Nieuwsbrief 17

Nieuws

dec 17

Lied van de week

Groep 3 en 4: Kerstliederen
Groep 5 t/m 8: Kerstliederen

Actie voedselbank

Maandag zijn er drie grote dozen vol met etenswaren naar de voedselbank gebracht. Iedereen bedankt voor de bijdragen. Fam. Trouwborst bedankt voor het afleveren van de dozen bij de voedselbank. Na de vakantie maken we het bedrag bekend wat er door de leerlingen is opgehaald.

Nieuwe doel zendingsgeld

De periode tot de voorjaarsvakantie gaan we geld inzamelen voor het adoptiekind van de school, Ajaykumar Boodi. Groep 8 brengt naast het zendingsgeld altijd nog een bedrag mee voor Woord en Daad. Helaas is dat niet voldoende om het adoptiekind te kunnen blijven onderhouden. Vandaar dat we nu een periode het zendingsgeld willen inzamelen voor Ajaykumar.

Afscheid

We nemen afscheid van twee leerlingen; Pasqualle en Sven Voets. Zij zijn verhuisd naar Giessenburg en na een periode van heen en weer rijden komt nu het moment dat zij zich daar helemaal gaan settelen. We wensen jullie een fijne tijd op je nieuwe school.

Bieb

Na de kerstvakantie verschuiven we het boekenruilen voor de onderbouw van vrijdagmorgen naar dinsdagmiddag. De kinderen uit groep 1 t/m 4 mogen hun boekentas op dinsdagmiddag meenemen en kunnen dan nieuwe boeken kiezen uit de bieb.

Overblijf

Na de kerstvakantie gaan we de overblijf anders organiseren. Het aantal kinderen dat op school eet neemt toe en dat vereist een andere aanpak. De kinderen van groep 1 en 2 gaan in het lokaal van groep 3 eten. De kinderen van groep 3 en 4 eten in het lokaal van groep 4 en de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 blijven in de hal eten. Omdat de verdeling van de kinderen nogal wisselt per dag zullen we de eerste weken even aankijken of deze indeling goed uitpakt. Zo nodig passen we dit nog iets aan. We hopen hiermee meer rust te creëren voor zowel de kinderen als de overblijfmoeders. Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd even bellen, mailen of langslopen.

Kerstvakantie

Meteen na Sinterklaas is de school omgetoverd in de kerstsfeer. Fijn dat er zo veel moeders waren die hierbij geholpen hebben. Zo konden de kinderen in een gezellige sfeer naar de kerst toe leven (werken). Woensdagavond hebben we genoten van een prachtig kerstfeest voor de kleuters. De moeders van de ouderraad hadden het weer pico bello verzorgd! Vrijdagmorgen hebben de andere groepen kerstfeest gevierd, ieder in zijn/haar eigen groep, met een eigen invulling. Mooi dat we op deze manier ook echt kunnen merken dat we een christelijke school zijn waar het verhaal van de geboorte van Jezus centraal staat met kerst.
Nu kunnen we gaan genieten van twee weken kerstvakantie. De kinderen zijn hier vaak echt aan toe en hebben de rust hard nodig. Ook de leerkrachten vinden het lekker om weer even bij te komen na de drukke decembermaand.
We hopen elkaar in goede gezondheid en met nieuwe energie te begroeten in het nieuwe jaar.
Namens het team wens ik u gezegende kerstdagen en een heel fijn vakantie!

