Nieuwsbrief 19

Nieuws

dec 17

Lied van deze week

Groep 3,4 en 5: Ps 118:1b
Groep 6,7 en 8: Lied 47:1

Maandopening groep 3 maandag 14 januari

De ouders van de leerlingen van groep 3 worden van harte uitgenodigd deze maandopening bij te wonen. De opening begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Laarsjes leerling groep 1

Voor de vakantie heeft een meisje uit groep 1 per ongeluk verkeerde schoenen aangedaan na de gymles.
Nu is ze haar eigen schoenen kwijt. Is er een meisje uit groep 1 die thuis zwarte ‘Click’ laarsjes heeft die niet van haar zijn?
We horen het graag dan kunnen we ze weer omruilen.

Ouderraad

Alle drukte van de decembermaand is weer voorbij. We hebben genoten van het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. Achter de schermen is voor alle festiviteiten hard gewerkt door de ouderraad. Zij stonden steeds weer klaar om de school te versieren, voor koffie en thee te zorgen, hand- en spandiensten te verzorgen bij de activiteiten in de klas en last but not least, alles weer op te ruimen!
Hierbij willen we daarom, namens het team en de kinderen, de ouders van de ouderraad heel hartelijk bedanken voor hun inzet in de december. Zonder jullie zou het een stuk moeilijker zijn om alles zo goed te laten verlopen!

Typecursus

Zoals al eerder aangegeven is de organisatie van de typecursus vanaf dit schooljaar anders ingericht.
We geven in groep 6 niet meer klassikaal typeles. Vanaf volgende week bieden we de kinderen van groep 6 wel de gelegenheid om op eigen kracht een typediploma te halen. Hiervoor is het mogelijk om na schooltijd (behalve woensdag), van 15.15 tot 15.45 uur in het ICT-lokaal een typecursus te volgen. De kinderen zijn hierbij zelfstandig aan het werk, zonder verdere begeleiding. Dit betekent dat de kinderen ook zelf verantwoordelijk zijn voor hun werk en gedrag! Hoe beter en vaker er geoefend wordt, hoe sneller het diploma behaald kan worden. De kinderen hebben tot de zomervakantie de tijd om hun diploma te halen. We maken op school gebruik van het programma Typebasic.
Als u uw zoon of dochter hiervoor op wil geven, kunt u een mail sturen naar administratie@cbssamenopweg.nl

Maandag 14 januari zal er gestart worden met een korte instructie om 15.15 uur in het ICT-lokaal.
Met vriendelijke groet,

Inge Ros

Handig materiaal groep 3

Voor de leerlingen van groep 3 staat de volgende link op de website onder “Groep 3 handig materiaal” http://www.kinderpleinen.nl/showPlein.php?plnId=1687.
Daar kan worden geoefend met lezen. Dit past bij de methode “Veilig leren lezen” die in de groep gebruikt wordt.

Website

Voor open dagen en open avonden van het voortgezet onderwijs vindt u een overzicht op de website onder “downloads”.


Data om te onthouden

14 januari maandopening groep 3
14 januari MR

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security