Nieuwsbrief 19

Nieuws

jan 24

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Ps 116:1
Groep 5 t/m 8: Ps 116:1

Gratis lidmaatschap en pasje voor bibliotheek

Vandaag krijgen alle leerlingen een brief mee daarin uitleg over ons nieuwe bibiotheeksysteem op school en het lidmaatschap van de openbare bibliotheek. Bij de brief zit een pasje en inloggegevens. Hiermee kunt u thuis op de website van www.bibliotheekaanzet.nl inloggen en boeken zoeken. De boeken kunnen geleend worden in de bibliotheek naar keuze. Voor het lenen op school kunnen de kinderen op school in ‘Schoolwise’ boeken zoeken en lenen. De biebmoeders zullen de kinderen daarbij helpen. Maandag zullen de kinderen in de klassen hierover nog uitleg krijgen. Met dit gratis lidmaatschap van de openbare bibliotheek en de vernieuwing van onze schoolbibliotheek hopen we het lezen bij de kinderen te bevorderen.
De bibliotheekpasjes hoeven niet in de schoolbibliotheek gebruikt te worden, daar zijn de gegevens van de kinderen bekend.

Gesprekken voortgezet onderwijs met de ouders van de leerlingen van groep 8

Dinsdag 28 januari zullen de gesprekken met de ouders van de leerlingen van groep 8 over de keuze van het voortgezet onderwijs plaatsvinden. Alle ouders hebben daar een persoonlijke uitnodiging voor gekregen.

Nationale voorleesdagen

De Nationale voorleesdagen zijn dit jaar van 22 januari t/m 1 februari. Op woensdagmiddag 29 januari om 14.00 uur leest kinderboekenschrijfster Janneke Schotveld voor in boekhandel Cursief, Kruisstraat 4, Gorinchem. Janneke Schotveld is zelf juf en bekend geworden met “Superjuffie”. De schijfster zet met plezier haar handtekening in nieuwe of al eerder gekochte boeken. De toegang is gratis.

Schoolvolleybaltoernooi

Kinderen (groep 4 t/m 8) die het leuk vinden om (beter) te leren volleyballen hebben zich vorige week opgegeven voor het Schoolvolleybaltoernooi van woensdagmiddag 5 februari.
Als voorbereiding op dit toernooi met scholen uit Giessenburg, Schelluinen, Noordeloos en Arkel, wordt er op woensdagmiddag geoefend in het Bruisend Hart onder leiding van volleyballers van Vedo ’70.

Oefendata en -tijden:
Kinderen uit groep 4, 5 en 6: 29 januari van 13.30- 14.30 uur
Kinderen uit groep 7 en 8: 29 januari van 14.45- 15.45 uur

Het toernooi zal op woensdag 5 februari worden gehouden in Sportzaal Neerpolder in Giessenburg.
Kinderen uit groep 4, 5 en 6 spelen van 13.30- 15.15 uur
Kinderen uit groep 7 en 8 spelen van 15.30- 17.15 uur

Ouders die zich hebben opgegeven om te rijden naar het toernooi zullen hiervoor nog worden benaderd door meester Govert.
Ook zullen er voor elk van de 4 teams ouders worden gevraagd om een team te begeleiden.

Heerlijk om sportief bezig te zijn met leeftijdsgenoten van je eigen school en van andere scholen.
Natuurlijk is iedereen uitgenodigd om op 5 februari te komen aanmoedigen in Giessenburg!

Sportieve groet,

Meester Govert

Maandopening groep 7

Op dinsdag 4 februari verzorgen de leerlingen van groep 7 de maandopening. Alle ouders van de leerlingen van groep 7 worden hiervoor uitgenodigd. De maandopening begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Jeugdloop Dirk IV loop

Speciaal voor de groepen 3 t/m 8 wordt een jeugdloop georganiseerd op 25 januari a.s. De start is om 12.00 uur, het parcours is op het Dirk IV-plein in Hoornaar. Deelname is gratis en de kinderen kunnen zich inschrijven via www.inschrijven.nl Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijd. Alle kinderen krijgen een leuke herinnering en limonade.

