Nieuwsbrief 16

Nieuws

nov 28

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Lied 14:1b
Groep 6/7 en 8: De Heer is mijn herder

Sinterklaas bezoekt de school

Sinterklaas bezoekt ook dit jaar de kinderen van de school. We hopen hem met zijn Pieten om 8.30 uur te kunnen begroeten bij de school.
De Sint zal een bezoek brengen aan alle groepen.

Drempeltoets groep 8

De uitslag van de drempeltoets die groep 8 gemaakt heeft is binnen.
Deze zal maandag aan het einde van de middag worden meegegeven aan de kinderen in een gesloten envelop.
Wilt u thuis samen met uw kind kijken naar de uitslag daarvan?

Ouderraad is dringend op zoek naar hulp

De ouderraad is nog dringend op zoek naar hulp voor woensdagochtend 7 december. De school wordt dan weer versierd met als thema “Kerst”. De kerstbomen moeten weer in elkaar gezet worden, wat veel tijd kost. Als u wilt helpen op die ochtend vanaf 8.30 uur, mailt u dan even naar administratie@cbssamenopweg.nl of meldt het even bij Tineke. De ouderraad bedankt u alvast voor uw hulp.

Kerstviering groep 0/1 en 2

Op woensdagavond 21 december vieren de kinderen van groep 0/1 en 2 met hun ouders kerstfeest in de school. De avond begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Na afloop kunt u nog gezellig koffie of thee drinken met elkaar. Per kind mogen 3 personen meekomen, geen jongere kinderen i.v.m. de orde tijdens de kerstviering.

Kerstviering groep 3 t/m 8

Dit jaar zullen de kerstvieringen voor de groepen 3 t/m 8 in de klas plaatsvinden, daarbij worden geen ouders uitgenodigd.

Informatieavond over pesten

We maken u alvast attent op de informatieavond over pesten op dinsdag 17 januari 2012. ’s Middags wordt u de gelegenheid gegeven om een kanjerles bij te wonen in de groep van uw kind. ’s Avonds wordt het pestprotocol gepresenteerd en krijgt u uitleg over de kanjertrainingen. Na de pauze is er voor belangstellenden een lezing met als thema “Cyberpesten via social media”. T.z.t krijgt u uitgebreidere informatie over deze avond, noteert u de datum alvast in uw agenda!

Rectificatie vakantierooster volgend schooljaar

Onderstaand het vakantierooster voor volgend schooljaar:
Herfstvakantie:15 oktober 2012 t/m 19 oktober 2012
Kerstvakantie: 24 december 2012 t/m 4 januari 2013
Voorjaarsvakantie: 25 februari 2013 t/m 1 maart 2013
Paasvakantie: 29 maart 2013 t/m 1 april 2013
Meivakantie: 29 april 2013 t/m 10 mei 2013
Pinkstervakantie: 20 mei 2013
Zomervakantie 22 juli 2013 t/m 29 augustus 2013

In nieuwsbrief 10 waren andere data vermeld voor de herfstvakantie.

Noordhoff Basics, een goede voorbereiding op de CITO-toets

Op school wordt uw kind in groep 8 goed voorbereid op de CITO-toets en het voortgezet onderwijs. Wilt u hier thuis ook aan werken? Dat kan met de naslagwerken en oefenblokken van Noordhoff Basics Taal, Rekenen/Wiskunde en Wereldoriëntatie.
Voor meer informatie en bestellen van deze boekjes en/of oefenblokken kunt u terecht op www.noordhoffbasics.nl

Informatie over vervolgonderwijs

Alle leerlingen van groep 8 hebben de VO Gids editie 2011-2012 ontvangen. Via http://www.devogids.nl/ kunt u meer informatie vinden over het voortgezet onderwijs. Via de open dagen planner op deze website kunt u de open dagen vinden van diverse scholen.

De volgende data zijn bij ons bekend:
Op 14 december organiseert wellantcollege De Bossekamp Ottoland een doe-middag voor alle groep 8 leerlingen. De middag duurt van 13.00 uur – 14.30 uur. Ook ouders zijn hierbij van harte welkom en krijgen een apart programma aangereikt. Opgeven via w.smit@wellant.nl
Op woensdag 11 januari 2012 is er een doe-middag bij het Lyceum Oudehoven (havo, atheneum, gymnasium, tweetalig onderwijs)
Op woensdag 29 februari 2012 is er een doe-dag bij het Gilde vakcollege techniek.

Open dagen:
Het Gilde vakcollege techniek, woensdag 25 januari 2012 van 13.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 21.00uur
Wellantcollege Gorinchem, woensdag 25 januari 2012 van 14.00 uur tot 17.00 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur
Uilenhof (nieuwe mavo, havo junior) is op zaterdag 28 januari 2012 van 10.00 uur tot 13.00 uur
Scholengemeenschap Gomarus (vmbo, havo, atheneum), dinsdag 17 januari 2012 aanvang 19.00 uur
Lyceum Oudehoven, woensdag 1 februari 2012 vanaf 14.30 uur
Wellantcollege De Bossekamp Ottoland, vrijdag 10 februari 2012 van 15.30 uur tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur.


Data om te onthouden

5 december Sinterklaas bezoekt de school
5 december geen dammen
7 december ophalen oud papier
12 december maandopening
12 december PV
12 december bestuursvergadering

Groeten,
Inge Ros