Kerstverhaal

Er was eens een man, die het Kerstfeest maar een hoop onzin vond. Niet dat hij een nare man was, of zo. Nee, hij was een aardige en fatsoenlijke persoon, die goed zorgde voor zijn vrouw en kinderen, en zo goed mogelijk probeerde te doen tegenover zijn medemens. Hij geloofde alleen niet in Jezus Christus. Tegen zijn vrouw, die een trouw kerkganger was, zei hij: “Het spijt me echt, maar ik kan gewoon niet geloven dat God een mens moest worden en naar de aarde moest komen. Het slaat gewoon nergens op.”
Op een avond voor Kerst gingen zijn vrouw en kinderen naar de kerk om de nachtdienst bij te wonen. Hij had geen zin om mee te gaan. “Ik zou mezelf maar een hypocriet vinden,” zei hij, “ik blijf liever thuis, maar ik zal op jullie wachten.”
Kort nadat zijn gezin was weggereden, begon het te sneeuwen. De man liep naar het raam en zag de sneeuwvlokken steeds dikker en zwaarder worden. “Nou ja”, dacht hij, “als we dan toch Kerst moeten vieren, dan kan het maar beter een witte zijn.” Hij liep terug naar zijn makkelijke stoel en ging de krant er in lezen.
Een paar minuten later werd hij opgeschrikt door een ploffend geluid dat buiten vandaan leek te komen. Het ploffende geluid werd snel gevolgd door een andere, en weer een andere. Eventjes dacht hij dat iemand sneeuwballen tegen zijn ramen aan het gooien was. Toen hij de voordeur opendeed, om te zien wat er aan de hand was, zag hij een zwerm vogels in zijn voortuin. Ze waren gestrand in het winterweer, en in hun wanhopige zoektocht naar een schuilplaats, waren ze tegen zijn raam aangevlogen.
“Ik kan ze toch hier ook niet zo laten doodvriezen,” dacht hij bij zichzelf. “Maar hoe kan ik ze helpen?” Plots dacht hij aan de schuur, waar ook de pony van de kinderen stond. Het was er in ieder geval warm en droog. Snel ging hij naar binnen om zijn jas te halen en baande zich door de sneeuw een weg naar de schuur. Daar deed hij de deuren wijd open, en ontstak het licht. Maar de vogels kwamen niet.
“Misschien kan ik ze lokken met wat eten.” Dacht hij. Dus haastte hij zich weer naar het huis, om terug te komen met een zak met oud brood, waarvan hij een spoor van kruimels strooide vanaf de voortuin tot de schuur. Maar de vogels negeerden de kruimels, terwijl ze rond bleven ploeteren in de sneeuw.
Hij probeerde ze in de schuur te krijgen door om hen heen te lopen, en ondertussen “Shhh, shhh!” te roepen. De vogels vlogen alle kanten op, behalve naar de warmte.
De man mompelde in zichzelf: “Ze vinden me natuurlijk maar eng en raar. Kon ik maar een manier bedenken om ze te laten weten dat ze me kunnen vertrouwen. Als ik nu zelf voor een tijdje een vogel kon worden om ze in veiligheid te brengen.”
Op datzelfde moment hoorde hij de kerkklokken luiden. Hij stond even stil om te luisteren naar de aankondiging van het Kerstfeest. Toen viel hij op zijn knieën in de sneeuw, vouwde zijn handen, en zei: “Nu begrijp ik waarom U naar de aarde kwam.”

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leve. Johannes 3:16

Kerstvakantie

Alle leerlingen zijn op vrijdagmiddag 18 december vrij, aansluitend is de kerstvakantie. Maandag 4 januari is er een studiedag voor de leerkrachten, ook dan zijn alle leerlingen vrij.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst. Er staan op de website fotoalbums van de kerstviering van groep 1,2, 3 en 4 en van het circuit van groep 5 t/m 7. Bij groep 1 en bij groep 2 staat een kort filmpje van de kerstviering.


Data om te onthouden

18 dec ’s middags alle leerlingen vrij
21 dec t/m 1 januari 2016 kerstvakantie
4 januari 2016 studiedag, alle leerlingen vrij
6 januari 2016 oud papier
10 januari 2016 juf Daniëlle jarig
28 januari 2016 voorlichtingsavond Kanjer, aanvang 19.30 uur
28 januari 2016 voorlichtingsavond voortgezet onderwijs, aanvang 20.45 uur

Groeten,
Inge Ros