Nieuwsbrief 16

Nieuws

mei 21

Pinksterfeest

Dit weekend vieren we het Pinksterfeest. Met de kinderen hebben we hier de afgelopen week bij stil gestaan. Want hoe moesten Jezus’ leerlingen verder nadat Jezus met Hemelvaart terug naar de hemel was gegaan? Ze wachten in Jeruzalem, waar ze de Heilige Geest ontvangen. Misschien begrepen ze zelf niet precies wat er gebeurde en ook de mensen in Jeruzalem vroegen zich af wat er aan de hand was. Maar het is onmiskenbaar: God’s kracht werkt in de mensen. Er gebeuren wonderlijke dingen.

Vanaf die dag is de Heilige Geest niet meer weg geweest. Ook wij mogen weten dat Hij ons helpt, kracht geeft en de weg wijst om een kind van God te zijn. Hij bidt zelfs voor ons en Hij laat ons nooit alleen!

Lieve Vader in de hemel,
dank u wel dat u de Heilige Geest hebt gegeven. 
Eerst aan de leerlingen, maar ook aan ons.
De Geest geeft kracht om verder te gaan.
Om van U te vertellen; van uw Liefde en uw vrede.
En om ons te verwonderen over wat u ons laat doen.
Help ons Heer, dit door te geven aan iedereen.
Amen.

We wensen u een mooi Pinksterfeest.

Is uw kind niet lekker, laat het dan thuis!

 • Heeft iemand in het gezin koorts of benauwdheidsklachten, dan blijft het hele gezin thuis.
 • Leerlingen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 
 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school. 
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen. 
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 
 • Kinderen van groep 0 t/m 8 met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) moeten thuisblijven en getest worden. Met gelijkblijvende klachten en een negatieve testuitslag mogen de kinderen weer naar school. Of als de klachten verdwenen zijn.
 • Als er bij een groepsleerkracht of leerling corona wordt geconstateerd gaat de gehele klas naar huis in thuisquarantaine. Mocht dit aan de hand zijn, dan wordt u nader geïnformeerd en laten wij ons adviseren door de GGD.
 • Leerkrachten en ondersteunend personeel dragen mondkapjes in de gangen en in de hal.
 • De kinderen van groep 7 en 8 wordt dringend verzocht ook mondkapjes te dragen bij het verplaatsen door de gangen.

Op deze wijze proberen we er met elkaar alles aan te doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en ervoor te zorgen dat de school open kan blijven.

Zelftests

Leerkrachten kunnen sinds kort gebruik maken van zelftesten. Deze zelftesten in het reguliere basisonderwijs zijn bedoeld voor het preventief testen van onderwijspersoneel. Het gebruik van zelftesten is altijd vrijwillig. Heeft een leerkracht klachten, dan wordt altijd een test bij de GGD gedaan. Ook als de zelftest een positieve uitslag geeft wordt er een afspraak gemaakt voor een GGD test.

Sparen voor kinderen in Angola

Tot aan de zomervakantie zal het zendingsgeld bestemd zijn voor de school in Angola. Eerder heeft u hierover al informatie gekregen via familie van der Grijn. Zij zijn betrokken bij dit project en stuurden het volgende bericht:

Wat fijn dat jullie al zo lang aan het sparen zijn voor de school in Angola. Het is een grote zegen voor hen. In het onderstaande filmpje willen ze jullie iets laten zien van de school en jullie erg bedanken. 

Degene die de tekst bij het filmpje vertaald hebben zullen jullie misschien wel herkennen… Een kleine bijdrage maakt een groot verschil in Angola. Ontzettend bedankt voor jullie steun!  Groeten van de familie Van der Grijn 

We wensen Natanaël, Elisha, Hadassa, Eljadah met hun gezin via deze weg een goede tijd en God’s zegen toe op de Logos Hope.

Studiedag  

Op dinsdag 25 mei zullen we als team aan de slag gaan en zijn de kinderen vrij. Wasko en de Hanneshoeve zijn hiervan op de hoogte, deze dag is eind vorig schooljaar met ze gedeeld. 

