Nieuwsbrief 19

Nieuws

dec 22

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Je hoeft niet bang te zijn
Groep 6/7 en 8: Opw. 122

Droevig nieuws

Twee weken geleden werd juf Marleen en haar familie opgeschrikt door een val van haar vader.
Hij is toen in het ziekenhuis beland en zijn toestand was zorgelijk. Twee weken hebben zij geleefd tussen hoop en vrees. Afgelopen zaterdag is haar vader overleden en donderdag werd hij begraven.
Wij wensen Marleen en haar gezin heel veel sterkte met dit verlies en Gods nabijheid en troost in de komende tijd.

Goed Nieuws

Woensdagavond en donderdagochtend mochten we op school weer het kerstfeest vieren.
Het goede nieuws van de komst van de Here Jezus werd op verschillende manieren gevierd:
De kleuters gingen “op zoek naar het Koningskind” en beeldden dit uit met zaklampen. Zij vonden Hem, niet alleen in de kribbe, maar ook in het Woord van God, dat in de vorm van een brief tot ons is gekomen. Wat mooi om te zien dat ook deze kleine kinderen op zo’n manier mogen ontdekken dat we niet alleen in december mogen vieren dat de Here Jezus tot ons is gekomen maar dat wij daarover elke dag kunnen lezen in de Bijbel!
Met groep 3, 4 en 5 vierden we ook kerstfeest in de hal. Ook bij hen waren er mensen op zoek naar een Koningskind nl. de wijzen. Zij brachten goud, wierook en mirre maar ontvingen een nog veel mooier cadeau; de liefde van Jezus.
De groepen 6/7 en 8 gaven hun eigen invulling in de klas.
Vrijdag is nog een gewone schooldag en dan sluiten we de deuren voor een heerlijke kerstvakantie.
Namens het team wens ik u allen Gezegende kerstdagen en goed 2012!

Schoolkrant

Het team heeft besloten om niet langer een schoolkrant uit te brengen. Alle informatie en acitiviteiten zijn terug te vinden op de website van de school. Met grote regelmaat maken de leerlingen of de leerkrachten stukjes over de activiteiten in de groep. Ook zijn daar fotoalbums terug te vinden van bijv. schoolreis, bezoek sinterklaas, kerstviering e.d. Dit alles maakt een schoolkrant overbodig. We hopen dat u met regelmaat een kijkje neemt op www.cbssamenopweg.nl.

Kerstvieringen

Op de website vindt u een fotoalbum van de kerstviering van de groepen 1 en 2. Onder “nieuws” is de uitbeelding van het kerstverhaal in een powerpoint te zien door de kinderen van groep 1 en 2.

Ouderraad bedankt!

De juffen van groep 1 en 2 willen de ouderraad bedanken voor de goede verzorging tijdens de kerstviering. Zij hebben de school versierd, gezorgd voor koffie, thee en limonade en voor iets lekkers bij de koffie. Ook Miele Nederland bedankt.

Hulp gezocht

De ouderraad wil graag hulp bij het opruimen van de kerstversieringen. Zij kunnen uw hulp gebruiken op maandagmorgen 9 januari om 8.30 uur.

Biebmoeder gezocht

De biebmoeders willen nog versterking voor de vrijdagmorgen bij het innemen en uitlenen van de boeken. Voor meer informatie over de bibliotheek kunt u terecht op de website, via “school” komt u op “bibliotheek”. U kunt zich opgeven via administratie@cbssamenopweg.nl.

Juf Marja weer voor de klas

Na de kerstvakantie zal juf Marja, na een afwezigheid door zwangerschap- en ouderschapsverlof, weer elke vrijdag voor groep 6/7 staan. Ook zal zij de verlofdagen van juf Ineke invullen.

Lezen in de vakantie

Het is natuurlijk heel fijn dat de kinderen twee weken vakantie hebben. Als de kinderen, vooral de kinderen van groep 3, niet lezen in de vakantie, gaat het leesniveau merkbaar terug. Wilt u uw kinderen, ook in deze vakantie, stimuleren om te lezen?
Na de vakantie worden in de groepen 3 t/m 8 DMT en AVI afgenomen.

Informatie over vervolgonderwijs

De volgende data zijn bij ons bekend:
Op woensdag 11 januari 2012 is er een doe-middag bij het Lyceum Oudehoven (havo, atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs)
Op woensdag 11 januari 2012 is er informatieavond voor ouders bij het Lyceum Oudehoven, aanvang 19.30 uur.
Op woensdag 29 februari 2012 is er een doe-dag bij het Gilde vakcollege techniek.

Open dagen:
Het Gilde vakcollege techniek, woensdag 25 januari 2012 van 13.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 21.00uur
Wellantcollege Gorinchem, woensdag 25 januari 2012 van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur
Uilenhof (nieuwe mavo, havo junior) is op zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 uur tot 13.00 uur
Scholengemeenschap Gomarus (vmbo, havo, atheneum), dinsdag 17 januari 2012 aanvang 19.00 uur
Lyceum Oudehoven, woensdag 1 februari 2012 vanaf 14.30 uur
Wellantcollege De Bossekamp Ottoland, vrijdag 10 februari 2012 van 15.30 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.


Data om te onthouden

26 december t/m 6 januari kerstvakantie
17 januari kijkmiddag Kanjertraining
17 januari voorlichtingsavond pesten

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security