Nieuwsbrief 18

Nieuws

jan 07

Lied van de week

Groep 3 en 4: David en Goliath
Groep 5 t/m 8: De Heer is mijn herder

2016

Allereerst wens ik u, mede namens het team, het allerbeste voor 2016! We hopen met elkaar op een gezond, leerzaam en inspirerend jaar, waarin we samen met de kinderen en u als ouders maar bovenal met God weer op weg kunnen.
Ik hoop dat u met uw kinderen heeft genoten van een lekkere kerstvakantie en weer genoeg energie heeft om de draad weer op te pakken. Misschien vond u het niet heel prettig om na de kerstvakantie met een studiedag te beginnen. Het heeft ons echter wel de gelegenheid gegeven om ons met het team een goede start te maken voor de tweede helft van het schooljaar (overigens zijn de studiedagen dit jaar eerlijk verdeeld over alle dagen van de week; 1 op maandag, 1 op dinsdag etc. en zijn zij zoveel mogelijk gekoppeld aan vakanties).

Topondernemers

Afgelopen maandag hebben we een studiedag gehad waarin we het voor een groot deel over Topondernemers hebben gehad. Onder leiding van onze begeleider, die ook de ouderavond verzorgde, hebben we ons verdiept in het aanleren van zelfstandigheid bij de leerlingen van groep 1 tot en met groep 8. We hebben bepaald hoe de opbouw hierin is in de verschillende groepen en hoe we de kinderen dit kunnen leren. Daarnaast hebben we ook praktische zaken met elkaar doorgenomen, waar we in de praktijk weer mee verder kunnen.
We zullen regelmatig in de nieuwsbrief een stukje schrijven over de praktijk van Topondernemers zodat u ook op de hoogte blijft van wat er in de klassen wordt gedaan. Via de website kunt u per groep lezen wat het thema is en wat er van de kinderen thuis verwacht wordt (tabje ‘huiswerk’ per groep).
Op advies van onze begeleider hebben afgesproken geen theorie meer mee te geven naar huis over de themakaarten die behandeld zijn in de klassen. De teksten lenen zich daar niet voor. De methode biedt juist allerlei andere vormen aan waarmee de kennis op school getoetst wordt. Dit betekent dat er alleen voor het geschiedenisdeel (Topcanon) nog theorie mee naar huis komt om te leren. De kennis die via Topondernemers wordt aangeleerd wordt wel getoetst maar dat gebeurt op andere, coöperatieve manieren, of via presentaties en verslaglegging.

Onderwijsassistente

In de kerstvakantie hebben we een nieuwe onderwijsassistente kunnen benoemen; Wilma van Ooijen zal ons vanaf vandaag gaan ondersteunen op maandag- dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen. We zijn heel blij dat we zo snel iemand hebben kunnen vinden die ons ondersteuning kan bieden. Zij is ook leerkracht en heeft daardoor de benodigde kennis en ervaring om adequaat om te gaan met de kinderen en de lesstof.
Zij zal afwisselend aanwezig zijn in groep 5-6, groep 6-7 en in groep 3. Haar activiteiten zullen bestaan uit het begeleiden van leerlingen in de groep, begeleiden van leerlingen buiten de groep, ondersteunende werkzaamheden voor de leerkracht.

Eten

Deze week zijn we begonnen met een nieuwe opzet van de overblijf. Het eten in groepen beviel goed. Het geeft meer rust aan de jongere kinderen die nu in de lokalen van groep 3 en 4 eten.

Schoolfruit

Ook het fruit is weer uitgedeeld. We zullen dit nog t/m 22 april gratis ontvangen. We proberen met elkaar het fruit in de klas op te eten maar u zult begrijpen dat dit met de jongste kinderen niet altijd haalbaar is. Soms is het fruit dat geschild of gepeld moet worden en dat lukt de juf niet voor de hele groep. Dan geven we het mee naar huis. Ook zijn er kinderen die niet alles lusten. In dat geval komt het ook mee naar huis. In de bovenbouw wordt het ook wel eens aan elkaar gegeven. De bedoeling is dat het eten van fruit gestimuleerd wordt. Wilt u er zeker van zijn dat meegegeven fruit heel aan komt, geeft u dan een doosje mee waar het in kan.
Volgende week krijgen de leerlingen op dinsdag een appel, donderdag een sinaasappel en op vrijdag een kiwi. Maandag krijgen zij ook nog een sinaasappel omdat er deze week maar twee stuks fruit zijn uitgedeeld onder de kinderen.

