Nieuwsbrief 17

Nieuws

dec 08

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Kerstliederen
Groep 6/7 en 8: Opw. 488

Sinterklaas

Ook dit jaar heeft de Sint met zijn Pieten een bezoek gebracht aan de school. Bijna was de Sint afgevoerd door de Pieten, maar de kinderen hoorden kloppen vanuit de caravan en daardoor kon Sint geholpen worden de caravan uit te komen. Een filmpje daarvan is te zien op de website onder “nieuws” Oh, kom er eens kijken…..(2). Onder “foto’s” treft u een fotoalbum van het het bezoek van de Sint aan de groepen.

Ouderraad

De ouderraad heeft met hulp van aardig wat ouders de klassen weer voorzien van kerstbomen. Ook in de hal van de school is het weer heel gezellig gemaakt. De ouderraad bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Kerstviering groep 0/1 en 2

Op woensdagavond 21 december vieren de kinderen van groep 0/1 en 2 met hun ouders kerstfeest in de school. De avond begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Na afloop kunt u nog gezellig koffie of thee drinken met elkaar. Per kind mogen 3 personen meekomen, geen jongere kinderen i.v.m. de orde tijdens de kerstviering.

Kerstviering groep 3 t/m 8

Dit jaar zullen de kerstvieringen voor de groepen 3 t/m 8 in de klas plaatsvinden, daarbij worden geen ouders uitgenodigd.

Informatie over vervolgonderwijs

Alle leerlingen van groep 8 hebben de VO Gids editie 2011-2012 ontvangen. Via http://www.devogids.nl/ kunt u meer informatie vinden over het voortgezet onderwijs. Via de open dagen planner op deze website kunt u de open dagen vinden van diverse scholen.

De volgende data zijn bij ons bekend:
Op 14 december organiseert wellantcollege De Bossekamp Ottoland een doe-middag voor alle groep 8 leerlingen. De middag duurt van 13.00 uur – 14.30 uur. Ook ouders zijn hierbij van harte welkom en krijgen een apart programma aangereikt. Opgeven via w.smit@wellant.nl
Op woensdag 11 januari 2012 is er een doe-middag bij het Lyceum Oudehoven (havo, atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs)
Op woensdag 29 februari 2012 is er een doe-dag bij het Gilde vakcollege techniek.

Open dagen:
Het Gilde vakcollege techniek, woensdag 25 januari 2012 van 13.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 21.00uur
Wellantcollege Gorinchem, woensdag 25 januari 2012 van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur
Uilenhof (nieuwe mavo, havo junior) is op zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 uur tot 13.00 uur
Scholengemeenschap Gomarus (vmbo, havo, atheneum), dinsdag 17 januari 2012 aanvang 19.00 uur
Lyceum Oudehoven, woensdag 1 februari 2012 vanaf 14.30 uur
Wellantcollege De Bossekamp Ottoland, vrijdag 10 februari 2012 van 15.30 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.


Data om te onthouden

12 december maandopening
12 december dammen
12 december PV
12 december bestuursvergadering
21 december kerstviering groepen 1 en 2, aanvang 19.00 uur

Groeten,
Inge Ros