een presentatie op school geven, zodat we weten waar we met elkaar voor gaan sparen. We hopen vele magen te kunnen vullen dit jaar!

Plusklas

Afgelopen week hebben de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen voor wie er een plaatsje in de plusklas is, een brief per mail ontvangen. Deze selectie is gemaakt, zoals stond in de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar, aan de hand van een screeningsinstrument en de observatie en argumentatie van de leerkrachten van vorig schooljaar. Komende week zullen er intakegesprekken plaatsvinden met de ouders, de week erop met de leerlingen. Vervolgens zal de plusklas starten op dinsdag 1 oktober van half 9 tot half 11 in het ICT lokaal. Verdere informatie zal volgen in de nieuwsbrief en/of de site.
Juf Jolanda

Bibliotheek

Met ingang van het nieuwe schooljaar hanteren we een nieuwe opzet van de bibliotheek. Op dinsdag leent de bovenbouw (groep 5-8) boeken in de bieb boven (voorheen documentatiecentrum). Op vrijdagmorgen lenen de kinderen van de onderbouw boeken in de bieb beneden. Kinderen mogen (voorlopig) twee boeken kiezen; een ‘leesboek’ en een informatief boek. Eén boek mag mee naar huis. Elke week is er gelegenheid om boeken te ruilen. We hebben ongeveer 100 nieuwe leesboeken aangeschaft en ook een hoeveelheid informatieve boeken en hopen in de loop van het jaar nog een keer een groot aantal nieuwe boeken aan te kunnen schaffen omdat we ook veel (verouderde) boeken hebben weggedaan. Deze boeken zullen op de boekenmarkt in de kinderboekenweek verkocht worden (u hoort daar nog meer van). Graag zouden we zien dat kinderen uiterlijk drie weken hun boeken thuis houden, zodat er een goede omloop is in de boeken. De mini-infoboekjes zijn niet meer te leen. Die zijn in de klassen gezet, zodat de kinderen die tussendoor extra kunnen lezen.

Typeles

Zoals voor de vakantie al genoemd, starten we volgende week met een nieuw programma voor de typelessen waaraan de kinderen van groep 6 kunnen deelnemen. Op dinsdagmiddag zal juf Janette van 15.30 tot 16.00 uur in het ICT lokaal de kinderen begeleiden. Daarnaast kunnen de kinderen thuis ook oefenen omdat het programma online is. De kosten hiervoor zijn € 13,50. Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u zich opgeven bij info@cbssamenopweg.nl
U kunt het programma bekijken op www.typeworld.nl

Schoolreis groep 3 t/m 7

Donderdag 19 september gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis naar de Efteling. Nadere informatie volgt nog. De groepen 1,2 en 8 hebben die dag gewoon les.

Schalen

Voor de vakantie zijn er schalen blijven staan van ouders die pannenkoeken gebakken hebben. Wilt u uw schaal nog meenemen? Ze staan in de keuken voor u klaar.

Website

Op de website is weer nieuws geplaatst bij verschillende groepen. We hopen zo spoedig mogelijk de juiste groepsfoto op de website te kunnen zetten.

Hartelijke groet,
Inge Ros


Data om te onthouden

2 september 1e schooldag ( denk aan de gymspullen!)
4 september oud papier
10 september maandopening groep 6
14 september juf Marijke jarig
16 september informatieavond alle groepen
19 september schoolreis groep 3 t/m 7

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security