Nieuwe posters

Ze kunnen u vast niet ontgaan zijn, maar sinds de kerstvakantie hangen er overal in school nieuwe posters! Zowel in het team, als in de Kanjer-werkgroep hadden we de wens om op een hele duidelijke manier te laten zien hoe we binnen de school willen werken, zodat alle kinderen van groep 1 t/m 8 weten wat er van ze wordt verwacht. Met elkaar hebben we overlegd hoe we het graag zien en dat heeft dus geresulteerd in deze prachtige poster!
Afgelopen dinsdag hebben we in alle groepen de poster besproken, zodat alle kinderen weten waar alle woorden en pictogrammen voor staan.
Op sommige plaatsen zijn bepaalde woorden vergroot, zodat de kinderen weten dat op die plek dat woord extra belangrijk is. Bij de trap hangt bijvoorbeeld een poster waarop RUSTIG is vergroot. We verwachten namelijk dat kinderen rustig de trap op en af gaan.
De posters geven ook duidelijkheid over wat we van leerlingen verwachten. Wanneer er buiten de klas wordt gewerkt, dan weten de leerlingen nu dat dat rustig moet gebeuren en dat de ruimte daarna ook netjes moet worden achtergelaten. En wanneer kinderen weten wat er wordt verwacht, kunnen we elkaar door ook makkelijker op aan spreken. We gaan er van uit dat deze posters de rust, maar ook het plezier op school gaan helpen vergroten!
Verder zijn we vanaf afgelopen dinsdag ook gaan werken met een smiley-kaart. Iedere leerling heeft een smiley gekregen en wanneer er buiten de groep gewerkt wordt, moet deze kaart meegenomen worden. Wanneer er gewerkt wordt zoals op de posters vermeld wordt, dan is dat helemaal prima! Maar wanneer er bijv. niet rustig gewerkt wordt, kan een leerling zijn kaart kwijtraken. Dan heeft deze leerling natuurlijk nog een kans om zijn werkhouding te verbeteren. Hij of zij mag dus buiten het lokaal blijven werken, maar mocht hij of zij er daarna nog een keer op ‘betrapt’ worden niet rustig te werken, dan gaat die leerling terug naar de klas en mag hij of zij de volgende dag(en) niet meer buiten de groep werken. Dit geldt ook wanneer ruimtes niet netjes worden achtergelaten.
Op deze manier hopen we een rustige en opgeruimde werk-/leeromgeving voor alle kinderen te creëren.
Mochten er nog vragen zijn, stel ze dan gerust, we geven graag nog wat meer uitleg!
Hartelijke groeten van de Kanjer-werkgroep; juf Mariëtte, juf Janette, juf Carolien en juf Agnes

Maandviering groep 2

Vrijdag 22 januari verzorgen de leerlingen van groep 1b/2 de maandopening. Alle ouders van de leerlingen van deze groep worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De viering begint om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Nieuwe doel zendingsgeld

De periode tot de voorjaarsvakantie gaan we geld inzamelen voor het adoptiekind van de school, Ajaykumar Boodi. Groep 8 brengt naast het zendingsgeld altijd nog een bedrag mee voor Woord en Daad. Helaas is dat niet voldoende om het adoptiekind te kunnen blijven onderhouden. Vandaar dat we nu een periode het zendingsgeld willen inzamelen voor Ajaykumar.
De vorige periode is er een bedrag van € 349,55 opgehaald voor de voedselbank. Dit bedrag is overgemaakt naar de voedselbank Giessenlanden-Zederik.

In de kerstvakantie heeft groep 6 zelf (met wat ondersteuning van een paar ouders) een kerstdiner georganiseerd. Zij hadden hiervoor gevraagd of iedereen wat wilde bijdragen aan de kosten. Omdat ze geen zaalhuur hoefde te betalen is er geld overgebleven. Dit bedrag (€ 32,85) wordt door hen gedoneerd aan het zendingspotje.

Bieb

Denkt u er dinsdag aan dat de boekentassen van de leerlingen van groep 1 t/m 4 meegeeft? Na de kerstvakantie is het boekenruilen verzet van de vrijdagmorgen naar de dinsdagmiddag.

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Op 28 januari zal er door Govert Bok voorlichting worden gegeven over het Voortgezet Onderwijs.
Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom om te luisteren naar zijn uitleg over de verschillende niveaus die er zijn, de verschillende scholen in de omgeving en de wijze van advisering en voorbereiding op onze school. De ouders van groep 6, 7 en 8 worden hier voor uitgenodigd.
Graag ontvangt meester Govert een mail met aanmelding (govert@cbssamenopweg.nl), zodat hij kan bepalen welke ruimte er klaargezet kan worden.
Het gedeelte over de Kanjertraining komt te vervallen, vanwege gebrek aan belangstelling.

Bedankt

Via deze weg willen we een ieder bedanken voor de felicitaties die we mochten ontvangen rond de geboorte van Fleur!
De zusjes kunnen het goed met elkaar vinden, er wordt heel veel geknuffeld ; )
Juf Jolanda, Dennis en Tess Mulder

Open ochtend en avond

Voor de ouders en de kinderen die voor 31 juli 2017 de vierjarige-leeftijd bereiken, wordt er op 2 februari een open dag gehouden. Tussen 9.00 uur en 11.00 uur en 20.00 uur en 21.00 uur bent u van harte welkom. Er is een rondleiding door de school en een presentatie. In de ochtend heeft uw kind de mogelijkheid om in groep 1 te kijken. Tevens bestaat de mogelijkheid om uw kind in te schrijven.
Voor de ouders die al een kind op school hebben is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website. Inschrijvingen graag uiterlijk 15 april inleveren i.v.m. de planning van volgend schooljaar.

Namen op spullen leerlingen

Wilt u zoveel mogelijk de naam van uw kind in wanten, mutsen, tassen, gymspullen, broodtrommels en bekers zetten? We kunnen de voorwerpen dan weer snel bij de juiste eigenaar terugbezorgen.

Vakantierooster schooljaar 2016-2017

Het vakantierooster voor volgend schooljaar is bekend. U kunt dit vinden op de website van de school via “de school”-“jaarkalender”- “vakanties”.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst. Er staan op de website fotoalbums van de kerstviering van groep 1,2, 3 en 4 en van het circuit van groep 5 t/m 7. Bij groep 1 en bij groep 2 staat een kort filmpje van de kerstviering.


Data om te onthouden

10 januari juf Daniëlle jarig
22 januari maandviering groep 1b/2
28 januari voorlichtingsavond voortgezet onderwijs, aanvang 20.00 uur
2 februari open dag Brede school

Groeten,
Inge Ros