Nieuwsbrief 17

Nieuws

jan 09

Lied van de week

Groep 3 t/m 5: Gez. 47:1
Groep 6 t/m 8: Gez. 47:1

Nieuwe leerkrachten

In groep 5 en 6 zijn we gestart met een nieuwe leerkracht;
Juf Annick is op woensdag t/m vrijdag in groep 5.
Juf Harriet is op dinsdag t/m vrijdag in groep 6. Juf Harriet zal op donderdag ook de gymles in groep 7 verzorgen omdat juf Danielle geen gymbevoegdheid heeft.
Twee stagiairs zijn van plek gewisseld; Kim is van groep 5 naar groep 7 gegaan (woensdag en donderdag), Bart gaat naar groep 3 (dinsdag en woensdag).
Volgende week stellen juf Annick en juf Harriet zich voor in de nieuwsbrief.
De dagen dat ik (Inge Ros) aanwezig ben zijn per 1 januari gewijzigd. Voortaan ben ik op maandag, donderdag en vrijdag op school aanwezig.

Nieuwe leerlingen

In de kerstvakantie verhuisden Rens en Julia Cardol van Giessenburg naar Hoornaar. Rens is welkom geheten in groep 7, Julia heeft haar plekje gevonden in groep 2. We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons op school.

Juf Carolien

Als verrassing voor haar vriend en familie kwam juf Carolien met verlof naar Nederland tijdens de feestdagen. Zij vroeg of ze ook langs kon komen bij ons op school om te vertellen over haar werk in Oeganda. Natuurlijk waren we blij haar weer te zien en vonden we het erg leuk om te horen hoe het met haar gaat in Afrika. In alle groepen is zij gistermiddag langs geweest om foto’s te laten zien. We hopen dat dit weer een impuls geeft aan de opbrengst van het zendingsgeld! Van het begin van het schooljaar hebben we tot nu toe € 450,00 opgehaald. Als je hoort en ziet in welke armoedige omstandigheden Carolien probeert een school op te bouwen en hoe de kinderen daar blij zijn om naar school te kunnen gaan, zou het toch geweldig zijn als we in de komende maanden nog veel meer geld kunnen verzamelen?

Luizen

De luizencontrole is weer geweest en de moeders meldden dat we helemaal luisvrij zijn!!

Overblijf

Het gebeurt regelmatig dat kinderen die op vaste dagen overblijven op school, onverwacht gaan eten bij een vriendje/vriendinnetje maar dit niet doorgeven aan de overblijfmoeders. Dit zorgt voor verwarring en het kost veel tijd om na te gaan waar het betreffende kind is. Wilt u als ouders aangeven als uw zoon of dochter niet mee-eet en wél voor de overblijf afgesproken staat? Kinderen vanaf groep 5 mogen het ook zelf doorgeven.

Kunst & Cultuur

De maanden januari en februari staan in het teken van Kunst en Cultuur. Vooral in de maand januari zullen er diverse culturele activiteiten zijn voor alle groepen. De groepen 1,2, 5, 6, 7 en 8 bezoeken een theatervoorstelling (groep 5 en 6 zijn afgelopen woensdag al geweest). Groep 3 en 4 krijgen kunst in de klas met een bijbehorend lespakket. Verder gaan groep 6, 7 en 8 op donderdag 22 januari naar het rijksmuseum in Amsterdam. Via een subsidieregeling kunnen we op een goedkope manier met een bus hier naar toe. Groep 3 en 4 bezoeken nog een museum. In de week van 9 februari zal er een projectweek georganiseerd worden met het thema “Kunst”. In elke groep wordt een week lang gewerkt over kunstvormen. Details hierover krijgt u via de leerkracht te horen.

Rijders gezocht voor theaterbezoek groep 1 en 2

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen gaan ook de groepen 1 en 2 naar een theatervoorstelling. Op maandag 19 januari gaan we om 9.00 uur met de kinderen naar Arkel. Om ongeveer kwart voor elf zullen we weer terug zijn op school. We zijn op zoek naar ouders die kunnen rijden. Opgeven kan bij de leerkrachten van groep 1 en 2. Wilt u die ochtend een stoelverhoger afgeven op school voor uw kind?

Handwerkles

De handwerkmoeders geven dit schooljaar in elke groep gedurende ongeveer 6 weken handwerken. Nu is groep 6 aan de beurt. Donderdagmorgen zijn zij met veel enthousiasme begonnen.
In groep 8 is gestart met lessen op de naaimachine. Conny Oosterom zal de komende weken op dinsdag les komen geven. De eerste middag is al geweest. Binnenkort kunt u de ervaringen van de leerlingen lezen op de website.

Fietsenrekken

Vandaag krijgen we extra fietsenrekken. Er blijkt niet altijd voldoende plek te zijn voor alle fietsen. We plaatsen nu extra rekken bij de buitenmuur van groep 1. Dit is uitsluitend bedoeld voor de kleuterfietsen. Wilt u er op letten dat uw kleuter in het vervolg hier de fiets neer zet?

Evaluatie nieuwe afspraken plein en pauze

We hebben 6 weken geleden nieuwe afspraken en regels gemaakt over het spelen op het plein en het binnenkomen en zouden dit tot de kerstvakantie uitproberen. We ervaren dat het splitsten van de pauzes veel meer rust geeft op het plein en de kinderen leuker spelen. We zullen daarom de rest van het schooljaar zo doorgaan. Groep 3, 4 en 5 blijven dus pauze houden van 10.15 tot 10.35 uur en groep 6, 7 en 8 daarna. Groep 3 en 4 komen voor schooltijd nu de klassen in, in plaats van spelen op het plein. Ook dit bevalt ons goed en zullen we voortzetten in dit schooljaar. We vinden het heel fijn dat er minder ruzie is en de kinderen echt met plezier spelen. De voetbalkooi kan nu ook vaker gebruikt worden en dat vinden de kinderen erg leuk. Er is nog een korfbalpaal besteld voor op het plein, zodat ook daar nog meer mogelijk is.
We zullen als leerkrachten er op letten dat het hek echt op tijd opengaat. Dat gaat nog niet altijd goed maar er wordt aan gewerkt! In verband met kinderen die mogelijk weglopen bij de overblijf is het wel nodig dat het hek tussen de middag dichtgaat.
Ongeveer 10 minuten na de tweede bel gaan de deuren van de school dicht. Dit heeft vooral te maken met de veiligheid. Er is niet altijd zicht op wie de school binnenkomt en ervaring uit het verleden heeft ons geleerd dat dat ook wel eens ongewenste personen kunnen zijn. Dus uit veiligheidsoverweging sluiten we de deuren. Bent u onverhoopt te laat, kunt u altijd even aanbellen bij de voordeur.

Hulp gevraagd bij Koningsspelen

Op vrijdag 24 april worden de Koningsspelen georganiseerd. Om deze dag tot een succes te maken zijn we op zoek naar hulp van ouders en/of grootouders. U kunt zich opgeven bij Tineke of via Tineke@cbssamenopweg.nl

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.
Onder “foto’s” vindt u een album van het bezoek van juf Carolien, de theatervoorstelling van groep 6 en de handwerkles van groep 8.


Data om te onthouden

19 januari theatervoorstelling gr 1 en 2
23 januari maandsluiting groep 4

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security