Nieuwsbrief 19

Nieuws

feb 07

Lied van de week

Week 7: Groep 3 t/m 5 Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam
Groep 6 t/m 8 Opw.815: Vul dit huis met Uw glorie

Week 8: Groep 3 t/m 5 WK477: Zegen ons Algoede
Groep 6 t/m 8 Opw.kids 170: U bent machtig

Staking 31 januari

Afgelopen vrijdag 31 januari was er veel belangstelling voor de stakingsdag in het primair onderwijs. U heeft het ongetwijfeld meegekregen via het nieuws. Terwijl onze leerkrachten op school deze dag gebruikten om administratieve taken bij te werken, werden ze verrast door bezoek van dhr. Jan de Vries, voorzitter van het CNV Connectief en door Jaroah de Jong, de cupcake-ster en oud-leerling die een heerlijke vruchtenslof kwam brengen. Op deze wijze werd ons personeel een hart onder de riem gestoken.

Studiemiddag 3 februari

Afgelopen maandagmiddag zijn we als team verder gegaan met het onderwerp “visie”. In november zijn we daarmee gestart in gezamenlijkheid met het bestuur. Wat vinden we belangrijk op de CBS Samen op Weg? Waarin vinden we elkaar? Hoe zie je dat in de praktijk? Wat is er nodig voor de toekomst? Het leverde boeiende gesprekken op.

Daarnaast hebben we gesproken over wereldoriëntatie. Hoe loopt het uitproberen van de eerste methode. Wat vinden we de plus- en minpunten.

Verder hebben we met elkaar gesproken over Parro. Parro is een communicatie- en organisatiemiddel van ParnasSys. ParnasSys is het systeem waar we als school mee werken om de leerlingen te volgen (als ouder maakt u gebruik van het ouderportaal dat daar aan gekoppeld is). Waar moet u aan denken bij Parro? Een voorbeeld van communicatie is, dat we bijvoorbeeld foto’s op een AVG vriendelijke manier kunnen delen. Een ander voorbeeld is het organiseren van 10 minutengesprekken. Dat gaat via Parro door in te schrijven op een tijdstip dat u zelf goed uitkomt. De leerkrachten en ouders van het ouderpanel zijn bezig met een pilot om zo met elkaar te kijken welke mogelijkheden we willen gaan inzetten voor onze school.

Kerk-school-gezinsdienst

Op 9 februari 2020 is er een kerk-school-gezinsdienst in de Hervormde Kerk van Hoornaar. Het thema van de voorbereidende week en de kerkdienst is: ‘Bouwen aan Gods Koninkrijk’. In de Bijbel zien we de Here God bouwen aan Zijn Koninkrijk. Van Genesis tot Openbaring leert God ons door de verhalen heen over Zijn Koninkrijk en wij mogen hier ons steentje aan bijdragen. De kerkdienst begint om 9.30 uur en na de dienst is er de mogelijkheid om samen koffie te drinken en na te praten in ‘de Kerkbuurt’. Ouders, kinderen en andere belangstellenden, van harte welkom!

Afgelopen week hebben de kinderen zich voorbereid op dit thema. Op maandag is de week geopend met een gezamenlijk moment in de hal (foto’s en een filmpje vindt u in het fotoalbum) en daarna is in de klas geluisterd naar de verhalen en geknutseld. Deze werkjes zijn zondag in de kerk te bewonderen.

Typediploma

Ook afgelopen week is er weer een typediploma behaald. Van harte gefeliciteerd met deze knappe prestatie! 

Inschrijven nieuwe leerlingen

Dinsdag 11 februari wordt de jaarlijkse open ochtend georganiseerd in samenwerking met de OBS en de BSO. Ouders met kinderen in de leeftijd tot 4 jaar zijn welkom om op school te komen kijken en een presentatie bij te wonen. Kinderen mogen meedoen met groep 1. De open ochtend duurt van 9 tot 11 uur, de presentatie op onze school is om 10 uur. Kent u ouders met kinderen in deze leeftijd, laat het ons weten, dan kunnen we voor een persoonlijke uitnodiging zorgen.