Dyslexie

In oktober hebben we als team een studiemiddag gehad over dyslexie. Juf Agnes heeft u toen via de nieuwsbrief/site inhoudelijk op de hoogte gesteld van wat er die middag aan de orde is geweest.

Met de informatie van de studiemiddag zijn we gestart met het opstellen van een protocol. Daarin staat wat wij kinderen met dyslexie kunnen bieden. Zo kan de CITO toets worden voorgelezen (behalve begrijpend lezen, anders wordt het begrijpend luisteren) en is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het vergroten tot A3 formaat. De aanpassingen worden vooraf besproken met leerling en ouders.
Verder zijn we op dit moment bijvoorbeeld nog aan het bekijken hoe we omgaan met het afnemen en normeren van Engelse toetsen.
In januari/februari worden de CITO toetsen afgenomen en zullen we tijdens de personeelsvergadering over de opbrengsten bekijken welke kinderen in aanmerking zouden kunnen komen voor een dyslexieverklaring.
De leerkracht zal, als dit uw kind betreft, contact met u opnemen om dit met u te bespreken. Vervolgens zal er met uw toestemming een traject beginnen waarin uw kind 3 maanden extra en intensieve leesbegeleiding krijgt. Deze begeleiding staat los van de leeslessen in de groep en mag alleen door een leerkracht of een RT-er worden gegeven.
Na deze 3 maanden kunnen we (door opnieuw te toetsen) kijken of er vooruitgang zichtbaar is en of er voldoende reden is om een onderzoek aan te vragen.
Mochten er nog vragen zijn, kunt u ze natuurlijk altijd stellen aan de groepsleerkracht of juf Jolanda.

Nieuws uit groep 3 en 4

Op donderdag 8 mei gaan wij met de groepen 3 en 4 op excursie. Wij zullen die morgen meelopen met de boswachter in Leersum. Hij gaat ons van alles leren over het zoeken en volgen van dierensporen en over de dieren in het bos.
Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders die ons willen rijden en begeleiden. Aangezien wij met twee groepen gaan, hebben wij minimaal 10 ouders nodig om de excursie door te laten gaan. U kunt zich hiervoor opgeven bij Janette (janette@cbssamenopweg.nl). Wilt u ook vermelden hoeveel kinderen er in uw auto kunnen?
Wij zien uit naar uw reactie.

Oortjes voor gebruik bij de ICT lessen

We melden u de aanschaf van oortjes voor elk kind. Bij de ICT lessen werden tot nu toe koptelefoons gebruikt. Deze gingen erg vaak stuk. We hebben nu voor ieder kind oortjes aangeschaft. Dit is persoonlijk bezit. Als ze kapot gaan of kwijt zijn moeten de kinderen zelf voor nieuwe zorgen. Hiermee hopen we dat kinderen meer verantwoordelijk zijn voor hun spullen.

Open schoolochtend 6 februari en inschrijving nieuwe leerlingen

Op donderdagmorgen 6 februari is van 9.00 uur tot 11.00 uur de jaarlijkse open ochtend van de brede school, CBS Samen op Weg, OBS Klim-op, PSZ Trippel-Trappel en BSO de Polderkids.
Op onze school is deze ochtend bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt na 1 juli 2014. Er kan ook in groep 1 gekeken worden en uw kind kan ingeschreven worden. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website.
Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt tussen 1 juli 2014 en 30 juni 2015, wilt u dit dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen.

Website

Op de website treft u nieuws uit groep 1 (tweeling geboren), groep 2 (een aapje in de slagroom), groep 5/6 (knikkerbanen) en groep 7 (voorbereiding maandopening).


Data om te onthouden

28 januari VO gesprekken ouders groep 8
3 t/m 7 februari techniekweek
4 februari maandopening groep 5/8
5 februari schoolvolleybaltoernooi in Giessenburg
6 februari open ochtend brede school
11 feb. t/m 13 feb. CITO eindtoets groep 8
14 februari alle leerlingen s’middags vrij
17 februari t/m 21 februari voorjaarsvakantie

Groeten,
Inge Ros