Nieuwsbrief 17

Nieuws

jan 09

Lied van deze week

Groep 3 en 4: Psalm 25:4
Groep 5 t/m 8: Opwekking 599, Kom tot de Vader.

Mededelingen

Namens het team en bestuur wensen wij u allen een gezegend 2014!
Na de vakantie zijn we weer vol energie begonnen aan een nieuwe periode. Helaas zijn er wel wat vernielingen te betreuren door het vuurwerk. Het asfalt in de voetbalkooi is beschadigd door brand en de vlaggenmast is in zijn geheel gesloopt. De gemeente en de politie zijn hier mee bezig. De vlaggenmast is echter eigendom van de school, dus zullen we zelf moeten vervangen.
Het interieur van de school wordt echter wel steeds mooier. We hebben twee bankjes ontvangen voor de leeshoeken (fam. Boer /fam Schippers bedankt!). Ook zijn bijna alle boeken van de schoolbibliotheek ingevoerd in het nieuwe systeem. Ze staan te glimmen op de planken met de nieuwe etiketten. Hiervoor zijn we de biebmoeders heel dankbaar, zij hebben er heel veel tijd ingestoken! Natuurlijk is het de bedoeling dat de boeken van de planken komen en gelezen worden en ook dat gebeurt nu met een nieuw systeem.
Tot slot melden we u de aanschaf van oortjes voor elk kind. Bij de ICT lessen werden tot nu toe koptelefoons gebruikt. Deze gingen erg vaak stuk. We hebben nu voor ieder kind oortjes aangeschaft. Dit is persoonlijk bezit. Als ze kapot gaan of kwijt zijn moeten de kinderen zelf voor nieuwe zorgen. Hiermee hopen we dat kinderen meer verantwoordelijk zijn voor hun spullen.

Maandopening groep 1

Dinsdagmorgen 14 januari verzorgt groep 1 de maandopening. Ouders van de leerlingen van groep 1 worden hierbij van harte uitgenodigd.
De maandopening begint om 8.30 uur en zal ongeveer tot 9.00 uur duren.

Hoofdluis

Er is tijdens de hoofluiscontrole hoofdluis geconstateerd. Ik wil u vragen uw kind weer extra te controleren, zodat de hoofdluis weer snel de school uit is. Informatie over de bestrijding van hoofdluis vindt u onder “downloads” op de website van de school.

Onderzoek veiligheid Dirk IV-plein door groep 5

De kinderen uit groep 5 hebben voor verkeer een onderzoekje gedaan over de veiligheid op het Dirk IV plein.
Hieronder volgt een stukje, geschreven door Maud vd Weijden, Lisa den Hartog en Iris van Drenth.

Wij hebben een opdracht gekregen voor verkeer van juf Agnes. Wij vonden dat een hele leuke opdracht, omdat we in groepjes zaten. Er was een groepje dat moest kijken, het tweede groepje was interviewen en een groepje moest tellen. Bijvoorbeeld fietsers, auto’s en wandelaars.
Door de interviews hebben we wat tips voor de kinderen en de ouders waardoor het nog veiliger wordt rondom de school.

Eerst de tips voor de kinderen:
1) Niet op de stoep fietsen, maar afstappen en lopen. Dat is veel veiliger!
2) Niet kriskras over de parkeervakken op het Dirk IV plein rijden, maar goed op de weg.
3) Niet fietsen op het schoolplein.

Voor de ouders zijn dit de tips!
1) Iets zachter rijden op het Dirk IV plein!
2) Niet voor de stoep stoppen met de auto’s, maar parkeren in de parkeervakken.

We hopen dat iedereen mee wil helpen het Dirk IV plein nog veiliger te maken. Jullie weten nu wat je daar aan kunt doen.

Groetjes, Maud, Lisa en Iris uit groep 5

Open schoolochtend 6 februari en inschrijving nieuwe leerlingen

Op donderdagmorgen 6 februari is van 9.00 uur tot 11.00 uur de jaarlijkse open ochtend van de brede school, CBS Samen op Weg, OBS Klim-op, PSZ Trippel-Trappel en BSO de Polderkids.
Op onze school is deze ochtend bedoeld voor ouders met hun kind dat 4 jaar wordt na 1 juli 2014. Er kan ook in groep 1 gekeken worden en uw kind kan ingeschreven worden. Voor de ouders die al een kind op school hebben, is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website.
Kent u iemand die een kind heeft dat 4 jaar wordt tussen 1 juli 2014 en 30 juni 2015, wilt u dit dan aan ons doorgeven? We kunnen dan voor een persoonlijke uitnodiging zorgen.

Red een kind

Er wordt in de groepen dit schooljaar hard gespaard voor kippen, koeien, geiten, schoolmaaltijden en groentetuinen. Op het prikbord in de hal kunt u een grafiek bekijken van de tussenstand per groep.

Groep 1 & 2: 4 koeien (1 koe is €50)
Groep 3: 17 kippen (1 kip is €5)
Groep 4: 4 geiten (1 geit is €20)
Groep 5/8: 9 schoolmaaltijden (1 maaltijd is €5)
Groep 6 & 7: 5 groentetuinen (1 groentetuin is €30)

Dat betekent dat we tot nu toe al ongeveer €600,- bij elkaar gespaard hebben. We willen iedereen bedanken voor hun bijdragen en tegelijkertijd aanmoedigen vooral door te gaan met geven! Elke maandagmorgen kan het zendingsgeld ingeleverd worden. Daarnaast zijn er in de periode voor de kerst kaarten verkocht worden, de opbrengst hiervan gaat ook naar ‘Red een kind’. Zodra daar de exacte opbrengst van bekend is, zullen we dit meedelen via de nieuwsbrief.

Boeken zoek

Groep 1 is de volgende boekjes kwijt:
Dit is mijn planeet
Noord-Afrika en de landen aan de rode zee
Heeft iemand misschien deze boekjes nog thuis? Het zijn boekjes van de bibliotheek in Giessenburg.

Website

Onder “groepen” vindt u ook diverse stukjes over de betreffende groep.


Data om te onthouden

14 januari maandopening groep 1
4 februari maandopening groep 5/8
6 februari open ochtend brede school

Groeten,
Inge Ros