Nieuwsbrief 18

Nieuws

jan 11

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Ps 118:1b
Groep 6 t/m 8 Lied 47:1

Schoolfruit

De leerlingen krijgen woensdag een mandarijn, donderdag een appel, vrijdag krijgen de leerlingen van groep 1 en 2 een mandarijn, de overige leerlingen een kiwi.
Wilt u uw kind voor het makkelijker eten van de kiwi een theelepeltje meegeven?

Business for Kika

Vanaf eind oktober ben ik in samenwerking met juf Martine en de plusklas het project ‘Business for Kika’ gestart. Voor het project hebben de kinderen in de afgelopen maanden een eigen ondernemingsplan geschreven, een bedrijf opgestart, hun bedrijfslogo ontworpen en zijn vervolgens gaan ondernemen voor KiKa. Hiervoor hebben de kinderen hun eigen producten ingekocht en/of gemaakt en daarna weer verkocht. Ook is er aandacht geweest voor het thema kinderkanker en wat het doel van KiKa is in de les besproken.
Gisteren hebben we het project afgesloten met een ondernemers certificaat en taart. Het totaalbedrag van het project is uitgekomen op het fantastische bedrag van € 5.085,00.
11 oktober 2019 ga ik in Chicago de marathon voor Kika lopen. De opbrengst komt ten goede aan mijn project voor Kika.
Via deze weg wil ik nogmaals Juf Martine, de kinderen van de plusklas (en uiteraard hun ouders), sponsors en natuurlijk ook alle afnemers van de producten voor Kika bedanken. Voor mij is een project met kinderen voor kinderen met kinderkanker het leukst om te doen, en zeker als ze zo enthousiast zijn als deze groep super ondernemers!

Groeten,
Gerrit den Hartog
(vader van Lieke (gr5), Gijs en Sophie (gr.2)

Maandag 14 januari gym kleuters

Maandagmorgen hebben de kleuters gym van GiGa. Wilt u zorgen dat de gymkleding van uw kind op school is?
Ook op maandag 11 februari hebben de kleuters een gymles van GiGa.

Stepjes

We zijn blij met de activiteit die de kinderen laten zien door middel van steppen op het plein in de pauzes.
Blijkbaar werkt het aanstekelijk want er komen steeds meer stepjes bij. Fijn dat de kinderen de stepjes netjes onder het afdak plaatsen, zodat de uitgang naar buiten weer vrij is. Ik wil u vragen om de naam van uw kind op het stepje te zetten, dit om misverstanden te voorkomen.

Nieuw zendingsdoel

Het is een voorrecht dat wij in een land leven waar godsdienstvrijheid is en waar we naar een christelijke school kunnen gaan. Daar zijn we God heel dankbaar voor, maar we beseffen ons ook dat dit voorrecht niet voor iedereen in deze wereld is weggelegd. Er zijn ontzettend veel mensen die vanwege hun geloof worden vervolgd, gediscrimineerd, mishandeld en in de gevangenis zitten.
In de Bijbel staat in 1 Korinthe 12: 26
En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.
Het is goed om de mooie dingen van het leven samen te beleven en te vieren. Maar als één kind van God moet lijden om zijn geloof, mogen we ons verbonden weten in Gods liefde. Dat vraagt van ons dat we hen mogen helpen op allerlei manieren.
De komende maanden gaan we dan ook het zendingsgeld sturen naar Open Doors. Open Doors is een stichting die – zoals ze zelf zeggen – vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.
Dit doen ze door gebed en:
• Ze verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp.
• In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
• Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.
Eind januari en begin februari hebben we nog een projectweek rondom het thema ‘vrijheid’ (daarover later in de nieuwsbrief meer informatie). Dit zendingsdoel past mooi bij deze projectweek.
We hopen dat we met elkaar een mooi bedrag bij elkaar kunnen sparen om aan Open Doors te schenken.

Open ochtend

De open ochtend voor nieuwe leerlingen zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 12 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur. Deze ochtend is bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt voor juli 2020. Er kan ook in groep 1 gekeken worden en uw kind kan worden ingeschreven. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website.
Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt, wilt u dit dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen.

Website

Op de website staan fotoalbums van het bezoek van groep 7 en 8 aan Den Haag en van de high tea van groep 4.

Data om te onthouden

23 jan studiedag, alle leerlingen vrij
28 jan juf Gerlinde jarig
29 jan maandviering groep 7
31 jan start poëzieweek
1 feb rapport
6 feb oud papier
10 feb kerkdienst kerk, school en gezin

Namens,

Jolanda Mulder
directeur