Nieuwsbrief 16

Nieuws

dec 19

Lied van de week

Groep 3 t/m 5: Ps 118:1
Groep 6 t/m 8: Ps 84:1

Kerst

De afgelopen week stond de school in het teken van Kerst. Dinsdagavond vierden we met de groepen 3 t/m 8 de geboorte van Jezus. Elke groep beeldde een stukje van het kerstverhaal uit en zong een mooi lied daarover. Bij elkaar vormde dit een prachtig geheel. Op woensdagavond vierden we met de kleuters het kerstfeest. Tijdens deze viering werd het verhaal van kerst verteld met een poppenspel. De kinderen én de ouders genoten en zo kunnen we met alle groepen terugkijken op mooie vieringen. Wat is het goed dat we zo, elk jaar weer, kunnen denken aan de komst van Jezus op aarde, die voor ons zo belangrijk is! Jezus Christus kwam op aarde om ons te redden van de zonde en daarom kunnen wij leven in vrijheid! De engelen zongen hier al van en wij mogen dit meezingen:

Hoor, de eng’len zingen d’ eer
Van de nieuwgeboren Heer
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Voegt uw stemmen in het koor
Dat weerklinkt de hemel door
Zingt met algemene stem
Voor het kind in Bethlehem
Zingt met algemene stem
Voor het kind in Bethlehem

De laatste twee dagen van de week waren vooral gezellig. Er werd veel geknutseld en gespeeld.
Met elkaar kunnen we nu gaan genieten van twee heerlijke vakantieweken.
Namens het team wens ik u gezegende kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.

Bedankt

De ouderraad willen we graag bedanken voor al het werk dat ze verzet heeft in de decembermaand. Eerst het sinterklaasfeest en meteen daarna de voorbereidingen voor kerst, dat is bij elkaar heel veel werk! De school zag er heel sfeervol uit en alle vieringen liepen weer gesmeerd. Heel hartelijk dank daarvoor!

Nieuwe leerkrachten

Na de kerstvakantie starten er twee nieuwe leerkrachten op school omdat Juf Rachel met zwangerschapsverlof is gegaan. Van de combinatiegroepen 4/5 en 5/6 maken we nu drie aparte groepen. Juf Gerlinde en juf Inge blijven in groep 4, juf Annick de Krijger komt nieuw in groep 5. Op woensdag, donderdag en vrijdag zal zij naast juf Leandra (maandag en dinsdag) gaan werken in groep 5. Juf Harriët van Schoonhoven zal op dinsdag tot en met vrijdag in groep 6 komen werken. Juf Marja blijft op maandag. Omdat juf Rachel na haar zwangerschapsverlof nog ouderschapsverlof opneemt blijven de nieuwe juffen tot de zomervakantie bij ons op school.
In de eerste nieuwsbrief na de vakantie zullen de nieuwe juffen zichzelf voorstellen.

Nieuwe leerlingen

Na de kerstvakantie verwelkomen we twee nieuwe leerlingen in groep 2 en in groep 7. Zij verhuizen vanuit Giessenburg naar Hoornaar en we hopen dat zij het snel naar hun zin zullen hebben bij ons. We nemen afscheid van Vera Spoor uit groep 1. Zij verhuist in de kerstvakantie naar Meerkerk. We wensen haar en haar gezin alle goeds toe op hun nieuwe plek!

ICT lokaal

Door het splitsen van de groepen 4, 5 en 6, is het ICT lokaal permanent in gebruik door groep 6. Tijdens de gym- en handvaardigheid lessen zal er door andere groepen nog gebruik gemaakt worden van de computers. Verder zijn er inmiddels zoveel tablets aanwezig dat elke groep met alle leerlingen tegelijk hiermee kan werken. Elke groep beschikt daarnaast over een aantal computers achter in de klas. De computerles van groep 2 hebben we tijdelijk gestopt.

Evaluatie nieuwe afspraken plein en pauze

We hebben 6 weken geleden nieuwe afspraken en regels gemaakt over het spelen op het plein en het binnenkomen en zouden dit tot de kerstvakantie uitproberen. We ervaren dat het splitsten van de pauzes veel meer rust geeft op het plein en de kinderen leuker spelen. We zullen daarom de rest van het schooljaar zo doorgaan. Groep 3, 4 en 5 blijven dus pauze houden van 10.15 tot 10.35 uur en groep 6, 7 en 8 daarna. Groep 3 en 4 komen voor schooltijd nu de klassen in, in plaats van spelen op het plein. Ook dit bevalt ons goed en zullen we voortzetten in dit schooljaar. We vinden het heel fijn dat er minder ruzie is en de kinderen echt met plezier spelen. De voetbalkooi kan nu ook vaker gebruikt worden en dat vinden de kinderen erg leuk. Er is nog een korfbalpaal besteld voor op het plein, zodat ook daar nog meer mogelijk is.
We zullen als leerkrachten er op letten dat het hek echt op tijd opengaat. Dat gaat nog niet altijd goed maar er wordt aan gewerkt! In verband met kinderen die mogelijk weglopen bij de overblijf is het wel nodig dat het hek tussen de middag dichtgaat.
Ongeveer 10 minuten na de tweede bel gaan de deuren van de school dicht. Dit heeft vooral te maken met de veiligheid. Er is niet altijd zicht op wie de school binnenkomt en ervaring uit het verleden heeft ons geleerd dat dat ook wel eens ongewenste personen kunnen zijn. Dus uit veiligheidsoverweging sluiten we de deuren. Bent u onverhoopt te laat, kunt u altijd even aanbellen bij de voordeur.

Website

Foto’s die u van de website downloadt zijn in een heel klein formaat. Wilt u groter foto’s downloaden dan kan dit via https://picasaweb.google.com/106475453563327184808/ Op deze site staan alle fotoalbums die door ons zijn aangemaakt. Ook nieuwe fotoalbums worden daarop geplaatst.
Er staat veel “nieuws” onder groepen op de website. Onder “foto’s” staan albums van het verkiezingsdebat, kaarsen versieren en kerstkaarten versturen door leerlingen van groep 3. Ook staan er albums van de kerstvieringen.


Data om te onthouden

19 dec vanaf 12.00 uur begin van de kerstvakantie, alle leerlingen ’s middags vrij
19 dec 12.00 uur t/m 2 jan 2015 kerstvakantie
7 jan 2015 theatervoorstelling gr 5/6
7 jan 2015 oud papier
9 jan 2015 juf Daniëlle jarig

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security