Maandviering groep 2

Dinsdagochtend, 18 februari zal groep 2 de maandviering verzorgen. Ouders en verzorgers van de kinderen zijn van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. De viering begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Gesprekken voortgezet onderwijs

Dinsdag 18 februari en woensdag 19 februari gaan de leerkrachten van groep 8 in gesprek met de ouders en kinderen van deze groep over het advies voor het voortgezet onderwijs. Hierover hebben zij inmiddels een mail ontvangen.

10 min. gesprekken 20 febr.

Op donderdag 20 februari worden de 10 minuten gesprekken gehouden voor groep 3 t/m 7. Deze avond zal het rapport en de uitkomst van de laatste cito afname besproken worden. Alle ouders(s)/verzorger(s) van de leerlingen worden voor een gesprek verwacht. U krijgt ruim van te voren een schema met de tijd waarop u bent ingedeeld. Binnenkort ontvangt u ook een mail met het formulier waarop u gespreksonderwerpen kunt aangeven.

Paasviering

Op maandag 6 april zullen we een Paasviering houden om 19.00 uur. We willen dan met behulp van de muziekimpuls een Matteus opvoeren. Een oratorium over het lijdens- en sterfverhaal van Jezus, geschreven door Johann Sebastian Bach uit 1728, speciaal herschreven voor kinderen. We zouden voor dat moment ook een schoolorkest willen vormen. Het gaat om het instuderen van 1 stuk. Verschillende instrumenten zijn welkom van blokfluit tot gitaar. Enige ervaring is wenselijk, als richtlijn geven we 2 jaar muziekles mee.

Mocht uw kind een instrument spelen en zich willen aansluiten bij het schoolorkest, dan graag een mailtje naar juf Mariëtte (mariette@cbssamenopweg.nl). Ook voor eventuele vragen kunt u bij haar terecht.

Flexibele verlofdag

In de afgelopen tijd hebben we gemerkt dat diverse leerlingen de flexibele verlofdag hebben ingezet of gaan inzetten. Blijkbaar voorziet deze mogelijkheid in een behoefte en daar zijn we blij mee. Het is misschien goed om u er nog op te wijzen, dat deze dag 1 maal per schooljaar, per gezin ingezet kan worden, buiten de citoperiode. (Dus geen losse dagdelen en niet per kind verschillend). Voor de exacte beschrijving van de regels, zie schoolgids pag. 36.

Ouderavond Mediawijsheid

In November is de ouderavond geweest over Mediawijsheid. Samen met verschillende scholen uit de buurt is deze avond georganiseerd. In de hal van onze school kwamen we bijeen om te luisteren naar de presentatie van Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en Media. De aanwezigen hadden aangegeven het op prijs te stellen om de handouts van de presentatie te ontvangen. Was u niet bij de ouderavond? Kijk dan ook gerust de onderstaande bestanden even door.

Vrijwilligers gezocht

Luizenpluizer: Nu we na lang vragen gelukkig 2 nieuwe mensen gevonden hebben, moeten 2 andere stoppen vanwege wijzigingen in werk en het volgen van een opleiding. Dus we zoeken er weer 2. Bent u in de gelegenheid en bereid om te helpen, na de vakanties op donderdagmiddag (of in overleg op een ander moment), laat het dan weten via: administratie@cbssamenopweg.nl.

Website

Er zijn foto’s en filmpjes van de opening van de kerk-school-gezinsweek. En er is nieuws bij groep 1 over de broedmachine.

Data om te onthouden

  • 9 feb: Kerk-school-gezinsdienst
  • 11 feb: Open ochtend
  • 18 feb: Maandviering groep 2
  • 18-19 feb: VO gesprekken
  • 20 feb: 10 min.gesprekken
  • 21 feb: start voorjaarsvakantie (hele dag les)
  • 21 feb: volgende nieuwsbrief