Nieuwsbrief 17

Nieuws

jun 04

Zoals u inmiddels weet is er sprake van een besmetting op school. Meerdere kinderen zijn met (lichte) klachten thuis en sommigen zijn in afwachting van een testuitslag. Dat maakt dat we met elkaar weer extra alert zijn op klachten en het naleven van de maatregelen. Ook al blijkt dat de situatie in Nederland rondom het coronavirus steeds beter wordt, dat geeft nog geen enkele zekerheid dat het niet opnieuw ergens de kop op steekt. Wees dus voorzichtig en volg de maatregelen!

Is uw kind niet lekker, laat het dan thuis!

 • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin thuis.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
 • Kinderen van groep 0 t/m 8 met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) moeten thuisblijven en getest worden. Met gelijkblijvende klachten en een negatieve testuitslag mogen de kinderen weer naar school. Of als de klachten verdwenen zijn.
 • Als er bij een groepsleerkracht of leerling corona wordt geconstateerd gaat de gehele klas naar huis in thuisquarantaine. Mocht dit aan de hand zijn, dan wordt u nader geïnformeerd en laten wij ons adviseren door de GGD.
 • Leerkrachten en ondersteunend personeel dragen mondkapjes in de gangen en in de hal.
 • De kinderen van groep 7 en 8 wordt dringend verzocht ook mondkapjes te dragen bij het verplaatsen door de gangen.

Op deze wijze proberen we er met elkaar alles aan te doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en ervoor te zorgen dat de school open kan blijven.

Zelftests

Leerkrachten kunnen sinds kort gebruik maken van zelftesten. Deze zelftesten in het reguliere basisonderwijs zijn bedoeld voor het preventief testen van onderwijspersoneel. Het gebruik van zelftesten is altijd vrijwillig. Heeft een leerkracht klachten, dan wordt altijd een test bij de GGD gedaan. Ook als de zelftest een positieve uitslag geeft wordt er een afspraak gemaakt voor een GGD test.

Het uitvoeren van een zelftest bij uw kinderen is uiteraard ook vrijwillig. Een negatieve uitslag van een zelftest bij een kind met (lichte) klachten is geen rede om uw kind weer naar school te laten gaan. Houdt uw kind thuis tot de klachten over zijn of doe een test bij de GGD.

Afscheid

Aan het einde van dit schooljaar nemen we, na 10 jaar, afscheid van meester Govert. Hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij de Christelijke basisschool Samen Onderweg in Gorinchem. Een multiculturele school met nieuwe uitdagingen.

We vinden het natuurlijk jammer dat hij vertrekt, maar we zijn ook dankbaar voor wat hij voor onze school en voor de kinderen heeft betekend. We wensen hem heel veel succes en plezier op zijn nieuwe school.

Kamp groep 8 en musical

Maandag 7 juni is het zover. Dan gaan de kinderen van groep 8 voor drie dagen naar Buitenhuis Teteringen in Oosterhout. We wensen hen een onvergetelijk kamp met heel veel plezier.

Voor de musical wordt nog even druk geoefend, de puntjes op de ‘i’ gezet en de laatste voorbereidingen getroffen. Op woensdag 23 juni staan de kinderen ‘op de planken’ en kunnen hun ouders hen bewonderen tijdens de voorstelling.

Studiedag  

Op dinsdag 25 mei zijn we als team online aan de slag gegaan tijdens de studiedag. We hebben o.a. met elkaar gesproken over het stukje privacy (AVG), burgerschap en de visie op kleuteronderwijs.

Wat betreft burgerschap hebben we gesproken over de big five.

1Werelden openen
2De school als oefenplek  
3Moreel kompas  
4Betrokken gemeenschappen   
5Eigenheid van diversiteit  

We zijn als team verrast over hoeveel we al vorm geven binnen de verschillende domeinen.
Toch hebben we ook wensen die we concreet gaan maken via een actieplan.
Zo zullen we het ene schooljaar ons richten op democratie en daar per groep een activiteit aan verbinden (werken over het thema Koningshuis bij de kleuters tot een bezoek aan de Tweede Kamer) en het andere jaar gericht op een sociale activiteit (van het uitnodigen van opa’s en oma’s op school tot een activiteit bij de zes molens).

De Kunstweken

Vandaag zijn de kunstweken afgesloten met een echte rondleiding langs alle gemaakte kunstwerken. De kinderen hebben mooie kunstwerken gemaakt in de stijl van een echte kunstenaar, zoals Miro, Keith Haring of Picasso. Via Parro worden de foto’s met u gedeeld.

Ledenvergadering

Donderdag 17 juni wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden voor alle leden van de schoolvereniging. De leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen via mail. Doordat de maatregelen rondom Corona versoepeld zijn, vindt het bestuur het verantwoord om de ledenvergadering op school te houden. U kunt zich aanmelden via: administratie@cbssamenopweg.nl. Bij aanwezigheid vragen we u de 1.5m afstand in acht te nemen en bij binnenkomst een mondkapje te dragen en de handen te desinfecteren.

Hunted Molenlanden

Op vrijdag 18 juni van 16:00 – 17:30 uur vindt er, in bijna iedere kern van de gemeente Molenlanden, de activiteit Hunted plaats voor kinderen van 10 – 17 jaar oud. Een super spannend spel dat buiten gespeeld wordt met een app en dus aan alle corona maatregelen voldoet.

Meer informatie en aanmelden via https://www.molenlanden.nl/hunted.

De Koperen Knop

Museum de Koperen Knop is weer open! De tijd dat het museum dicht was is gebruikt om een grondige renovatie uit te voeren. Nu het museum weer open mag, wordt iedereen hartelijk uitgenodigd om het resultaat te komen bekijken. Op dit moment is er een tijdelijke expositie ‘Schatten uit het Depot’ en vanaf 26 juni ‘Techniek voor jongens en meisjes’. Meer informatie vindt u op www.koperenknop.nl en op school zijn flyers beschikbaar voor geïnteresseerden. Vraag er gerust naar bij de administratie.

EXPOSITIE  Techniek voor jongens & meisjes De zomerexpositie in Museum De Koperen Knop gaat dit jaar over technisch speelgoed. Een boeiend onderwerp voor jongens en meisjes van alle leeftijden. Bij de expositie komen veel aanvullende activiteiten, zoals wedstrijden tussen scholen, een detectivespel, een speelhoek en een speurtocht.

Samen tegen schooluitval en verzuim

Dienst gezondheid en jeugd Zuid-Holland Zuid is gestart met een campagne om meer bekendheid te geven aan LVS -Leerplicht- en Voortijdig Schoolverlaten. In bijgevoegd document leest u meer over wat deze dienst kan betekenen voor ouders en scholen om schooluitval en verzuim te minimaliseren. Samen maken we een beter vangnet dat (school)uitval voorkomt en dragen we bij aan de toekomst van de jeugd in Zuid-Holland Zuid!

Data om te onthouden

 • 7 – 9 juni schoolkamp groep 8
 • 17 juni ledenvergadering
 • 18 jun juf Gemma jarig
 • 23 jun musical groep 8
 • 6 juli schoolreis