De Kunstweken

Van woensdag 26 mei t/m 4 juni zijn de Kunstweken. De kinderen komen tijdens deze twee weken meer te weten over een bepaalde kunstenaar. Vervolgens gaan ze aan de slag om zelf een kunstwerk van deze kunstenaar te maken. Uiteindelijk worden de kunstwerken van de kinderen opgestuurd en krijgen ze een eigen ‘online museum’. In dit museum zijn er allerlei spulletjes te bestellen met het kunstwerk van uw kind erop. Wanneer dit mogelijk is, volgt er meer informatie. We kijken uit naar leuke en leerzame kunstweken! 

Schoolreis 

De schoolreis wordt verplaatst naar dinsdag 6 juli. We zullen tegen die tijd bekijken wat er mogelijk is. Mochten we besluiten dat het niet door kan gaan, dan maken we er een extra bijzondere dag van op donderdag 15 juli. 

Enquête thuisonderwijs

Enige tijd geleden heeft u de mogelijkheid gehad om de enquête over het thuisonderwijs in te vullen. We danken u hartelijk voor het invullen van de enquête en uw betrokkenheid om samen het onderwijs op school zo goed mogelijk vorm te geven. Alle tips en adviezen die naar voren gekomen zijn nemen we ter harte. We hopen natuurlijk dat het niet opnieuw nodig is om thuisonderwijs te geven, toch is het goed om te weten wat u daarin gewaardeerd of juist gemist heeft.

De belangrijkste conclusie die we trekken uit de resultaten van de enquête is dat u over het algemeen heel tevreden was over de gang van zaken, dat er ook zeker zorgen leven onder ouders over de ontwikkeling van de kinderen en dat er in een eventuele volgende periode goed gekeken moet worden naar het aantal contactmomenten met de leerkracht.

DOEKOE scholenactie

Nog een paar dagen. Tot en met 23 mei ontvang je bij Coop, bij verschillende actieproducten gratis Doekoe–munten. Hiermee spaar jij met ons mee voor leuke sport- en spelmaterialen voor op het schoolplein, onze gymles of sportdag. Geef jouw #Doekoe aan onze school in de display in de Coop-winkel. Kijk voor meer info op: coop.nl/doekoe

Spaart u ook met ons mee, dan maken we samen het verschil!

Online ouderavond over gamen en social media 

Woensdagavond 26 mei om 19.30 uur. Het leven is in korte tijd erg veranderd, wat bij jongeren kan leiden tot spanningen en verveling, met als mogelijk gevolg dat zij (te)veel gamen of op social media zitten. Hierdoor komen ze wellicht minder buiten, hebben ze minder sociale contacten en bewegen ze minder. Om ouders te informeren over gamen en het gebruik van social media, organiseert Youz verslavingszorg (in samenwerking met de scholen, samenwerkingspartner GGD, Jong Molenlanden en gemeente Molenlanden) een online ouderavond. 

Aanmelden De ouderavond vindt online plaats op woensdag 26 mei van 19.30 tot 20.30 uur via ZOOM. Ouders van kinderen in de leeftijd vanaf 10 jaar die graag meer willen weten over dit onderwerp zijn van harte welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 mei via deze link: https://parnassiagroep-nl.zoom.us/webinar/register/WN_E2c0PX-FTBmsPZODT4lsKA

Samen tegen schooluitval en verzuim

Dienst gezondheid en jeugd Zuid-Holland Zuid is gestart met een campagne om meer bekendheid te geven aan LVS -Leerplicht- en Voortijdig Schoolverlaten. In bijgevoegd document leest u meer over wat deze dienst kan betekenen voor ouders en scholen om schooluitval en verzuim te minimaliseren. Samen maken we een beter vangnet dat (school)uitval voorkomt en dragen we bij aan de toekomst van de jeugd in Zuid-Holland Zuid!

Gevonden!

Er zijn in de afgelopen periode spullen van kinderen blijven liggen op school. Misschien ziet u iets bekends op de foto. Laat het ons weten (via administratie@cbssamenopweg.nl), dan komt het weer naar u terug.

Data om te onthouden

 • 23-24 mei Pinksteren
 • 25 mei Studiedag, leerlingen vrij
 • 26 mei – 4 juni: project kunstweek
 • 4 juni volgende nieuwsbrief
 • 7 – 9 juni schoolkamp groep 8
 • 17 juni ledenvergadering
 • 6 juli schoolreis

Malcare WordPress Security