Nieuwsbrief 16

Nieuws

dec 14

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Kerstliederen
Groep 6 t/m 8 Kerstliederen

Schoolfruit

Deze week krijgen de leerlingen op woensdag een peer, donderdag appel en vrijdag groep 1 en 2 een peer en groep 3 t/m 8 ananas.

Kerstviering groep 3 t/m groep 8

Komende dinsdagavond hopen we met de groepen 3 t/m 8 het kerstfeest te vieren. We starten om 19.00 uur in het Bruisend Hart. Vanaf 18.45 uur zijn de deuren daar open en kunt u naar binnen.
De kinderen worden om 18.45 verwacht in hun eigen lokaal! De kinderen met een rol graag al om 18.30 uur, zodat we ze kunnen helpen met omkleden!
Per kind mogen er 3 mensen meekomen naar de viering. I.v.m. de rust tijdens de viering, willen we u vragen jongere kinderen niet mee te nemen.
Na afloop van de viering is er nog een gezellig samenzijn met wat lekkers te drinken en te eten op het schoolplein. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd!
Tot slot – wellicht ten overvloede- maar we verwachten dat alle kinderen tijdens de viering aanwezig zijn.
We kijken uit naar dinsdagavond!

Kerstviering kleuters

Groep 0/1 en 1b/2 hebben de kerstviering op donderdag 20 december in de school. Aanvang van deze avond is 19.00 uur. Per kind mogen er drie personen mee. I.v.m. het ordelijk verlopen van de avond, geen kleinere kinderen meenemen. De viering zal ongeveer één uur duren. Na afloop is er nog een gezellig samenzijn.

Kerstkaartvrije school

We willen u er graag op wijzen dat we ook dit schooljaar weer graag een kerstkaartvrije school willen zijn. In voorgaande schooljaren waren leerlingen soms erg druk met het uitwisselen van kerstkaarten, wat aan de ene kant plezier voor de één, soms ook teleurstelling voor de ander kan geven. We zien elkaar in de klas voldoende om ieder persoonlijk goede feestdagen te wensen. Dit betekent dat we echt geen kerstkaarten in de school of op het schoolplein willen zien. Mocht uw kind toch kerstkaarten uit willen delen, dan weet u vast de brievenbus van klasgenootjes wel te vinden.

Advertentie leerkracht/onderwijsassistent

U heeft de advertentie mogelijk al voorbij zien komen via de website. Deel gerust! De advertentie staat in Het Kontakt.
Juf Laura mag namelijk in februari van haar zwangerschapsverlof gaan genieten.

Website

Op de website staan fotoalbums van alle groepen van de sinterklaasviering.

Data om te onthouden

18 dec Kerstviering groep 3 t/m 8 in Het Bruisend Hart, aanvang 19.00 uur
20 dec Kerstviering kleuters in de school, aanvang 19.00 uur
21 dec 12.00 uur begin van de kerstvakantie t/m 4 jan 2019
2 jan 2019 oud papier
23 jan 2019 studiedag, alle leerlingen vrij

Namens,

Jolanda Mulder
directeur

Malcare WordPress Security