Nieuwsbrief 17

Nieuws

dec 21

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Ps 118:1a
Groep 6 t/m 8 Ps 62:1

Schoolfruit

Op dit moment is het nog niet bekend wat het schoolfruit na de vakantie zal zijn. We informeren u hierover in de eerste schoolweek van het nieuwe jaar.

Stepjes

We zijn blij met de activiteit die de kinderen laten zien door middel van steppen op het plein in de pauzes.
Blijkbaar werkt het aanstekelijk want er komen steeds meer stepjes bij. Zoveel dat we inmiddels over de stepjes vallen als we naar binnen of naar buiten willen gaan. Ouders met kinderwagens kunnen er niet langs en als er brand uitbreekt…
Kortom we hebben een andere plek voor ze gevonden. Vanaf het nieuwe jaar willen we de kinderen vragen om de stepjes naast de zijingang onder het afdakje te leggen. Waar voorheen de kliko’s stonden.

Nieuw zendingsdoel na de kerstvakantie

Het is een voorrecht dat wij in een land leven waar godsdienstvrijheid is en waar we naar een christelijke school kunnen gaan. Daar zijn we God heel dankbaar voor, maar we beseffen ons ook dat dit voorrecht niet voor iedereen in deze wereld is weggelegd. Er zijn ontzettend veel mensen die vanwege hun geloof worden vervolgd, gediscrimineerd, mishandeld en in de gevangenis zitten.
In de Bijbel staat in 1 Korinthe 12: 26
En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.
Het is goed om de mooie dingen van het leven samen te beleven en te vieren. Maar als één kind van God moet lijden om zijn geloof, mogen we ons verbonden weten in Gods liefde. Dat vraagt van ons dat we hen mogen helpen op allerlei manieren.
De komende maanden gaan we dan ook het zendingsgeld sturen naar Open Doors. Open Doors is een stichting die – zoals ze zelf zeggen – vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.
Dit doen ze door gebed en:
• Ze verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien ze in kaderopleidingen en verlenen ze praktische hulp.
• In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden ze christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
• Christenen in de vrije wereld lichten ze voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.
Eind januari en begin februari hebben we nog een projectweek rondom het thema ‘vrijheid’ (daarover later in de nieuwsbrief meer informatie). Dit zendingsdoel past mooi bij deze projectweek.
We hopen dat we met elkaar een mooi bedrag bij elkaar kunnen sparen om aan Open Doors te schenken.

Foto’s

Tijdens vieringen in de school worden er veel foto’s en filmpjes gemaakt door u als ouder/verzorger. We willen u er op wijzen dat deze foto’s en filmpjes uitsluitend voor eigen gebruik zijn. Het is niet de bedoeling dat ze gepubliceerd worden.

Afscheid

Afgelopen week is er afscheid genomen van twee leerlingen van onze school. Marcus van Leeuwen (groep 5) en Pippa Dame (groep 3) gaan verder in de Summaklas op de Klim-op. We wensen ze daar een goede tijd!

Overblijf

We zijn ontzettend blij met Otteline Hoftijzer, moeder van Sil (groep 3) en Job (groep 6) en Jantine Suiker, moeder van Micha (groep 6) als nieuwe overblijfmoeders.
Jantine is er op maandag en Otteline op dinsdag.
Henriëtte van Butselaar is nadat haar kinderen van school zijn gegaan nog steeds actief als vaste invaller voor de overblijf. Zij heeft aangegeven dat ze in de start van het nieuwe jaar vast de maandag kan aanhouden, daarna zou ze graag weer naar de invalploeg gaan.
Met andere woorden, we zoeken nog iemand voor de maandag. Wie o wie kan het laatste plekje invullen? Welke ouder, broer, zus, opa, oma, tante, oom, etc. zou het leuk vinden om wekelijks met de kinderen te eten?
Voor informatie kunt u terecht bij de overblijfmoeders of ondergetekende.

Advertentie leerkracht/onderwijsassistent

U heeft de advertentie mogelijk al voorbij zien komen via de website. Deel gerust! De advertentie staat in Het Kontakt.
Juf Laura mag namelijk in februari van haar zwangerschapsverlof gaan genieten.

De geboorte van een WONDER

Afgelopen week hebben we stil mogen staan bij de geboorte van een WONDER. Dinsdag met groep 3 tot en met 8 en alle belangstellende. Zoveel belangstellende dat de extra stoelen niet voldoende plaats boden en de tafels ook als zitplaats moesten worden ingezet. Fijn dat we dit met zoveel mensen mochten vieren in het Bruisend Hart.
Donderdagavond was het zover voor groep 0/1 en 1/2. Daar was naast hetgeen dat de kinderen ten gehore hebben gebracht ook een poppentheater te zien.
Foto’s zijn te vinden op de site.

We wensen iedereen gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en natuurlijk een fijne vakantie!

Aankondiging van de geboorte van Jezus

[Luc. 1:26-36] In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.

Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.

Website

Op de website staat een fotoalbum van het kleuterkerstfeest.

Data om te onthouden

21 dec 12.00 uur begin van de kerstvakantie t/m 4 jan 2019
2 jan 2019 oud papier
23 jan 2019 studiedag, alle leerlingen vrij

Namens,

Jolanda Mulder
directeur